УСЗН Люботинської міської ради інформує:
УСЗН Люботинської міської ради інформує:

УСЗН Люботинської міської ради інформує:

Рекомендації первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2019 році

              Ці рекомендації призначені для надання методичної та практичної допомоги профспілковому активу і фахівцям підприємств, зайнятих організацією оплати праці працівників.

Мета: через включення в колективний договір відповідних норм і положень, забезпечити на підприємствах дотримання вимог чинного трудового законодавства, а також захист трудових прав і соціальних гарантій найманих працівників і членів їх родин.

Перевірки дотримання трудового законодавства безпосередньо на підприємствах області, а також результати розгляду скарг і звернень працівників, які здійснювалися ОПХО та його членськими організаціями, Головним управлінням Держпраці в Харківській  області, службами з праці місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, свідчать про те, що в колективних договорах окремих підприємств часто відсутні найбільш важливі і необхідні норми і зобов'язання, що стосуються питань оплати, умов  та охорони праці.

Такі факти, як правило, призводять до порушення трудових прав і гарантій працівників, є основними причинами виникнення трудових спорів, розгляд яких невиправдано затягується, якщо колективним договором належним чином не виписані норми щодо врегулювання трудових відносин у сфері оплати праці. Найчастіше, це відноситься до недотримання міжкваліфікаційних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівників різних кваліфікаційних груп при введенні нового розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством; не вказуються системи та форми оплати праці, що застосовуються на підприємствах, або їх зміст є непрозорим і незрозумілим для працівників, не регулюються умови преміювання працівників. Значна кількість порушень допускається у випадках встановлення доплат і надбавок, незважаючи на те, що їх перелік повністю приведений в договірних угодах, відповідних нормативних актах.

При розробленні колдоговорів обов’язково мають бути додержані,  мінімальні соціальні гарантії, норми трудового законодавства України, а також положення Генеральної угоди на 2016-2017 роки (далі –ГУ), галузевих угод, Територіальної угоди на 2016-2018 роки із змінами та доповненнями (далі - ТУ).

Об'єднання профспілок Харківської області та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації пропонують вважати колективний договір  найважливішим інструментом захисту трудових прав і гарантій працівників, тому рекомендують не йти шляхом пролонгації колективних договорів, а укладати нові або вносити зміни і доповнення в діючі.

Основною вимогою до колективно-договірної кампанії 2019 року повинна бути  вимога витримати ідеологію розвитку трудових відносин і механізмів захисту прав та інтересів працівників.

Загальні вимоги, які необхідно вирішити шляхом переговорів з укладання колективних договорів у 2019 році.

 

У сфері виробничих відносин :

- подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць;

- включення представників профспілок до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну;

- перевірку виконання умов договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, пакетів акцій, часток за період процесів приватизації;

- заходи щодо підвищення престижності праці;

- стимулювання працівників, які активно беруть участь у підвищенні ефективності виробництва, відновленні на підприємствах інноваційного і ресурсозбереженого руху;

- інформування представників профспілкової сторони:

про заходи з фінансового оздоровлення підприємств, спрямовані на відновлення їх платоспроможності, реалізації планів санації;

щодо банкрутства підприємств, з метою своєчасного захисту інтересів працівників;

- прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання та відповідно до законодавства.

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості рекомендуємо до включення у колективні договори норм щодо:

- погодження питання скорочення більше 5% працівників протягом року з відповідним вищим органом профспілки (п. 2.1.11 ТУ). У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі звільнення працівників за ініціативою роботодавця, передбачати попередні консультації з виборними профспілковими органами, письмово попереджувати їх не пізніше, ніж за три місяці до зазначених дій, з економічним обґрунтуванням та з переліком розроблених заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, або проведення професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників у період їх неповної зайнятості та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

- не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня). У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (п.2.1.7 ТУ);

- підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення(п. 1.32 ГУ); 

- передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт стороннім організаціям;

- відмови від укладення строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на тимчасову роботу, безпідставного переведення із безстрокових трудових договорів на контракт тощо.

- запровадження стимулів  для працевлаштування та стажування молоді;

- встановлення квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії відповідно до ст.14 Закону України «Про зайнятість».

 

У сфері оплати праці :

Врахувати, що на 2019 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 грн.

у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 грн.

мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) – 1921 грн.

мінімальна годинна ставка – 11,57 грн.

