Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-квітень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-квітень 2020 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-квітень 2020 рік
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-квітень            2020 рік Фактичне виконання за січень-квітень               2020 рік відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   96 393,500 96 393,500 31 691,100 30 623,257 -1 067,843 96,6    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 16 246,900 16 632,230 385,330 102,4    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 83,400 85,699 2,299 102,8    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 196,700 93,920 -102,780 47,7    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 68,800 0,000 -68,800 0,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 127,900 93,920 -33,980 73,4    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 1,900 0,669 -1,231 35,2    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 120,000 89,027 -30,973 74,2    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 6,000 4,224 -1,776 70,4    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 1 133,800 1 316,220 182,420 116,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 60,800 99,027 38,227 162,9    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 237,000 321,921 84,921 135,8    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 836,000 895,272 59,272 107,1    
18000000 Місцеві податки 41 126,600 41 126,600 14 030,300 12 495,188 -1 535,112 89,1    
18010000 Податок на майно 28 151,100 28 151,100 9 460,500 7 595,305 -1 865,195 80,3    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 1 244,100 1 171,021 -73,079 94,1    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 11,100 2,180 -8,920 19,6    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 0,000 10,349 10,349 0,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 0,000 41,785 41,785 0,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 1 233,000 1 116,707 -116,293 90,6    
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 25 305,700 8 216,400 6 534,826 -1 681,574 79,5    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 22 501,400 7 500,400 5 682,298 -1 818,102 75,8    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 603,800 667,479 63,679 110,5    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 43,000 60,932 17,932 141,7    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 69,200 124,117 54,917 179,4    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -110,542 -110,542 0,0    
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 1,100 1,267 0,167 115,2    
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 4 568,700 4 898,616 329,916 107,2    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 330,000 411,467 81,467 124,7    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 4 200,000 4 427,441 227,441 105,4    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 38,700 59,708 21,008 154,3    
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 126,900 372,500 531,710 159,210 142,7    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 112,300 36,300 153,068 116,768 421,7    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 34,100 30,673 -3,427 90,0    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 0,000 0,000 120,219 120,219 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 2,200 2,176 -0,024 98,9    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 293,000 323,405 30,405 110,4    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 6,500 2,920 -3,580 44,9    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 156,000 176,093 20,093 112,9    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 30,100 25,040 -5,060 83,2    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 89,200 102,234 13,034 114,6    
22090000 Державне мито 33,500 33,500 11,200 17,118 5,918 152,8    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 8,100 14,876 6,776 183,7    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,100 0,007 -0,093 7,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 3,000 2,235 -0,765 74,5    
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 107,800 43,200 55,237 12,037 127,9    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 27,130 13,130 193,8    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 29,200 28,107 -1,093 96,3    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 97 520,400 32 063,600 31 154,967 -908,633 97,2    
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 56 511,614 20 605,121 20 521,982 -83,139 99,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 3 535,200 3 535,200 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 3 535,200 3 535,200 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 39 679,500 15 082,300 15 082,300 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 900,400 10 303,200 10 303,200 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 1 710,568 1 710,568 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 1 710,568 1 710,568 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 1 095,314 277,053 193,914 -83,139 70,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 48,208 26,921 -21,287 55,8    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 321,094 0,000 0,000 0,000 0,0    
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 485,370 80,895 80,895 0,000 100,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 154 032,014 52 668,721 51 676,949 -991,772 98,1    
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 11,300 13,603 2,303 120,4    
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 11,300 9,547 -1,753 84,5    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 4,056 4,056 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 1 134,000 738,281 -395,719 65,1    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 1 134,000 738,281 -395,719 65,1    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 133,949 133,949 148,022 14,073 110,5    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 133,949 133,949 148,022 14,073 110,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 19 771,418 1 950,000 1 950,000 0,000 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 3 000,000 1 950,000 1 950,000 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 171,418 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 2,000 0,080 -1,920 4,0    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 2,000 0,080 -1,920 4,0    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 144,709 1 281,249 899,986 -381,263 70,2    
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 133,949 133,949 148,022 14,073 110,5    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 22 916,127 3 231,249 2 849,986 -381,263 88,2    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 665,109 33 344,849 32 054,953 -1 289,896 96,1    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 176 948,141 55 899,970 54 526,935 -1 373,035 97,5    
                   
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО        
                   
                   
Переглядів: 583
Всього переглядів вкладених ресурсів: 583
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>