Міська влада | Заступники міського голови | Микуленко Станіслав Миколайович
Микуленко Станіслав Миколайович
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Микуленко Станіслав Миколайович

м. Люботин, вул.  Слобожанська (Радянська), 26, кабінет № 31 
телефон (057) 741-14-81,
тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin.miska.rada@gmail.com
Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця 9-00 – 12-00
 
 
 
 
Додаток 1 
Затверджено  
розпорядження міського голови
від 23 лютого 2022 року № 40
 
ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
секретаря міської ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючої справами виконавчого комітету
 
Секретар міської ради, кожен із заступників міського голови та керуюча справами виконкому:
 
1. Забезпечує виконання положень Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та міського голови, реалізацію повноважень міської ради у відповідних напрямках діяльності, спрямовує, координує та контролює діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому, а також підприємств, установ і організацій міської територіальної громади щодо:
1.1. Реалізації програм діяльності Кабінету Міністрів України та відповідних заходів обласної державної адміністрації на їх виконання.
1.2. Формування та виконання міського бюджету.
1.3. Визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки міської територіальної громади, розробки та реалізації галузевих, міжгалузевих та міських програм і угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку міської територіальної громади.
1.4. Здійснення контролю, аналізу й оцінки стану економічного та соціального розвитку міської територіальної громади у відповідних сферах. Сприяє створенню конкурентного середовища в економіці міської територіальної громади.
1.5. Координації діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради з питань оплати праці, реформування системи соціального захисту населення, розвитку підприємницької активності у виробничій та фінансовій сферах діяльності.
1.6. Організації роботи з додержання законодавства України, виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, голови Харківської обласної державної адміністрації, власних доручень.
1.7. Вивчення та розв’язання проблем державного регулювання ринкових відносин.
1.8. Організації роботи з додержання законодавства України, виконання заходів щодо посилення захисту прав споживачів.
1.9. Вирішення інших питань діяльності виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов'язків.
2. Вносить міському голові пропозиції з питань:
2.1. Що належать до компетенції виконавчих органів місцевого самоврядування.
2.2. Ініційованих міською радою, виконавчим комітетом, їх структурними підрозділами для розгляду.
3. Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з обласною радою, обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування в процесі поточної діяльності виконкому.
4. Відповідає за підготовку матеріалів на засідання сесії міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, вживає заходів для остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проєктів документів, розглядає та візує доопрацьовані проєкти рішень, розпоряджень міського голови, забезпечує контроль і організовує їх виконання; безпосередньо розробляє проєкти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.
5. Здійснює контроль у межах своєї компетенції за наданням відповідними структурними підрозділами міської ради якісних адміністративних послуг споживачам.
6. Бере участь у роботі міської ради та її постійних комісій, виконавчого комітету з питань, що належать до сфери його відання, а також у роботі відповідних відділів, управлінь, структурних підрозділів міської ради.
7. Згідно з чинним законодавством контролює у відповідних сферах здійснення виконавчими органами міської ради делегованих їм повноважень виконавчої влади.
8. Дає доручення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконкому з делегованих повноважень.
9. Сприяє відродженню духовності, створенню позитивного морально-психологічного клімату в трудових колективах, злагоди і взаєморозуміння в громаді.
10. Сприяє роботі громадських організацій та об’єднань, відповідно до розподілу обов’язків.
11. Вносить міському голові пропозиції з кадрових питань.
12. Відповідно до розподілу обов'язків готує у встановленому порядку висновки і пропозиції міському голові щодо погодження, укладання або розірвання контрактів із керівниками комунальних підприємств, організацій та установ міської територіальної громади.
13. Відповідає згідно з розподілом обов'язків за кваліфіковане та своєчасне виконання підрозділами міської ради нормативних актів і доручень міського голови, інших обов'язків, що передбачені відповідними положеннями про управління, відділи, структурні підрозділи.
14. Координує в межах своєї компетенції діяльність підрозділів міської ради та виконавчого комітету.
15. Залучає до розробки окремих програм, згідно з напрямками роботи, інші структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету, установи міської територіальної громади.
16. Спирається в своїй діяльності на структурні підрозділи міської ради та виконавчого комітету, відповідно до розподілу повноважень, взаємодіє у вирішенні питань з іншими заступниками міського голови, керуючою справами виконкому.
17. Здійснює керівництво відповідними дорадчими органами (комісіями, радами тощо).
18. Забезпечує виконання виборчого законодавства в частині сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.
19. Розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, запити, документи та інші матеріали, що надійшли в установленому порядку, повертає адресатам звернення, запити, документи, що надійшли з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у підпорядкованих структурних підрозділах міської ради та виконавчого комітету. Веде особистий прийом громадян.
20. Вирішує інші питання, передбачені законодавством, виконує доручення міського голови.
 
Додаток 2
                                                             Затверджено  
                                                                                                    розпорядження міського голови
                                                                                                    від 23 лютого 2022 року № 40
  
5. Заступник міського голови
з питань діяльності  виконавчих органів ради – МИКУЛЕНКО Станіслав Миколайович
 
5.1. Організовує роботу щодо розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів розвитку міської територіальної громади з питань житлово-комунального господарства, заходів із цивільної оборони, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
5.2. Здійснює діяльність щодо підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період та з енергозбереження.
5.3. Вживає заходи щодо розвитку і реалізації в міській територіальні громаді державної політики в сфері житлово-комунального господарства, забезпечення громади якісними житлово-комунальними, транспортними та ритуальними послугами.
5.4. Реалізовує заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури, газифікації, транспортної мережі, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу. Вирішує питання  розвитку мережі доріг та їх утримання.
5.5. Організовує роботу з управління комунальною власністю, оренди комунального майна.
5.6. Вирішує питання з охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.
5.7. Готує пропозиції щодо прийняття об’єктів соціально-культурного призначення, що розташовані на території міської територіальної громади, в комунальну власність, вирішує питання ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності міської територіальної громади, організовує будівництво об’єктів, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності.
5.8. Вживає заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху в міській територіальній громаді.
5.9. Забезпечує реалізацію політики ціноутворення та формування тарифів на житлово-комунальні послуги.
5.10. Організовує роботу з благоустрою міської територіальної громади та здійснення відповідного контролю.
5.11. Координує роботу щодо підготовки молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову і альтернативну службу відповідно до законодавства.
5.12. Реалізовує повноваження виконавчого комітету в галузі оборонної роботи.
5.13. Забезпечує законність, правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян.
5.14. Може підписувати документи, що надсилаються виконавчим комітетом підприємствам, установам, організаціям, громадянам. За дорученням міського голови може підписувати документи, що надсилаються до органів державної влади.
5.15. Спрямовує та контролює діяльність управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств міської територіальної громади:
- відділу з питань  розвитку інфраструктури та благоустрою;
- відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
- військово-облікового столу;
- сектору господарського забезпечення;
-  ВККУ Люботинської міської ради;
-  Люботинського КЖРЕП Люботинської міської ради Харківської області;
-  ВУКГ Люботинської міської ради Харківської області;
-  КП «Люботинське бюро технічної інвентаризації»;
-  КП «Люботинське АПБ» Люботинської міської ради Харківської області та інших комунальних підприємств, створених міською радою.
5.16. Координує діяльність:
- Люботинської дільниці Мереф’янського відділення ПАТ «Харківгаз»;
- Люботинського міського сектору державної міграційної служби;
- Люботинського міського відділу Центру пробації в Харківській області;
- Люботинського РВЕ;
- правоохоронних органів.
Переглядів: 1670
Дата публікації: 10:56 23.02.2022
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>