Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА            
за січень-листопад 2020 року            
 ВИДАТКИ            
  (тис.грн)            
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-листопад 2020 року Відхилення +; - % виконання            
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 23 724,881 21 881,454 21 310,276 -571,178 97,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 21 108,247 19 413,179 19 287,200 -125,979 99,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 467,558 396,330 265,198 -131,132 66,9            
  інші видатки 2 149,076 2 071,945 1 757,878 -314,067 84,8            
1000 Освіта 76 738,577 68 390,966 63 900,926 -4 490,040 93,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 64 370,918 58 091,807 56 005,388 -2 086,419 96,4            
  продукти харчування 2 039,386 1 563,187 1 414,664 -148,523 90,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 411,089 4 353,082 2 729,118 -1 623,964 62,7            
  соціальне забезпечення 59,050 18,050 14,990 -3,060 83,0            
  інші видатки  4 858,134 4 364,840 3 736,766 -628,074 85,6            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 35 578,400 32 290,400 30 779,955 -1 510,445 95,3            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 35 578,400 32 290,400 30 779,955 -1 510,445 95,3            
  заробітна плата з нарахуваннями 35 578,400 32 290,400 30 779,955 -1 510,445 95,3            
2000 Охорона здоров”я 9 209,938 9 007,268 8 556,397 -450,871 95,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 4 491,439 4 485,339 4 483,445 -1,894 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 890,350 888,250 880,571 -7,679 99,1            
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 2 001,947 1 884,607 -117,340 94,1            
  соціальне забезпечення 1 187,681 1 083,592 769,486 -314,106 71,0            
  інші видатки 485,936 485,936 476,085 -9,851 98,0            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 623,075 7 565,584 7 513,146 -52,438 99,3            
2111 КНП "ЦПМСД" 703,958 641,974 551,676 -90,298 85,9            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 882,905 799,710 491,575 -308,135 61,5            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 156,152 4 696,483 4 517,015 -179,468 96,2            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,048 1,048 1,048 0,000 100,0            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 73,800 59,396 -14,404 80,5            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 641,334 576,334 509,071 -67,263 88,3            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 96,300 96,300 0,000 100,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 867,141 2 647,893 2 609,630 -38,263 98,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 2 439,231 2 433,521 -5,710 99,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 41,337 26,157 -15,180 63,3            
  інші видатки 173,683 167,325 149,952 -17,373 89,6            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 476,125 438,358 426,544 -11,814 97,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 446,714 411,735 409,436 -2,299 99,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 14,947 7,688 -7,259 51,4            
  інші видатки 11,965 11,676 9,420 -2,256 80,7            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 20,981 -14,019 59,9            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 68,778 60,059 -8,719 87,3            
3210 Організація та проведення громадських робіт 80,000 52,289 52,282 -0,007 100,0            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 755,604 701,683 676,704 -24,979 96,4            
4000 Культура і мистецтво 3 291,251 3 002,094 2 841,236 -160,858 94,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 691,779 2 464,555 2 414,381 -50,174 98,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 280,772 222,194 145,773 -76,421 65,6            
  інші видатки 318,700 315,345 281,082 -34,263 89,1            
5000 Фізична культура і спорт 1 578,283 1 449,152 1 236,090 -213,062 85,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 376,596 1 269,067 1 104,989 -164,078 87,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 93,499 77,597 49,994 -27,603 64,4            
  інші видатки 108,188 102,488 81,107 -21,381 79,1            
5031 ДЮСШ 1 200,948 1 099,283 906,696 -192,587 82,5            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   377,335 349,869 329,394 -20,475 94,1            
6000 Житлово - комунальне господарство 12 579,143 12 190,665 10 930,648 -1 260,017 89,7            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 145,579 -0,212 99,9            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 5 895,411 5 825,411 5 382,960 -442,451 92,4            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 537,941 6 219,463 5 402,109 -817,354 86,9            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 374,583 374,583 371,419 -3,164 99,2            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 576,707 5 477,707 5 464,083 -13,624 99,8            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 576,707 5 477,707 5 464,083 -13,624 99,8            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 21,469 -0,531 97,6            
8700 Резервний фонд 790,000 238,544 0,000 -238,544 0,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 290,000 290,000 290,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 139 331,515 127 020,916 119 439,559 -7 581,357 94,0            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 949,860 2 128,188 2 128,188 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 35,000 35,025 35,025 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 884,560 1 905,598 1 905,598 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 67,275 67,275 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 94,586 94,586 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 25,704 25,704 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 49 023,006 37 710,664 30 514,496 -7 196,168 80,9            
0100 Дежавне управління 159,173 159,173 151,673 -7,500 95,3            
1000 Освіта 9 427,380 8 125,988 7 476,173 -649,815 92,0            
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 462,802 -2,484 99,5            
4000 Культура і мистецтво 390,708 390,708 389,571 -1,137 99,7            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 1 669,735 1 668,275 -1,460 99,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 780,376 1 780,376 1 773,697 -6,679 99,6            
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 422,251 0,000 0,000 0,000 0,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 232,173 3 822,221 3 489,964 -332,257 91,3            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 434,723 217,870 -216,853 50,1            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 2 504,655 333,696 0,000 -333,696 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 1 495,567 1 495,565 -0,002 100,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 223,000 223,000 139,959 -83,041 62,8            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 16 127,930 16 127,930 10 579,297 -5 548,633 65,6            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 1 121,703 512,000 511,998 -0,002 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 153,722 153,722 153,718 -0,004 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 986,474 1 986,474 1 984,019 -2,455 99,9            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4 453,963 2 950,000 2 885,065 -64,935 97,8            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 30,065 30,065 19,915 -10,150 66,2            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 42,562 42,562 42,549 -0,013 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 153,417 153,417 84,120 -69,297 54,8            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 622,808 42 984,831 35 654,418 -7 330,413 82,9            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 195 954,323 170 005,747 155 093,977 -14 911,770 91,2            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО              
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Приєднані документи
Переглядів: 919
Всього переглядів вкладених ресурсів: 919
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
08.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

09.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>