Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018р.
      проект Додаток 1
до рішення виконавчого  комітету Люботинської міської ради від __.10.2018р. №
   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-листопад 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січень-листопад 2018 р. Фактичне виконання за січень-листопад 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 71345,300 66675,000 70258,957 3583,957 105,4    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 41104,100 38359,800 39128,680 768,880 102,0    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 251,100 251,100 272,063 20,963 108,3    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1585,500 1499,600 1567,126 67,526 104,5    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів   217,500 217,500 217,509 0,009 100,0    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      0,100 0,100      
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1368,000 1282,100 1349,517 67,417 105,3    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 1170,400 1099,800 1165,516 65,716 106,0    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 197,600 182,300 184,001 1,701 100,9    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 6520,400 6019,900 6173,653 153,753 102,6    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 907,200 832,400 838,866 6,466 100,8    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3644,000 3351,600 3459,228 107,628 103,2    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 1969,200 1835,900 1875,559 39,659 102,2    
18000000 Місцеві податки 15650,400 21884,200 20544,600 23117,435 2572,835 112,5    
18010000 Податок на майно 7183,800 12673,900 11669,300 14037,720 2368,420 120,3    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 2223,600 2223,600 2239,092 15,492 100,7    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 10,300 10,300 4,231 -6,069 41,1    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 99,700 99,700 100,545 0,845 100,8    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 49,500 49,500 61,666 12,166 124,6    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 2064,100 2064,100 2072,650 8,550 100,4    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 10252,400 9247,800 11577,795 2329,995 125,2    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 7369,900 6544,500 8841,566 2297,066 135,1    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1769,100 1627,100 1638,227 11,127 100,7    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 511,300 501,100 534,403 33,303 106,6    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 602,100 575,100 563,599 -11,501 98,0    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 172,900 172,900 195,833 22,933 113,3    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 25,000 25,000 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 6,600 7,400 7,400 9,458 2,058 127,8    
18050000 Єдиний податок 8460,000 9202,900 8867,900 9070,257 202,357 102,3    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1150,200 1065,200 1028,306 -36,894 96,5    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 7945,800 7695,800 7934,977 239,177 103,1    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 106,900 106,900 106,974 0,074 100,1    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 1615,400 1580,700 1746,394 165,694 110,5    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 660,200 660,200 768,659 108,459 116,4    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 32,900 32,900 43,466 10,566 132,1    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    396,000 396,000 487,731 91,731 123,2    
21080500 Інші надходження   17,500 17,500 17,499 -0,001 100,0    
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг    1,000 1,000 1,010 0,010 101,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 21,200 21,200 27,353 6,153 129,0    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  191,600 191,600 191,600 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 737,900 714,800 759,343 44,543 106,2    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 19,000 19,084 0,084 100,4    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 408,800 408,800 449,500 40,700 110,0    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 58,800 57,800 71,130 13,330 123,1    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 183,700 182,176 -1,524 99,2    
22090000 Державне мито 92,600 51,300 45,500 37,453 -8,047 82,3    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 42,300 37,300 29,559 -7,741 79,2    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,200 0,265 0,065 132,5    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,800 8,000 7,629 -0,371 95,4    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 217,300 205,700 218,392 12,692 106,2    
24060300 Інші надходження 17,800 78,700 78,700 83,593 4,893 106,2    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 138,600 127,000 134,799 7,799 106,1    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 72960,700 68255,700 72005,351 3749,651 105,5    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 141722,232 129585,583 126169,439 -3416,144 97,4    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 5363,500 5363,500 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 5363,500 5363,500 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 54015,623 50827,123 50827,123 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 25503,200 23679,000 23679,000 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 21306,800 19942,500 19942,500 0,000 100,0    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   7205,623 7205,623 7205,623 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 81855,509 73394,960 69978,816 -3416,144 95,3    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47845,611 42817,892 42817,892 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 579,220 539,877 539,877 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 29743,267 26837,445 23666,661 -3170,784 88,2    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 1175,106 819,583 683,319 -136,264 83,4    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   25,102 23,012 23,012 0,000 100,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   566,545 566,545 497,185 -69,360 87,8    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 534,520 534,520 534,520 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 1031,918 914,466 914,466 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 354,220 341,620 301,884 -39,736 88,4    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 214682,932 197841,283 198174,790 333,507 100,2    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 92,000 59,361 -32,639 64,5    
19010000 Екологічний податок 92,000 92,000 92,000 54,291 -37,709 59,0    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         5,070        
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3433,900 3117,600 3393,765 276,165 108,9    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,466 0,466      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  86,700 86,700 86,715 0,015 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 3030,900 3306,584 275,684 109,1    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 101,321 101,321 101,321 0,000 100,0    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 101,321 101,321 101,321 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 10,000 10,000 9,200 25,619 16,419 278,5    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 10,000 9,200 25,619 16,419 278,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 16945,538 8203,010 8203,009 -0,001 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102 307,047 307,046 -0,001 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 2286,344 2286,344 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   13307,809 4903,036 4903,036 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   1044,283 706,583 706,583 0,000 100,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3637,221 3320,121 3580,066 259,945 107,8    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 188,021 188,021 188,036 0,015 100,0    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 20582,759 11523,131 11783,076 259,945 102,3    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 76597,921 71575,821 75585,418 4009,597 105,6    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 235265,691 209364,414 209957,866 593,452 100,3    
                   
  Начальник фінансового управління     І.В.Яловенко          
                   
Переглядів: 731
Всього переглядів вкладених ресурсів: 731
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
24.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

25.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

26.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкод   22.09.2023
Проєкти на засідання виконкому 22.09.2023   21.09.2023
Про формування Ради з питань внутрішньо переміщених осіб   20.09.2023
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вул   19.09.2023
Проєкт рішення "Про внесення змін до Програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіал   07.09.2023
Проєкт рішення "Про встановлення тарифу на платну послугу по КНП «Люботинська міська лікарня» Люботи   04.09.2023
Проєкт з екологічного відновлення Люботина триває!   04.09.2023
Проєкти рішень на вересень 2023 р.   04.09.2023
Про внесення змін до рішення ЛМР від 15 грудня 2022 року № 245 «Про бюджет Люботинської міської тери   01.09.2023
Проєкт "Про внесення змін до рішення ЛМР від 15 грудня 2022 року № 245 «Про бюджет Люботинської місь   31.08.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>