ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності Люботинської міської територіальної громади

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності Люботинської міської територіальної громади: житлового будинку, загальною площею 67,10 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, провулок Громадянський № 11-4.

  1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: житловий будинок (далі об’єкт).

Місце знаходження об’єкта: пров. Громадянський № 11-4, м. Люботин, Харківської області.

Відомості про об’єкт: Загальна площа 67,10 кв.м, житлова площа 50,4 кв.м., Опис: житловий будинок літ. «А-1», прибудова «А1-1», тамбур «а», літня кухня «Б», ганок «б», погріб «В», сараї: «Д», «Е», гараж «Ж», вигрібна яма «Я», колонка «К», огорожа №1-4.  

Право власності:  дата державної реєстрації – 25.09.2020, номер запису про право власності – 38432240, реєстраційний номер об’єкта - 2181424963112, дата та індексний номер витягу – від 30.09.2020 №226178288.

Інформація про балансоутримувача: Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради Харківської області (62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Шмідта, 84)

  1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено   10.05.2023р., час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі, якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартовоїх ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно ст.22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкта малої приватизації - житлового будинку, загальною площею 67,10 кв.м., здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Покупець об’єкта комунальної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна».

 

Аукціон без умов:

Стартова ціна об’єкта: 247800,00 (двісті сорок сім тисяч вісімсот грн. 00 копійок) без урахування ПДВ.

Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить  2478,00 (дві тисячі чотириста сімдесят вісім гривень).

Розмір  гарантійного внеску становить: 20 відсотків стартової ціни продажу майна, а саме: 49560,00 грн. (сорок дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят гривень).

Розмір реєстраційного внеску становить: 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Заява на участь в електронному аукціону повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 год. до 20.30 год., що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі, якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

У разі якщо об’єкт, який пропонувся для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, зазначеного вище, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Повторні аукціони оголошуються автоматично протягом 1 робочого дня та проводяться не раніше ніж на 3 робочий день, але не пізніше ніж на 6 робочий день з дня наступного за днем публікації аукціону.

Аукціон зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 123900,00 (сто двадцять три тисячі дев’ятсот грн. 00 коп) без урахування ПДВ.

Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що складає 1239,00  грн. (одна тисяча двісті тридцять дев’ять гривень 00 копійок).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить (20%) – 24780,00 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят грн. 00 копійок).

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Заява на участь в електронному аукціону повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону  електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 год. до 20.30 год., що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі, якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни на 50 відсотків.

У разі, якщо  об’єкт непродано на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими  ст.22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниження стартової ціни та аукціоном з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій не раніше ніж на 3 робочий день, але не пізніше ніж на 6 робочий день з дня наступного за днем публікації аукціону. Повторний аукціон оголошується автоматично протягом 1 робочого дня.

Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

Стартова ціна об’єкта: 123900,00 грн. (сто двадцять три тисячі дев’ятсот грн. 00 коп) без урахування ПДВ.

Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що складає 1239,00  грн. (одна тисяча двісті тридцять дев’ять гривень 00 копійок).

Встановлена кількість кроків в аукціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 3 (три).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить (20%) – 24780,00 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят грн. 00 копійок).

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою з 16 год.15 хв. до 16 год. 45 хв. дня проведення.

  1. Додаткова інформація.

Організатор аукціону:

Виконавчий комітет Люботинської міської ради (62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 26, код ЄДРПОУ: 33814659).

Координати організатора аукціону:

Адреса: 62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 26.

Контактна особа – Альбоща Алла Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою, електронна адреса: 7411163@ukr.net, моб.тел. (066) 1312595

Час та місце огляду об’єкта малої приватизації комунальної власності, а саме:  житловий будинок, загальною площею 67,10 кв.м.:  понеділок-п’ятниця з 09.00 год. по 16.00 год. за адресою: пров. Громадянський № 11-4, м. Люботин, Харківська область.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:  Рахунок № UA118201720355559015000037723

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт: рахунок № UA808201720355119015000037723

Одержувач: виконавчий комітет Люботинської міської ради Харківської області

Банк одержувача: в ДКСУ, м. Київ

Код ЄДРПОУ 33814659

  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської області від __.04.2023 р. №___ «Про затвердження умов продажу об’єкту приватизації комунальної власності Люботинської міської територіальної громади»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20230301-18081

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ». На електронному майданчику E-TENDER. Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика.

Переглядів: 967
Дата публікації: 14:34 21.04.2023
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про надання _________________та членам її родини житлового приміщення за адресою: __   28.02.2024
Проєкти рішень виконкому від 28.02.2024 р.   28.02.2024
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля   22.02.2024
Проєкт рішення "Про внесення змін до Програми забезпечення цивільного захисту Люботинської міської т   22.02.2024
Терміни державної реєстрації шлюбу   22.02.2024
Повідомлення про намір встановлення тарифу на послугу з управління побутовими відходами (збирання,пе   22.02.2024
Проєкт рішення "Про передачу з балансу Виконавчого комітету Люботинської міської ради автомобіля JAC   21.02.2024
Загубили свідоцтво? Замовте дублікат у кілька кліків на порталі Дія   20.02.2024
"Про затвердження Положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Л   19.02.2024
Постанова №8 від 16.02.2024 р.   19.02.2024
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>