Рекомендуємо для підприємств, установ, організацій шляхом домовленостей передбачати норми щодо:

порядку та умов формування фондів оплати праці;

поетапного зростання тарифної частини заробітку (основної заробітної плати) в загальному розмірі нарахованої заробітної плати;

встановлення співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій;

затвердження видатків на заробітну плату (грошове забезпечення) працівників бюджетної сфери з урахуванням виплат, передбачених чинним законодавством (доплат, надбавок, матеріальної допомоги працівникам на оздоровлення при отриманні чергової відпустки тощо) у межах виділених асигнувань;

розробки (перегляду) норм праці у відповідності до сучасного рівня техніки, технології виробництва та праці;

доведення частки основної заробітної плати у середній заробітній платі не менше ніж 65 %;

погодження з виборними профспілковими органами підприємств порядку застосування заохочень (преміювання) для працівників;

визначення конкретних розмірів надбавок, доплат, додаткових коефіцієнтів до заробітної плати (грошового забезпечення);

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати розробку графіків ліквідації боргів з нарахуванням сум компенсації за затримку виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства та додаткової компенсації, визначеної галузевими угодами.

- своєчасної видачі, за зверненням працівників, довідок про суму заборгованої заробітної плати;

- визначити категорії працівників для яких встановити підсумований облік робочого часу, а також обліковий період (місяць, квартал півріччя, рік) (ст. 61 КЗпП, наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 138 від 19.04.2006); розробити Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу, яке зробити додатком до колективного договору.

- встановлення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.

Довідково: Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлено на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 — 53, 67 і 73 КЗпП. Міністерство соціальної політики України в своєму листі від 08.09.2018 №78/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік» визначило, що у 2019 році кількість робочих днів – 250, святкових – 11, робота в які не проводиться – 104 (всього 365) та навело приклад розрахунку щомісячної норми тривалості робочого часу залежно від тривалості робочого тижня:

норма тривалості робочого часу на 2019 рік:

для 40-годинного робочого тижня  – 1993 год.;

для 39- годинного робочого тижня  – 1950 год. ;

Важливо: Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим від розміру мінімальної зарплати, тобто не менше ніж 4173 грн. (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р № 108/95-ВР). У разi коли працiвниковi, який виконав мiсячну (годинну) норму працi, нарахована заробiтна плата нижче законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство провадить доплату до її рiвня. 

Тарифна ставка працівника 1 тарифного розряду не повинна бути менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01.01.2019 -
1921 грн.

Оскільки нова Генеральна угода не укладена, відповідно до ухваленого рішення між членами СПО об’єднань профспілок, СПО роботодавців та влади в особі Міністерства соціальної політики з 1 листопада 2017 року на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі:

- визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою або колективним договором;

- для галузей, де не укладені галузеві угоди, або їх положення не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, - на рівні, що не менше як на 10% перевищує визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи. Оскільки норми законодавства не мають погіршувати умови праці, така норма повинна діяти і у 2019 році.

 

У сфері охорони праці та здоров'я  слід приділити увагу питанням:

розробки, погодження з виборними органами профспілок та забезпечення виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці;

створення належних умов праці, у тому числі необхідного сезонного теплового режиму у виробничих, службових та побутових приміщеннях;

виділення коштів відповідно до вимог чинного законодавства України, угод усіх рівнів, але не менше ніж 1,5% від фонду оплати праці за попередній рік для підприємств небюджетної сфери та не менше ніж 0,2 % – для бюджетних установ, організацій (у межах бюджетних асигнувань).

проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження профкомом графіків її проведення та результатів атестації, контроль за наданням працівникам пільг і компенсацій за шкідливі (особливо шкідливі) та важкі умови праці за результатами атестації робочих місць, ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць та долучення наказів про результати атестації до особистої справи працівників;

забезпечення необхідних умов праці для жінок, неповнолітніх, а також інших працівників відповідно до медичного висновку про стан їхнього здоров’я та необхідності переведення на легшу роботу;

забезпечення працівників сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту. При необхідності передбачати в колективних договорах видачу засобів індивідуального захисту додатково понад встановлені норми;

заохочення структурних підрозділів, окремих працівників (у тому числі і профспілкових представників) за активну участь та проявлену ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

притягнення до відповідальності (дисциплінарної, матеріальної) осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці та навколишнього природного середовища;

проведення обов’язкових щорічних профілактичних оглядів працівників з метою раннього виявлення та надання працівникам допомоги в разі необхідності лікування онкологічних та інших захворювань.

