Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2020 року
           
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-липень 2020 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-червень 2020 року Відхилення +; - % виконання
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 22 682,871 13 032,953 12 398,367 -634,586 95,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 12 045,336 11 754,585 -290,751 97,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 389,173 201,588 -187,585 51,8
  інші видатки 888,652 598,444 442,194 -156,250 73,9
1000 Освіта 76 202,211 48 165,542 41 825,326 -6 340,216 86,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 63 599,623 39 496,639 36 788,609 -2 708,030 93,1
  продукти харчування 2 389,526 1 202,761 576,340 -626,421 47,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 707,659 3 485,248 2 262,862 -1 222,386 64,9
  соціальне забезпечення 59,050 14,430 13,180 -1,250 91,3
  інші видатки  4 446,353 3 966,464 2 184,335 -1 782,129 55,1
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 900,400 23 267,600 20 585,870 -2 681,730 88,5
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 900,400 23 267,600 20 585,870 -2 681,730 88,5
  заробітна плата з нарахуваннями 34 900,400 23 267,600 20 585,870 -2 681,730 88,5
2000 Охорона здоров”я 8 919,953 7 885,774 7 560,138 -325,636 95,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 467,039 4 467,039 4 467,037 -0,002 100,0
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 884,050 884,050 852,525 -31,525 96,4
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 345,609 1 248,003 -97,606 92,7
  соціальне забезпечення 938,096 650,636 498,284 -152,352 76,6
  інші видатки 476,236 476,236 432,086 -44,150 90,7
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 588,975 6 929,396 6 831,987 -97,409 98,6
2111 КНП "ЦПМСД" 697,658 484,848 399,432 -85,416 82,4
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 633,320 471,530 328,719 -142,811 69,7
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 097,951 2 991,758 2 457,461 -534,297 82,1
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 47,000 45,385 -1,615 96,6
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 670,968 338,268 249,071 -89,197 73,6
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 61,150 60,170 -0,980 98,4
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 772,601 1 642,875 1 564,648 -78,227 95,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 1 565,504 1 528,835 -36,669 97,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 30,126 21,511 -8,615 71,4
  інші видатки 79,143 47,245 14,302 -32,943 30,3
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 269,032 258,088 -10,944 95,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 250,716 245,337 -5,379 97,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 10,181 6,092 -4,089 59,8
  інші видатки 13,888 8,135 6,659 -1,476 81,9
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 0,000 -35,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50,000 50,000 0,000 -50,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 44,103 40,450 -3,653 91,7
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 77,100 23,217 -53,883 30,1
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 685,604 427,230 216,432 -210,798 50,7
4000 Культура і мистецтво 3 600,381 2 072,532 1 847,162 -225,370 89,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 1 633,751 1 524,888 -108,863 93,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 378,584 230,435 129,970 -100,465 56,4
  інші видатки 466,060 208,346 192,304 -16,042 92,3
5000 Фізична культура і спорт 1 630,663 974,484 729,044 -245,440 74,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 369,910 808,140 667,010 -141,130 82,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 64,525 28,501 -36,024 44,2
  інші видатки 147,574 101,819 33,533 -68,286 32,9
5031 ДЮСШ 1 253,328 737,169 525,701 -211,468 71,3
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   377,335 237,315 203,343 -33,972 85,7
6000 Житлово - комунальне господарство 10 575,994 8 606,092 6 832,713 -1 773,379 79,4
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 145,580 -0,211 99,9
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 4 655,333 4 305,333 3 487,000 -818,333 81,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 774,870 4 154,968 3 200,133 -954,835 77,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 304,243 304,243 33,000 -271,243 10,8
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 044,800 4 308,029 4 308,029 0,000 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 044,800 4 308,029 4 308,029 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 11,869 -10,131 54,0
8700 Резервний фонд 830,000 227,367 0,000 -227,367 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 200,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 135 111,067 88 790,774 78 203,109 -10 587,665 88,1
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 2 949,860 1 072,865 1 072,865 0,000 100,0
0100 Дежавне управління 35,000 19,033 19,033 0,000 100,0
1000 Освіта 2 884,560 950,128 950,128 0,000 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 22,005 22,005 0,000 100,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 81,699 81,699 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 48 407,310 22 209,143 16 688,822 -5 520,321 75,1
0100 Дежавне управління 147,173 147,173 139,673 -7,500 94,9
1000 Освіта 7 721,422 7 512,129 6 028,788 -1 483,341 80,3
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 133,490 -331,796 28,7
4000 Культура і мистецтво 391,348 391,348 290,687 -100,661 74,3
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 625,347 198,765 -426,582 31,8
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 141,124 2 141,124 1 239,797 -901,327 57,9
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 179,033 3 413,289 2 191,124 -1 222,165 64,2
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 342,855 168,830 -174,025 49,2
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 4 304,583 326,021 0,000 -326,021 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 444,758 444,757 -0,001 100,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 223,000 223,000 50,000 -173,000 22,4
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 468,512 3 468,512 3 468,512 0,000 100,0
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 171,418 512,000 511,998 -0,002 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 145,062 145,062 0,000 -145,062 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 028,474 2 028,474 1 802,486 -225,988 88,9
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4 453,963 2 950,000 2 350,962 -599,038 79,7
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 22,765 22,765 19,915 -2,850 87,5
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 42,562 42,562 0,000 -42,562 0,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 22,700 0,000 -22,700 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 55 899,095 26 297,270 20 112,649 -6 184,621 76,5
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 191 010,162 115 088,044 98 315,758 -16 772,286 85,4
   
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО  
             
Переглядів: 489
Всього переглядів вкладених ресурсів: 489
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>