Міська влада | Міський голова
Міський голова
Лазуренко Леонід Іванович,
народився 12 січня 1953 року 
м. Люботин, вул. Слобожанська (Радянська), 26, кабінет № 22, 
телефон приймальні (057) 741-07-90
e-mail: lubotin.miska.rada@gmail.com

Прийом громадян:
Перша та третя середа місяця  10-00 – 12-00

 
 
 
                                               
                                                       Додаток 2
                                                             Затверджено  
                                                                                                    розпорядження міського голови
                                                                                                    від 23 лютого 2022 року № 40
   

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між міським головою, секретарем міської ради,
заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
та керуючою справами виконкому

 

1. Міський голова – ЛАЗУРЕНКО Леонід Іванович

1.1.Забезпечує здійснення, у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів
України, виконання актів Президента  України,  обласної  державної адміністрації,  обласної ради.
1.2. Очолює Люботинську міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.
1.3. Представляє Люботинську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
1.4. Від імені Люботинської міської ради та її виконавчого комітету на підставі відповідних рішень укладає договори, угоди з питань, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.
1.5. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради.
1.6. Визначає структуру виконавчих органів міської ради, вносить на розгляд ради відповідні пропозиції, затверджує штатні розписи виконавчих органів.
1.7. Спрямовує і координує діяльність заступників міського голови, керуючої справами виконкому, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.
1.8. Виступає розпорядником коштів Люботинської міської ради та її виконавчого комітету, здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради.
1.9. Координує роботу щодо ефективного використання бюджетних коштів, своєчасності сплати податків та внесення інших обов’язкових платежів.
1.10. Забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з  інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання; організовує виконання бюджету міської територіальної громади та схвалених міською радою програм.
1.11.Утворює для сприяння здійсненню повноважень виконавчих органів консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та функції, затверджує їх персональний і посадовий склад.
1.12. Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною.
1.13. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони у міській раді та її виконавчих органах.
1.14. Організовує у виконавчих органах міської ради контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших організаційно-розпорядчих документів.
1.15. Забезпечує виконання рішень Люботинської міської ради та її виконавчого комітету; безпосередньо розробляє проєкти нормативно-правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів.
1.16. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження, підписує рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом.
1.17. Виступає ініціатором та організатором пропозицій по утворенню, реорганізації, ліквідації відповідно до законодавства комунальних підприємств, установ та організацій, вносить до міської ради пропозиції по їх утворенню у встановленому порядку.
1.18. Погоджує штатний розпис комунальних підприємств, установ та організацій.
1.19. Встановлює умови та порядок оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до законодавства, з урахуванням пропозицій профільних структурних підрозділів.
1.20. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь, структурних підрозділів Люботинської міської ради та її виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
1.21. Розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, запити, документи та інші матеріали, що надійшли в установленому порядку. Підписує листи та відповіді на них. Веде особистий прийом громадян.
1.22. Забезпечує на території Люботинської міської територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.
1.23. Вирішує питання щодо розвитку і реалізації в міській територіальній громаді державної політики у сфері містобудування і архітектури, земельних відносин.
1.24. Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на виконавчі органи міської ради.
1.25. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені  законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.
1.26. Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 
 
 1.27. Спрямовує та контролює діяльність:  
 
- фінансового управління Люботинської міської ради;
- відділу юридичного забезпечення;
- відділу бухгалтерського обліку;
- відділу земельних відносин;
- відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю;
- апарату при керівництві.
 
 
Приєднані документи
Переглядів: 10851
Дата публікації: 20:20 24.01.2016
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>