 навчання технічних інспекторів праці, громадських інспекторів з охорони праці, встановлення громадського контролю за гігієною праці;

Увага! Постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13 затверджено Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

Набули чинності «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затверджені наказом Мінсоцполітики України від 29.11.2018р. №1804, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 р. за № 1494/32946. Ці Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), що використовуються працівниками під час трудового процесу, і поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які у своїй діяльності використовують ЗІЗ.  Цим наказом затверджено Особисту картку обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту , Орієнтовний перелік небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, Орієнтовний перелік робіт, які вимагають застосування відповідних засобів індивідуального захисту та Таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ.

Адреса аттестованных лабораторий, которые имеют право проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда:

 

ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтёра» промышленно-санитарная   лаборатория»,   ул.Свет  шахтёра,   д. 4/6,

тел.733-89-42;

 

- АО «НТМЕЦ «Экосистема» - ул. Ак. Павлова, д. № 44А, г.Харьков, 61068,

 тел.738-33-27;

 

- КП «Санэпидсервис» - ул. Гольберовская, д. № 104, т.725-01-81;

 

- ДУ «Харьковский областной центр МОЗ Украины» - Померки, г. Харьков, 

  61070, тел.315-00-07(92);

 

- Харьковский ВП ДУ «Лабораторный центр на железнодорожном 

   транспорте  МОЗ Украины» - ул. Благовещенская, д №10, тел.712-20-56;

 

- Научно- исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний 

  ХНМУ, ул. Тринклера, д. №6, тел.705-07-61, 705-15-63;

 

 - ПАО «Стома», санитарно-промышленная лаборатория ЦЗЛ, ул.Ньютона, 

   д. №3, тел.766-28-12;

 

- Филиал УкрНИИгаз АО «Укргаздобыча», ул. Гимназийская набережная,

   д. №20, тел.730-46-63;

 

- ООО «Научно-исследовательский институт профилактической медицины»,    ул. Гуданова, д.18, г. Харьков,61024, тел.095-1105255.

 

 

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

В умовах проведення реформ, які значної мірою негативно відобразяться на життєвому рівні працівників рекомендувати включати до колективних договорів положення щодо:

- надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для працівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідну допомогу, виплату у зв'язку з виходом на пенсію, компенсації (на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних платежів);

- відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці);

- запровадження системи медичного страхування працівників;

- відпрацювання з адміністрацією підвищення норм соціального захисту для членів профспілок з використанням коштів профспілкової організації;

- надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО та членам їх родин;

- забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

- надання в межах фінансової можливості жінкам, які мають дітей   до 14 років, дітей-інвалідів відповідні пільги щодо режиму й оплати праці (скорочена тривалість робочого часу з одночасним збереженням оплати праці, надання додаткового оплачуваного (зі збереженням середнього заробітку) дня відпочинку тощо), а також сприяти професійній підготовці, підвищенню кваліфікації та ін.

- соціального захисту донорів, ветеранів праці та війни, учасників бойових дій та війни, які працюють або працювали на підприємствах, а також зобов’язання з надання відповідної допомоги та фінансової підтримки ветеранським організаціям підприємств, установ та організацій при наявності фінансових можливостей.  

 

Гарантії діяльності профспілкової організації щодо:

- утримання (щомісячного безоплатного) із заробітної плати і в повному обсязі перераховування членських профспілкових внесків на рахунок профспілки, визначення строків перерахування(ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

- порядку надання виборному органу первинної профспілкової організації приміщення (приміщень) для роботи і проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом(ст. 42, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- надання членам виборних профспілкових органів, а також особам, що здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, за їх запитом, необхідної інформації, а також можливості вільного доступу до робочих місць членів профспілки(ст. 21,28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

- збереження середньої заробітної плати за учасниками культурно-масових та спортивних змагань під час їх проведення;

- забезпечення здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, про охорону праці на підприємствах усіх форм власності членами виборних профспілкових органів (у тому числі правовими та технічними інспекторами вищих профспілкових організацій, до складу яких входить первинна організація підприємства) (ст. 40,45, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

.

Обов’язково слід передбачити порядок контролю за виконанням умов колективного договору. В разі невиконання умов колективних договорів ініціювати колективні трудові спори.

 

В Рекомендаціях враховані норми:

- Закону України « Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності»;

- Закону України «Про колективні договори і угоди»;

- Закону України «Про оплату праці»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

- Закону України  «Про зайнятість населення»;

- Закону України «Про господарські товариства»;

- Господарського кодексу України;

- діючої Генеральної угоди на 2016-2017 роки;

- Територіальної Угоди на 2016-2018 роки із змінами;

- Постанови Виконкому Об'єднання профспілок Харківської області від 11.12.2018 року № В-45-1 «Про проведення колдоговірної кампанії у 2018 році та завдання на 2019 рік».

