Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 року.Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 року.Видатки
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-квітень 2022 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2022 рік Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-квітень 2022 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 29 026,348 29 565,292 7 281,043 6 724,484 -556,559 92,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 26 937,931 26 937,931 6 361,355 6 361,347 -0,008 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 354,335 1 354,335 584,221 89,843 -494,378 15,4
  соціальне забезпечення 0,000 520,800 52,000 27,400 -24,600 52,7
  інші видатки 734,082 752,226 283,467 245,894 -37,573 86,7
1000 Освіта 129 947,760 129 957,194 38 225,663 35 386,508 -2 839,155 92,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 107 327,725 107 327,725 30 686,316 29 964,567 -721,749 97,6
  продукти харчування 3 630,707 3 630,707 688,986 614,491 -74,495 89,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 290,894 15 290,894 6 384,869 4 634,902 -1 749,967 72,6
  соціальне забезпечення 63,960 63,960 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  3 634,474 3 643,908 465,492 172,548 -292,944 37,1
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 59 904,500 59 904,500 18 450,400 17 728,662 -721,738 96,1
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 59 904,500 59 904,500 18 450,400 17 728,662 -721,738 96,1
  заробітна плата з нарахуваннями 59 904,500 59 904,500 18 450,400 17 728,662 -721,738 96,1
2000 Охорона здоров'я 4 806,071 4 806,071 2 498,548 1 990,356 -508,192 79,7
  в т.ч.            
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 134,456 134,456 70,800 10,796 -60,004 15,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 251,844 4 251,844 2 262,408 1 915,582 -346,826 84,7
  соціальне забезпечення 419,771 419,771 165,340 63,978 -101,362 38,7
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 3 556,128 3 556,128 1 888,557 1 663,688 -224,869 88,1
2111 КНП "ЦПМСД" 1 249,943 1 249,943 609,991 326,668 -283,323 53,6
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 425,090 7 425,090 1 988,223 1 902,100 -86,123 95,7
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,195 1,195 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 51,460 51,460 17,160 2,985 -14,175 17,4
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 916,426 916,426 192,382 185,042 -7,340 96,2
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 238,950 238,950 39,950 39,950 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4 113,844 4 113,844 1 297,099 1 287,473 -9,626 99,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 916,018 3 916,018 1 235,276 1 235,274 -0,002 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65,017 65,017 37,836 33,105 -4,731 87,5
  інші видатки 132,809 132,809 23,987 19,094 -4,893 79,6
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 658,971 658,971 151,725 135,487 -16,238 89,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 612,950 612,950 134,344 134,343 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27,127 27,127 14,373 0,000 -14,373 0,0
  інші видатки 18,894 18,894 3,008 1,144 -1,864 38,0
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 84,960 84,960 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 345,150 345,150 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 223,230 223,230 48,025 28,062 -19,963 58,4
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 790,904 790,904 241,882 223,101 -18,781 92,2
4000 Культура і мистецтво 6 145,037 6 153,487 1 602,806 1 475,248 -127,558 92,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 960,805 4 960,805 1 274,556 1 274,552 -0,004 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 713,905 713,905 297,349 176,850 -120,499 59,5
  інші видатки 470,327 478,777 30,901 23,846 -7,055 77,2
5000 Фізична культура і спорт 2 561,085 2 561,085 557,833 537,311 -20,522 96,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 2 070,185 2 070,185 495,041 495,038 -0,003 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 174,815 174,815 44,337 26,360 -17,977 59,5
  інші видатки 316,085 316,085 18,455 15,913 -2,542 86,2
5031 ДЮСШ 1 994,680 1 994,680 412,267 402,417 -9,850 97,6
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   566,405 566,405 145,566 134,894 -10,672 92,7
6000 Житлово - комунальне господарство 8 074,205 8 874,454 2 141,102 1 361,509 -779,593 63,6
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,000 107,524 107,524 107,523 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 774,287 1 174,287 214,287 169,287 -45,000 79,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 7 299,918 7 592,643 1 819,291 1 084,699 -734,592 59,6
7000 Економічна діяльність 2 055,253 1 855,453 101,400 0,000 -101,400 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 982,000 1 782,200 101,400 0,000 -101,400 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 982,000 1 782,200 101,400 0,000 -101,400 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
8200 Громадський порядок та безпека 0,000 181,000 85,000 85,000 0,000 100,0
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0,000 96,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 0,000 85,000 85,000 85,000 0,000 100,0
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 229,311 229,311 38,220 19,110 -19,110 50,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 229,311 229,311 38,220 19,110 -19,110 50,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,0
 ВСЬОГО загальний фонд 191 970,160 193 608,437 54 519,838 49 481,626 -5 038,212 90,8
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 23,000 23,000 0,000 -23,000 0,0
1000 Освіта 0,000 148,800 148,800 0,000 -148,800 0,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 17,585 0,000 0,000 0,000 0,0
6000 Житлово - комунальне господарство 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
7000 Економічна діяльність 9 047,430 12 190,121 523,230 0,000 -523,230 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 3 686,300 6 632,041 417,048 0,000 -417,048 0,0
7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,000 49,674 0,000 0,000 0,000 0,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 241,548 241,548 0,000 -241,548 0,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 36,651 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,300 6 128,668 0,000 0,000 0,000 0,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 175,500 175,500 0,000 -175,500 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 342,130 5 537,130 98,632 0,000 -98,632 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 342,130 5 537,130 98,632 0,000 -98,632 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 19,000 20,950 7,550 0,000 -7,550 0,0
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 1,950 1,950 0,000 -1,950 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 19,000 19,000 5,600 0,000 -5,600 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 7,700 0,000 -7,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 7,700 0,000 -7,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 7,700 0,000 -7,700 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 429,730 350,000 0,000 -350,000 0,0
9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,000 429,730 350,000 0,000 -350,000 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 0,000 -100,000 0,0
   Власні надходження бюджетних установ 4 002,150 4 111,855 1 370,618 573,907 -796,711 41,9
 ВСЬОГО спеціальний фонд 16 181,173 20 152,684 2 523,348 573,907 -1 949,441 22,7
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 208 151,333 213 761,121 57 043,186 50 055,533 -6 987,653 87,8
Приєднані документи
Переглядів: 196
Всього переглядів вкладених ресурсів: 196
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2022 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   27.01.2023
ЗВІТ ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті Люботин за 2022 рік   26.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    23.01.2023
Інформація в рамках програми (з 01.01.2023 р.)   20.01.2023
Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про зат   20.01.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    19.01.2023
Звіт щодо роботи Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради за 1   17.01.2023
Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Люботинської мі   16.01.2023
Звіт депутатів фракції «Слуга Народу» за 2022 рік   16.01.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>