Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-жовтень 2020 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-жовтень            2020 рік Фактичне виконання за січень-жовтень               2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 94 966,600 79 188,500 80 563,055 1 374,555 101,7
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 40 921,000 41 041,832 120,832 100,3
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 208,700 210,991 2,291 101,1
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 595,000 721,700 126,700 121,3
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 275,400 547,246 271,846 198,7
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      -0,009 -0,009 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 319,600 174,463 -145,137 54,6
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 4,600 2,061 -2,539 44,8
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення          0,000 0,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 300,000 165,821 -134,179 55,3
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 15,000 6,581 -8,419 43,9
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 3 342,600 4 144,819 802,219 124,0
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 182,400 329,597 147,197 180,7
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 711,200 1 163,339 452,139 163,6
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 2 449,000 2 651,883 202,883 108,3
18000000 Місцеві податки 41 126,600 39 699,700 34 121,200 34 443,713 322,513 100,9
18010000 Податок на майно 28 151,100 26 724,200 22 606,300 22 621,820 15,520 100,1
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 2 842,400 2 964,536 122,136 104,3
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 22,900 4,234 -18,666 18,5
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 37,900 54,857 16,957 144,7
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 258,800 332,262 73,462 128,4
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 2 522,800 2 573,183 50,383 102,0
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 23 878,800 19 763,900 19 730,326 -33,574 99,8
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 21 074,500 17 324,200 16 896,695 -427,505 97,5
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 1 509,700 1 939,237 429,537 128,5
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 433,800 410,755 -23,045 94,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 496,200 483,639 -12,561 97,5
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000   -73,042 -73,042 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 3,500 4,242 0,742 121,2
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 11 511,400 11 817,651 306,251 102,7
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 820,000 792,025 -27,975 96,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 10 562,100 10 834,156 272,056 102,6
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 129,300 191,470 62,170 148,1
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 553,800 1 374,100 1 603,160 229,060 116,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 531,700 514,600 803,387 288,787 156,1
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 85,300 90,252 4,952 105,8
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 419,400 419,400 699,071 279,671 166,7
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 9,900 14,064 4,164 142,1
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 758,800 701,951 -56,849 92,5
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 16,300 10,490 -5,810 64,4
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 412,000 339,088 -72,912 82,3
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 75,400 81,391 5,991 107,9
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 223,100 219,070 -4,030 98,2
22090000 Державне мито 33,500 33,500 32,000 51,912 19,912 162,2
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 24,200 45,845 21,645 189,4
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,381 0,081 127,0
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 7,500 5,686 -1,814 75,8
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 115,300 100,700 97,822 -2,878 97,1
24060300 Інші надходження 20,000 27,500 27,500 37,912 10,412 137,9
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 73,200 59,910 -13,290 81,8
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 96 520,400 80 562,600 82 166,215 1 603,615 102,0
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 72 442,100 62 593,814 62 082,229 -511,585 99,2
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 8 838,000 8 838,000 0,000 100,0
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 8 838,000 8 838,000 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 40 357,500 34 061,900 34 061,900 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 35 578,400 29 282,800 29 282,800 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 4 276,420 4 276,420 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 4 276,420 4 276,420 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 16 347,800 15 417,494 14 905,909 -511,585 96,7
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   422,251     0,000 0,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 109,315 45,041 -64,274 41,2
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   563,607 563,607 188,608 -374,999 33,5
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   12 659,418 12 659,418 12 659,418 0,000 100,0
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
 місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
  1 214,094 991,358 991,358 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 377,281 366,821 -10,460 97,2
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 734,955 568,565 568,565 0,000 100,0
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 168 962,500 143 156,414 144 248,444 1 092,030 100,8
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 34,000 36,729 2,729 108,0
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 34,000 26,589 -7,411 78,2
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         10,140 10,140 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 2 382,900 1 855,810 -527,090 77,9
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
      3,994 3,994 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 2 382,900 1 851,816 -531,084 77,7
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 519,200 519,200 578,000 58,800 111,3
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 519,200 519,200 578,000 58,800 111,3
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 9 093,385 4 474,078 4 471,492 -2,586 99,9
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 4 453,963 2 950,000 2 950,000 0,000 100,0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 1 121,703 512,000 512,000 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 3 517,719 1 012,078 1 009,492 -2,586 99,7
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 14,500 8,258 -6,242 57,0
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 14,500 8,258 -6,242 57,0
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 529,960 2 950,600 2 478,797 -471,803 84,0
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 519,200 519,200 581,994 62,794 112,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 12 623,345 7 424,678 6 950,289 -474,389 93,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 050,360 83 513,200 84 645,012 1 131,812 101,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 181 585,845 150 581,092 151 198,733 617,641 100,4
Приєднані документи
Переглядів: 1237
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1237
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>