Додаток до методичних рекомендацій

 

Звернути увагу на зміни, які внесено до  законодавства України.

 

З 1 січня 2019 року набрали чинності Закони України, які необхідно врахувати при укладанні колективних договорів:

Законом України від 23.11.2018 № 2629 -VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  встановлено:

 

Ст.7 Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік» встановлено розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у 2018 році:

 

 

 

Прожитковий мінімум (грн.)

загальний показник

для дітей у віці до 6 років

для дітей у віці від 6 до 18 років

для праце-здатних осіб

для осіб, які втратили працездатність

с  01 січня

1853

1626

2027

1921

1497

с  01 липня

1936

1699

2118

2007

1564

с 01 грудня

2027

1779

2218

2102

1638

 

 

 

Ст.8 Розмір мінімальної заробітної плати    

 

Період дії

Місячний розмір

Погодинний розмір

З 1 січня - 31 грудня

4173

25,13

 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

Довідково: розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становить 1921 грн.

Незважаючи на те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у 2019 році передбачене підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб два рази, з 1 липня – 2027 грн. і з 1 грудня – 2102 грн., розміри посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою, які їм встановлено з 1 січня 2019 року із розрахунку 1921грн., впродовж 2019 року зміні не підлягають.

У небюджетній сфері підприємства визначають тарифні ставки та системи оплати праці самостійно у колективних договорах.

Не враховують до заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я; в т.ч. доплата за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів; доплати за роботу в нічний та надурочний час; виплати за роз’їзний характер робіт; премії до святкових і ювілейних дат.

Мінімальні гарантії в оплаті праці внутрішніх сумісників забезпечують окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом, оскільки це різні трудові договори, юридично між собою не пов’язані.

 

Щодо сплати єдиного внеску

Ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку сплачує роботодавець залишено в розмірі 22 %.

Як і в минулому році, у разі нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі меншому за мінімальну заробітну плату, нараховування єдиного соціального внеску проводиться із розрахунку мінімальної заробітної плати. Якщо такі доходи нараховані страхувальником, який не є основним роботодавцем, то єдиний внесок нараховують на фактичний розмір доходу незалежно від його розміру.

До відома: Мінімальний страховий внесок у 2019 році становить 918,06 грн.

(для ставки 22%)

Максимальна і мінімальна база нарахування ЄСВ

З 01.01.2019 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ складе 15 розмірів мінімальної зарплати (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону № 2464).

Максимальна база нарахування ЄСВ – 62 595 грн (4173 грн. х 15).

 

Оподаткування доходів фізичних осіб.

Ставка податку на доходи фізичних осіб залишена на рівні  2018 року і становить 18%. Прогресивної шкали немає.

Залишається норма щодо утримання військового збору у розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати.

Податкова соціальна пільга

У пп.169.1.1 ПКУ закріплено, що розмір загальної податкової соціальної пільги дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Станом на 01.01.2019 р прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 1921 грн, тому поріг для застосування податкової соціальної пільги у 2019 році складає 2 690 грн. Будь-який платник податку за одним місцем роботи має право на застосування загальної податкової соціальної пільги до своєї зарплати, якщо вона не перевищує 2 690 грн. в місяць.

Наразі укладання нової Генеральної угоди, де головними є питання оплати та умов праці, знову гальмується. Профспілкова сторона вважає, що домовленості й зобов’язання за новою Генеральною угодою мають забезпечити створення робочих місць з гідними умовами праці, європейський рівень оплати праці, безпечні умови праці, що дасть можливість зберегти трудовий потенціал України й зменшити трудову міграцію, забезпечити економічне зростання, звичайно ж, при здійсненні системних реформ в економіці. При цьому, саме Генеральна угода має бути імпульсом для соціального діалогу.

 

Відділ з питань праці та зайнятості населення

Управління соціального захисту населення

Люботинської міської ради

Переглядів: 172
Дата публікації: 10:22 18.02.2019
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   30.10.2020
Паспорти бюджетних програм на 2020 р (Розпорядження №218 від 26.10.2020р.)   30.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року з обслуговув   30.10.2020
Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2   29.10.2020
У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортній 29.10.2020 року до   29.10.2020
XCV сесія Люботинської міської ради VII скликання від 27 жовтня 2020 року   29.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання по вул. Слобожансь   29.10.2020
Перше засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Люботинської загально   28.10.2020
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по вул. Каманіна, 3 28.10.2020 року з 08.00 до 17.00 години    27.10.2020
Проєкт рішення "Про розгляд проекту Комплексної програми соціального захисту населення м. Люботина н   27.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>