Колективні договори | Повідомна реєстрація колективних договорів
Повідомна реєстрація колективних договорів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ (УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ) ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НАЙМАНУ ПРАЦЮ ЩОДО ПОВІДОМНОЇ  РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

 

Законом України № 3356-ХІІ від 01.07.93 р.  "Про колективні договори і угоди" визначено правові засади розробки, укладання та виконання колективних договорів.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, а також з фізичною особою, яка використовує  найману працю.

Колективний договір – це нормативно-правовий акт, який укладається між роботодавцем або уповноваженим ним представником, з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності –  вільно обраними представниками, з другої сторони.

При вирішенні питання стосовно доцільності укладення колективного договору потрібно враховувати те, що лише достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцями, чітко визначаючи права та обов'язки сторін, стати надійною правовою основою для створення належних умов праці, в тому числі оплати праці. У колективному договорі можна врахувати особливості діяльності певного підприємства, використати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва.

Повідомна реєстрація колективних договорів передбачена статтею 15 Кодексу законів про працю України, а також статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди». Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 затверджено порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, згідно якого галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінекономіки, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (реєструючі органи).

Зміни та доповнення до галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору  також підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком.

Сутність повідомної реєстрації  полягає в тому, що реєструючий орган вносить відповідний запис до Реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них. Такий Реєстр ведеться реєструючим органом: 1) у паперовій формі (відповідний журнал); 2) в електронній формі та є загальнодоступним на офіційному сайті реєструючого органу. Мета повідомної реєстрації – оприлюднення інформації про укладення договорів, внесення до них змін і доповнень.

         Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, вимагати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію договір. Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст.

Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).

Переглядів: 811
Всього переглядів вкладених ресурсів: 811
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>