Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 року. Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 року. Видатки
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень 2022 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2022 рік Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень 2022 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 29 026,348 29 026,348 2 076,317 1 874,201 -202,116 90,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 26 937,931 26 937,931 1 820,612 1 820,605 -0,007 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 354,335 1 354,335 199,012 0,000 -199,012 0,0
  інші видатки 734,082 734,082 56,693 53,596 -3,097 94,5
1000 Освіта 129 947,760 129 947,760 10 748,742 8 165,165 -2 583,577 76,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 107 327,725 107 327,725 8 145,195 7 895,004 -250,191 96,9
  продукти харчування 3 630,707 3 630,707 289,144 221,011 -68,133 76,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 290,894 15 290,894 2 298,451 40,920 -2 257,531 1,8
  соціальне забезпечення 63,960 63,960 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  3 634,474 3 634,474 15,952 8,230 -7,722 51,6
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 59 904,500 59 904,500 4 612,600 4 362,417 -250,183 94,6
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 59 904,500 59 904,500 4 612,600 4 362,417 -250,183 94,6
  заробітна плата з нарахуваннями 59 904,500 59 904,500 4 612,600 4 362,417 -250,183 94,6
2000 Охорона здоров'я 4 806,071 4 806,071 650,606 387,068 -263,538 59,5
  в т.ч.            
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 134,456 134,456 0,000 0,000 0,000 0,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 251,844 4 251,844 609,271 384,118 -225,153 63,0
  соціальне забезпечення 419,771 419,771 41,335 2,950 -38,385 7,1
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 3 556,128 3 556,128 519,454 387,068 -132,386 74,5
2111 КНП "ЦПМСД" 1 249,943 1 249,943 131,152 0,000 -131,152 0,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 425,090 7 425,090 411,149 374,186 -36,963 91,0
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,195 1,195 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 51,460 51,460 4,290 0,000 -4,290 0,0
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 916,426 916,426 7,326 0,000 -7,326 0,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 238,950 238,950 0,000 0,000 0,000 0,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4 113,844 4 113,844 338,519 326,821 -11,698 96,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 916,018 3 916,018 326,822 326,821 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65,017 65,017 10,897 0,000 -10,897 0,0
  інші видатки 132,809 132,809 0,800 0,000 -0,800 0,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 658,971 658,971 53,229 39,661 -13,568 74,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 612,950 612,950 48,169 39,661 0,063 82,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27,127 27,127 4,488 0,000 -4,488 0,0
  інші видатки 18,894 18,894 0,572 0,000 -0,572 0,0
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 84,960 84,960 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 345,150 345,150 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 223,230 223,230 7,785 7,704 -0,081 99,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 790,904 790,904 0,000 0,000 0,000 0,0
4000 Культура і мистецтво 6 145,037 6 145,037 484,465 400,790 -83,675 82,7
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 960,805 4 960,805 395,234 395,050 -0,184 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 713,905 713,905 74,860 0,000 -74,860 0,0
  інші видатки 470,327 470,327 14,371 5,740 -8,631 39,9
5000 Фізична культура і спорт 2 561,085 2 561,085 181,730 178,572 -3,158 98,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 2 070,185 2 070,185 157,689 157,686 -0,003 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 174,815 174,815 15,691 12,636 -3,055 80,5
  інші видатки 316,085 316,085 8,350 8,250 -0,100 98,8
5031 ДЮСШ 1 994,680 1 994,680 136,616 136,615 -0,001 100,0
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   566,405 566,405 45,114 41,957 -3,157 93,0
6000 Житлово - комунальне господарство 8 074,205 8 074,205 421,000 334,937 -86,063 79,6
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 774,287 774,287 55,000 55,000 0,000 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 7 299,918 7 299,918 366,000 279,937 -86,063 76,5
7000 Економічна діяльність 2 055,253 2 055,253 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 982,000 1 982,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 982,000 1 982,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 229,311 229,311 19,110 19,110 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 229,311 229,311 19,110 19,110 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 191 970,160 191 970,160 14 993,119 11 734,029 -3 259,090 78,3
Спеціальний фонд
6000 Житлово - комунальне господарство 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
7000 Економічна діяльність 9 047,430 9 047,430 1,400 0,000 -1,400 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 3 686,300 3 686,300 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,300 3 686,300 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 342,130 5 342,130 0,000 0,000 0,000 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 342,130 5 342,130 0,000 0,000 0,000 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 19,000 19,000 1,400 0,000 -1,400 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 19,000 19,000 1,400 0,000 -1,400 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 0,000 0,000 0,000 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 0,000 0,000 0,000 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 0,000 0,000 0,000 0,0
   Власні надходження бюджетних установ 4 002,150 4 102,098 341,842 256,134 -85,708 74,9
 ВСЬОГО спеціальний фонд 16 181,173 16 281,121 343,242 256,134 -87,108 74,6
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 208 151,333 208 251,281 15 336,361 11 990,163 -3 346,198 78,2
Приєднані документи
Переглядів: 310
Всього переглядів вкладених ресурсів: 310
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2022 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   27.01.2023
ЗВІТ ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті Люботин за 2022 рік   26.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    23.01.2023
Інформація в рамках програми (з 01.01.2023 р.)   20.01.2023
Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про зат   20.01.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    19.01.2023
Звіт щодо роботи Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради за 1   17.01.2023
Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Люботинської мі   16.01.2023
Звіт депутатів фракції «Слуга Народу» за 2022 рік   16.01.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>