ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності Люботинської міської територіальної громади: адміністративної будівлі, загальною площею 547,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська № 41/2-1.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності Люботинської міської територіальної громади: адміністративної будівлі, загальною площею 547,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська № 41/2-1.

  1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: адміністративна будівля (далі об’єкт).

Місце знаходження об’єкта: вул. Слобожанська, 41/2-1, м. Люботин, Харківської області.

Відомості про об’єкт: Загальна площа 547, 2 м2, матеріали стін: цегла, Опис: адміністративна будівля літ «А-1», прибудова  «А1-1», «А2-1», «А3-1», тамбур «а», «а4», сіни «а3», ганок «а5», «а6», «а7», сарай «Б», вбиральня «Е», огорожа № 1-4.

Право власності:  дата державної реєстрації – 22.06.2020, номер запису про право власності – 2108799563112, дата та індексний номер витягу – від 25.06.2020 №213973888.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка з кадастровим номером 6311200000:26:006:0016.

Інформація про балансоутримувача: Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради Харківської області (62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Шмідта, 84)

  1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено     03.02.2022 р., час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі, якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартовоїх ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно ст.22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкта малої приватизації - адміністративної будівлі, загальною площею 547,2 кв.м., здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об»єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Покупець об’єкта комунальної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна».

Аукціон без умов:

Стартова ціна об’єкта: 1488600,00 ( один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот грн. 00 копійок).

Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить  14886,00 (чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень)

Розмір  гарантійного внеску становить: 10 відсотків стартової ціни продажу майна, а саме: 148860,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску становить: 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Заява на участь в електронному аукціону повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 год. до 20.30 год., що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі, якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

У разі якщо об’єкт, який пропонувся для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, зазначеного вище, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової ціни становить 21 календарних днів від дати опублікування повідомлення в електронній торговій системі.

Аукціон зі зниженням стартової ціни:

Дата проведення аукціону: через 21 календарних днів.

Стартова ціна об’єкта: 744300,00 (сімсот чотириста чотири тисячі триста грн. 00 коп) без урахування ПДВ.

Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що складає 7443,00  грн. ( сім тисяч чотириста сорок три гривень 00 копійок).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить (10%) – 74430,00 грн. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять грн. 00 копійок).

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Заява на участь в електронному аукціону повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону  електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 год. до 20.30 год., що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі, якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни на 50 відсотків.

У разі, якщо  об’єкт непродано на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими  ст.22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниження стартової ціни та аукціоном з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій складає 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в електронній торговій системі

Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

Дата проведення аукціону: через 21 календарних днів, оголошується електронною торговою системою.

Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що складає 7443,00  грн. ( сім тисяч чотириста сорок три гривень 00 копійок).

Встановлена кількість кроків в аукціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 10 (десять).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить (10%) – 74430,00 грн. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять грн. 00 копійок).

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою з 16 год.15 хв. до 16 год. 45 хв. дня проведення.

  1. Додаткова інформація.

Організатор аукціону:

Виконавчий комітет Люботинської міської ради (62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 26, код ЄДРПОУ: 33814659).

Координати організатора аукціону:

Адреса: 62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 26.

Контактна особа – Альбоща Алла Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою, електронна адреса: 7411163@ukr.net, моб.тел. (066) 1312595

Час та місце огляду об’єкта малої приватизації комунальної власності, а саме:  адміністративна будівля, загальною площею 547,2 кв.м.: понеділок-п’ятниця з 09.00 год. по 16.00 год. за адресою: вул. Слобожанська, 41/2-1, м. Люботин, Харківська область.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:  Рахунок № UA118201720355559015000037723

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт: рахунок № UA808201720355119015000037723

Одержувач: виконавчий комітет Люботинської міської ради Харківської області

Банк одержувача: в ДКСУ, м. Київ

Код ЄДРПОУ 33814659

  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської області від 11.01.2022 р. № 21 «Про затвердження умов продажу об’єкту приватизації комунальної власності Люботинської міської територіальної громади»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-12-02-000005-1

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ». На електронному майданчику E-TENDER. Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика.

 

Переглядів: 317
Дата публікації: 08:43 14.01.2022
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>