Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-лютий 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-лютий 2019 р. Фактичне виконання за січень-лютий 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 84 088,100 14 704,300 15 528,641 824,341 105,6    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 435,400 7 349,500 7 562,495 212,995 102,9    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 10,000 41,764 31,764 417,6    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 454,000 238,600 337,426 98,826 141,4    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів 100,100 100,100 25,000 68,218 43,218 272,9    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 213,600 269,208 55,608 126,0    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 1,600 0,445 -1,155 27,8    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 190,000 250,160 60,160 131,7    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 22,000 18,603 -3,397 84,6    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 389,900 333,200 297,335 -35,865 89,2    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900     0,000 #ДЕЛ/0!    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000     0,000 #ДЕЛ/0!    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 000,000 333,200 297,335 -35,865 89,2    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 27 798,800 6 773,000 7 289,621 516,621 107,6    
18010000 Податок на майно 18 725,100 18 725,100 4 381,000 4 684,998 303,998 106,9    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 470,000 507,800 556,392 48,592 109,6    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 4,700 4,700 1,100 2,220 1,120 201,8    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000   1,858 1,858 #ДЕЛ/0!    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000   28,981 28,981 #ДЕЛ/0!    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 506,700 523,333 16,633 103,3    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 16 055,100 3 867,000 4 122,356 255,356 106,6    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 12 876,800 3 480,000 3 774,145 294,145 108,5    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 995,000 321,000 281,285 -39,715 87,6    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 14,000 22,386 8,386 159,9    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 52,000 44,540 -7,460 85,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000     0,000 #ДЕЛ/0!    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 6,200 6,250 0,050 100,8    
18030000 Туристичний збір 8,700 8,700 2,000 1,050 -0,950 52,5    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 9 065,000 2 390,000 2 603,573 213,573 108,9    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 250,000 277,864 27,864 111,1    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 7 700,000 2 120,000 2 314,642 194,642 109,2    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 20,000 11,067 -8,933 55,3    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 111,900 157,200 203,050 45,850 129,2    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 132,200 3,800 18,098 14,298 476,3    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000 3,000 17,078 14,078 569,3    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 0,800 1,020 0,220 127,5    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 856,100 122,000 139,631 17,631 114,5    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 5,000 6,690 1,690 133,8    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 61,500 78,858 17,358 128,2    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 66,000 8,000 24,000 16,000 300,0    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 41,600 24,115 -17,485 58,0    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 5,900 5,968 0,068 101,2    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 4,700 4,499 -0,201 95,7    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300   0,007 0,007 #ДЕЛ/0!    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 1,200 1,462 0,262 121,8    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 123,600 31,400 45,321 13,921 144,3    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 28,456 14,456 203,3    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 17,400 16,865 -0,535 96,9    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 85 200,000 14 861,500 15 731,691 870,191 105,9    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 123 892,627 25 528,816 25 436,367 -92,449 99,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 1 304,200 1 304,200 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 1 304,200 1 304,200 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 7 698,200 7 698,200 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 4 736,400 4 736,400 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 2 961,800 2 961,800 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 1 625,264 1 625,264 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 1 625,264 1 625,264 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 57 777,827 14 901,152 14 808,703 -92,449 99,4    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 24 902,830 9 973,478 9 973,478 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 110,672 18,318 -92,354 16,6    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 4 423,150 4 423,150 0,000 100,0    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 920,000 140,346 140,251 -0,095 99,9    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 25,888 4,314 4,314 0,000 100,0    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 160,527 160,527 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 88,665 88,665 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 8,800     0,000 #ДЕЛ/0!    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 209 092,627 40 390,316 41 168,058 777,742 101,9    
10000000 Податкові надходження   54,800 54,800 13,700 10,101 -3,599 73,7    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 13,700 8,073 -5,627 58,9    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         2,028 2,028 #ДЕЛ/0!    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 369,900 458,700 591,847 133,147 129,0    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      3,300 3,300 #ДЕЛ/0!    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 458,700 588,547 129,847 128,3    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 1,600 1,000 -0,600 62,5    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 1,600 1,000 -0,600 62,5    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 446,500 474,000 602,948 128,948 127,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 2 446,500 474,000 602,948 128,948 127,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 87 646,500 15 335,500 16 334,639 999,139 106,5    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 211 539,127 40 864,316 41 771,006 906,690 102,2    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 716
Всього переглядів вкладених ресурсів: 716
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
08.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

09.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>