Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 року
           
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-грудень 2020 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-грудень 2020 року Відхилення +; - % виконання
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 23 726,309 23 726,309 23 236,514 -489,795 97,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 21 120,640 21 120,640 20 994,201 -126,439 99,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 467,558 467,558 364,249 -103,309 77,9
  інші видатки 2 138,111 2 138,111 1 878,064 -260,047 87,8
1000 Освіта 76 755,232 76 755,232 72 527,014 -4 228,218 94,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 64 466,918 64 466,918 61 253,294 -3 213,624 95,0
  продукти харчування 2 039,386 2 039,386 1 855,364 -184,022 91,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 400,894 5 400,894 4 775,919 -624,975 88,4
  соціальне забезпечення 59,050 59,050 16,800 -42,250 28,5
  інші видатки  4 788,984 4 788,984 4 625,637 -163,347 96,6
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 35 578,400 35 578,400 33 602,860 -1 975,540 94,4
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 35 578,400 35 578,400 33 602,860 -1 975,540 94,4
  заробітна плата з нарахуваннями 35 578,400 35 578,400 33 602,860 -1 975,540 94,4
2000 Охорона здоров”я 9 151,437 9 151,437 9 046,816 -104,621 98,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 491,439 4 491,439 4 489,333 -2,106 100,0
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 890,350 890,350 886,683 -3,667 99,6
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 2 092,328 2 003,820 -88,508 95,8
  соціальне забезпечення 1 129,180 1 129,180 1 118,992 -10,188 99,1
  інші видатки 485,936 485,936 485,785 -0,151 100,0
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 626,425 7 626,425 7 565,435 -60,990 99,2
2111 КНП "ЦПМСД" 703,958 703,958 668,228 -35,730 94,9
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 821,054 821,054 813,153 -7,901 99,0
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 065,863 5 065,863 5 065,812 -0,051 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 156,152 5 156,152 5 070,986 -85,166 98,3
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,048 1,048 1,048 0,000 100,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,500 74,667 -5,833 92,8
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 641,334 641,334 641,334 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 104,400 104,400 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 867,141 2 867,141 2 862,449 -4,692 99,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 660,765 2 660,765 2 658,347 -2,418 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 47,196 44,922 -2,274 95,2
  інші видатки 159,180 159,180 159,180 0,000 100,0
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 476,125 476,125 467,442 -8,683 98,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 446,714 446,714 446,711 -0,003 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 17,446 10,311 -7,135 59,1
  інші видатки 11,965 11,965 10,420 -1,545 87,1
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 70,000 55,112 -14,888 78,7
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 64,768 -10,232 86,4
3210 Організація та проведення громадських робіт 80,000 80,000 58,243 -21,757 72,8
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 755,604 755,604 736,523 -19,081 97,5
4000 Культура і мистецтво 3 289,823 3 289,823 3 225,300 -64,523 98,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 690,351 2 690,351 2 684,934 -5,417 99,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 278,037 278,037 223,530 -54,507 80,4
  інші видатки 321,435 321,435 316,836 -4,599 98,6
5000 Фізична культура і спорт 1 491,628 1 491,628 1 377,376 -114,252 92,3
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 289,941 1 289,941 1 222,007 -67,934 94,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 93,499 93,499 59,561 -33,938 63,7
  інші видатки 108,188 108,188 95,808 -12,380 88,6
5031 ДЮСШ 1 114,293 1 114,293 1 013,532 -100,761 91,0
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   377,335 377,335 363,844 -13,491 96,4
6000 Житлово - комунальне господарство 13 005,919 13 005,919 12 859,257 -146,662 98,9
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 145,580 -0,211 99,9
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6 186,421 6 186,421 6 143,969 -42,452 99,3
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 673,707 6 673,707 6 569,708 -103,999 98,4
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 374,583 374,583 371,418 -3,165 99,2
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 576,276 5 576,276 5 573,647 -2,629 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 576,276 5 576,276 5 573,647 -2,629 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 21,469 -0,531 97,6
8700 Резервний фонд 482,725 482,725 0,000 -482,725 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 290,000 290,000 288,863 -1,137 99,6
 ВСЬОГО видатків загального фонду 139 322,084 139 322,084 133 598,660 -5 723,424 95,9
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 2 949,860 3 913,624 2 507,301 -1 406,323 64,1
0100 Дежавне управління 35,000 48,110 35,025 -13,085 72,8
1000 Освіта 2 884,560 3 631,440 2 267,874 -1 363,566 62,5
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 92,169 81,592 -10,577 88,5
4000 Культура і мистецтво 0,000 102,020 97,106 -4,914 95,2
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 12,990 12,990 0,000 100,0
7324 Будівництво установ та зкладів культури 0,000 14,181 0,000 -14,181 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 12,714 12,714 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 48 909,551 48 909,551 36 703,851 -12 205,700 75,0
0100 Дежавне управління 159,173 159,173 151,673 -7,500 95,3
1000 Освіта 9 315,210 9 315,210 9 232,792 -82,418 99,1
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 462,802 -2,484 99,5
4000 Культура і мистецтво 390,708 390,708 389,571 -1,137 99,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 1 898,766 1 668,275 -230,491 87,9
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 779,091 1 779,091 1 773,697 -5,394 99,7
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 422,251 422,251 422,251 0,000 100,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 232,173 5 232,173 3 913,123 -1 319,050 74,8
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 2 000,000 235,064 -1 764,936 11,8
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 2 504,655 2 504,655 0,000 -2 504,655 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 5 099,344 1 552,045 -3 547,299 30,4
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 223,000 223,000 174,901 -48,099 78,4
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 16 127,930 16 127,930 13 619,330 -2 508,600 84,4
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 1 121,703 1 121,703 945,175 -176,528 84,3
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 153,722 153,722 153,718 -0,004 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 986,474 1 986,474 1 984,019 -2,455 99,9
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4 158,355 4 158,355 4 158,353 -0,002 100,0
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 30,065 30,065 25,415 -4,650 84,5
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 52,162 52,162 52,121 -0,041 99,9
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 153,417 153,417 133,120 -20,297 86,8
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 223,345 57 187,109 43 554,746 -13 632,363 76,2
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 195 545,429 196 509,193 177 153,406 -19 355,787 90,2
   
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО  
             
  Вик.: Вакуленко О.          
Приєднані документи
Переглядів: 861
Всього переглядів вкладених ресурсів: 861
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>