Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2020 року
           
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-серпень 2020 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-серпень 2020 року Відхилення +; - % виконання
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 22 682,871 14 750,779 14 164,411 -586,368 96,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 13 681,489 13 446,699 -234,790 98,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 404,505 216,155 -188,350 53,4
  інші видатки 888,652 664,785 501,557 -163,228 75,4
1000 Освіта 76 312,639 51 627,994 44 954,436 -6 673,558 87,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 63 599,623 42 492,787 39 494,795 -2 997,992 92,9
  продукти харчування 2 389,526 1 448,467 599,072 -849,395 41,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 707,659 3 511,960 2 326,826 -1 185,134 66,3
  соціальне забезпечення 59,050 14,430 13,180 -1,250 91,3
  інші видатки  4 556,781 4 160,350 2 520,563 -1 639,787 60,6
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 900,400 23 267,600 21 593,357 -1 674,243 92,8
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 900,400 23 267,600 21 593,357 -1 674,243 92,8
  заробітна плата з нарахуваннями 34 900,400 23 267,600 21 593,357 -1 674,243 92,8
2000 Охорона здоров”я 8 919,953 8 114,198 7 786,661 -327,537 96,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 467,039 4 467,039 4 467,037 -0,002 100,0
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 884,050 884,050 868,025 -16,025 98,2
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 466,944 1 369,770 -97,174 93,4
  соціальне забезпечення 938,096 757,725 573,540 -184,185 75,7
  інші видатки 476,236 476,236 446,086 -30,150 93,7
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 588,975 7 052,289 6 957,989 -94,300 98,7
2111 КНП "ЦПМСД" 697,658 509,484 447,571 -61,913 87,8
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 633,320 552,425 381,101 -171,324 69,0
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 047,951 3 286,746 2 949,372 -337,374 89,7
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 53,700 51,386 -2,314 95,7
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 670,968 403,268 314,071 -89,197 77,9
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 69,940 69,940 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 772,601 1 876,289 1 775,637 -100,652 94,6
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 1 791,936 1 736,229 -55,707 96,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 31,048 22,280 -8,768 71,8
  інші видатки 79,143 53,305 17,128 -36,177 32,1
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 311,266 304,075 -7,191 97,7
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 292,305 290,492 -1,813 99,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 10,584 6,491 -4,093 61,3
  інші видатки 13,888 8,377 7,092 -1,285 84,7
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 0,000 -35,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 50,418 45,733 -4,685 90,7
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 85,640 28,865 -56,775 33,7
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 685,604 401,225 359,665 -41,560 89,6
4000 Культура і мистецтво 3 601,021 2 508,294 2 107,977 -400,317 84,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 1 865,158 1 740,202 -124,956 93,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 368,064 223,750 131,616 -92,134 58,8
  інші видатки 477,220 419,386 236,159 -183,227 56,3
5000 Фізична культура і спорт 1 630,663 1 091,744 827,236 -264,508 75,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 369,910 917,315 734,103 -183,212 80,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 72,060 37,122 -34,938 51,5
  інші видатки 147,574 102,369 56,011 -46,358 54,7
5031 ДЮСШ 1 253,328 829,550 599,181 -230,369 72,2
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   377,335 262,194 228,055 -34,139 87,0
6000 Житлово - комунальне господарство 10 821,927 9 368,314 7 815,782 -1 552,532 83,4
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 145,580 -0,211 99,9
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 4 655,333 4 375,333 4 265,892 -109,441 97,5
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 020,803 4 847,190 3 404,310 -1 442,880 70,2
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 354,243 354,243 60,539 -293,704 17,1
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 243,907 5 243,907 4 356,882 -887,025 83,1
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 243,907 5 243,907 4 356,882 -887,025 83,1
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 21,469 -0,531 97,6
8700 Резервний фонд 830,000 277,367 0,000 -277,367 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 250,000 250,000 250,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 135 717,175 96 895,586 85 294,765 -11 600,821 88,0
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 2 949,860 1 249,163 1 249,163 0,000 100,0
0100 Дежавне управління 35,000 19,055 19,055 0,000 100,0
1000 Освіта 2 884,560 1 090,426 1 090,426 0,000 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 57,982 57,982 0,000 100,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 81,700 81,700 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 47 880,596 28 980,979 21 415,287 -7 565,692 73,9
0100 Дежавне управління 147,173 147,173 139,673 -7,500 94,9
1000 Освіта 7 714,406 7 640,162 6 253,924 -1 386,238 81,9
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 133,490 -331,796 28,7
4000 Культура і мистецтво 390,708 390,708 382,271 -8,437 97,8
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 625,347 625,345 -0,002 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 791,084 1 791,084 1 239,798 -551,286 69,2
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 182,273 3 680,960 3 225,339 -455,621 87,6
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 365,822 168,830 -196,992 46,2
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 4 130,525 326,021 0,000 -326,021 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 444,758 444,757 -0,001 100,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 223,000 223,000 50,000 -173,000 22,4
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 16 127,930 10 170,557 6 227,102 -3 943,455 61,2
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 512,000 512,000 511,998 -0,002 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 145,062 145,062 8,826 -136,236 6,1
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 028,474 2 028,474 1 984,019 -44,455 97,8
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4 453,963 2 950,000 2 350,962 -599,038 79,7
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 24,565 24,565 19,915 -4,650 81,1
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 42,562 42,562 36,088 -6,474 84,8
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 153,417 142,017 0,000 -142,017 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 55 480,398 33 364,721 25 051,500 -8 313,221 75,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 191 197,573 130 260,307 110 346,265 -19 914,042 84,7
Переглядів: 488
Всього переглядів вкладених ресурсів: 488
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>