Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 року.Доходи.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 року.Доходи.
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень-червень 2021р. Фактичне виконання за січень-червень  2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 112 562,300 54 613,800 58 795,525 4181,725 107,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 53 797,400 26 600,000 27 843,846 1243,846 104,7
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 125,200 128,292 3,092 102,5
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 199,700 99,700 483,808 384,108 485,3
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)       374,677 374,677 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 99,700 109,131 9,431 109,5
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 1,200 1,289 0,089 107,4
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 94,900 104,464 9,564 110,1
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 3,600 3,378 -0,222 93,8
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 434,000 3 679,600 3 990,069 310,469 108,4
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 800,000 399,800 517,018 117,218 129,3
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 200,000 1 599,800 1 755,891 156,091 109,8
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 1 680,000 1 717,160 37,160 102,2
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 50 880,600 24 109,300 26 349,510 2240,210 109,3
18010000 Податок на майно 34 856,700 34 856,700 16 761,400 18 129,031 1367,631 108,2
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 1 854,400 1 729,678 -124,722 93,3
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 13,700 7,240 -6,460 52,8
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900 18,000 29,510 11,510 163,9
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000 113,000 7,390 -105,610 6,5
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 1 709,700 1 685,538 -24,162 98,6
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 30 649,400 14 907,000 16 399,353 1492,353 110,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 26 690,800 13 188,400 14 665,872 1477,472 111,2
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 1 375,600 1 519,078 143,478 110,4
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 667,200 172,000 126,178 -45,822 73,4
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 540,000 171,000 88,225 -82,775 51,6
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100 2,300 2,424 0,124 105,4
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 018,800 7 345,600 8 218,055 872,455 111,9
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 510,000 574,403 64,403 112,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 14 640,000 6 700,000 7 551,485 851,485 112,7
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 135,600 92,167 -43,433 68,0
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 037,700 512,300 1 093,248 580,948 213,4
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 112,500 56,200 635,070 578,870 1130,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 51,200 54,300 3,100 106,1
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів        542,265 542,265 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000 5,000 4,505 -0,495 90,1
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів       34,000 34,000  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 847,100 403,100 390,972 -12,128 97,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 15,000 6,600 12,030 5,430 182,3
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 186,900 204,028 17,128 109,2
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 42,500 71,640 29,140 168,6
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 280,700 140,300 78,158 -62,142 55,7
22090000 Державне мито   58,000 58,000 26,800 25,116 -1,684 93,7
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 78,100 53,000 67,206 14,206 126,8
24060300 Інші надходження   28,100 28,100 28,100 34,227 6,127 121,8
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 24,900 32,979 8,079 132,4
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 113 600,000 55 126,100 59 888,773 4762,673 108,6
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 90 195,452 50 059,629 50 039,219 -20,410 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 10 767,000 10 767,000 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 10 767,000 10 767,000 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 62 415,324 36 011,200 36 011,200 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 35 006,200 35 006,200 0,000 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   1 905,624 1 005,000 1 005,000 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 2 452,900 0,000 0,000 0,000 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   2 452,900     0,000 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 3 793,028 3 281,429 3 261,019 -20,410 99,4
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 88,711 68,301 -20,410 77,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 411,022 16,632 16,632 0,000 100,0
41054100 Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 508,600 2 508,600 2 508,600 0,000 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 667,486 667,486 667,486 0,000 100,0
Усього доходи загального фонду 196 820,066 203 795,452 105 185,729 109 927,992 4742,263 104,5
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 15,700 34,472 18,772 219,6
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 15,700 28,388 12,688 180,8
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         6,084 6,084 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 1 899,100 1 549,866 -349,234 81,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 1 899,100 1 549,866 -349,234 81,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 100,000 0,000 133,936 133,936 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 100,000   133,936 133,936  
40000000 Офіційні трансферти     6 909,973 4 460,606 4 460,606 0,000 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   6 909,973 4 460,606 4 460,606 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   3 910,207 1 460,840 1 460,840 0,000 100,0
41057100 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального  користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 999,766 2 999,766 2 999,766 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди   15,000 15,000 7,800 98,758 90,958 1266,1
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 15,000 7,800 98,758 90,958 1266,1
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 3 947,200 1 922,600 1 817,032 -105,568 94,5
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 100,000 0,000 133,936 133,936 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 10 857,173 6 383,206 6 277,638 -105,568 98,3
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 117 547,200 57 048,700 61 705,805 4657,105 108,2
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 214 652,625 111 568,935 116 205,630 4636,695 104,2
Приєднані документи
Переглядів: 756
Всього переглядів вкладених ресурсів: 756
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
29.05.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

30.05.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

31.05.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Інформація для населення
ПовідомленняТелефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2023 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2023 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
У зв’язку з заміною мережі централізованого водопостачання по вул. Г. Афганців 29.05.2023 року з 08:   28.05.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   26.05.2023
Розпорядження № 111 "Про скликання XXXІХ сесії Люботинської міської ради VIII скликання " від 25.05.   26.05.2023
Рішення № 81 від 23 травня 2023 року "Про коригування тарифів на послуги централізованого водопостач   25.05.2023
Рішення № 81 від 23 травня 2023 року "Про коригування тарифів на послуги централізованого водопостач   25.05.2023
У зв’язку з заміною мережі централізованого водопостачання по вул. Г. Афганців з 22:00 22.05.2023 ро   22.05.2023
Проєкти на травень 2023 р.   22.05.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   19.05.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   19.05.2023
Оголошення вакантної посади начальника відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудкон   18.05.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>