ХАРКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА інформує
ХАРКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
інформує

ХАРКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА інформує

Харківською окружної прокуратурою Харківської області проведено вивчення стану організації роботи з вирішення звернень і запитів, прийому громадян, забезпечення доступу до публічної інформації у 2023 році.

Вивченням встановлено, що упродовж 2023 року до окружної прокуратури надійшло 835 звернень, у тому числі, 58 – дублікати (протягом 2022 року до окружної прокуратри надйшло 666 звернень).

 З зазначених звернень 332 (проти 494 звернень у 2022 році) не стосувались компетенції органів прокуратури та були спрямовані за належністю.

Аналізуючи увесь період роботи протягом 2023 року відбулось збільшення загальної кількості звернень, що надійшли на адресу окружної прокуратури,  а саме на 20,2%.

По суті вирішено меншу частину звернень, що надійшли  до прокуратури - 369 звернень (проти 125 у 2022 році), виключено з обліку  32 звернення (у 2022 році - 23 звернення).

Крім того, протягом 2023 року на адресу інших прокурорів окружною прокуратурою спрямовано за належністю 40 звернень (за аналогічний період 2022 року – 16).

За результатами розгляду у 2023 році, задоволено 25 звернень   (за період 2022 року – 6). Питома вага задоволених звернень з розглянутих становить 6,8 % (проти 4, 8% у 2022 році).

Повністю відхилено доводи заявників за 15 зверненнями (протягом 2022 року доводи відхилено за 2 зверненнями).

З загальної кількості звернень, які вирішені по суті в окружній прокуратурі абсолютна більшість стосувалась питань досудового розслідування.

Так, за 2023 рік вирішено 255 звернень вказаної категорії, з них 37 стосувались беспосередньо оскарження дій чи бездіяльності слідчих поліції. Інші звернення, як і раніше, стосувались здебільшого надання інформації про стан досудового розслідування, слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, надання можливості ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, тощо.

Загальна кількість звернень з питань досудового розслідування, які вирішені по суті окружною прокуратурою у 2023 році значно збільшилась порівняно з  2022  роком  (255 проти 79).

Вказаний стан справ здебільшого зумовлений припиненням активних бойових дій на території Харківської області, у т.ч. на піднаглядній території, звільнення окремих районів піднаглядної території від окупації збройних сил російської федерації, що зумовило значний притік населення.

Протягом 2023 року задоволено 8 клопотань пов'язанх з проведенням досудового розслідування.

Крім того, протягом поточного року задоволено 7 скарг на дії чи бездіяльність слідчих чи дізнавачів (минулого року скарги відповідної категорії не задовольнялись).

Вирішено по суті у минулому році 20 звернень з питань участі   у кримінальному провадженні у суді (3 у 2022 році).

Значно збільшилась кількість звернень громадян з питань представництва інтересів громадян та держави в суді (1 у 2022 році порівняно з 9 - у 2023 році).

Не надходили до окружної прокуратури протягом 2023 року,  як і у минулому році, звернення з питань  додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів.

Значним чином порівняно з 2022 роком збільшилась кількість звернень   з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства –  19 за 2023 рік проти лише 1 за 2022 рік.

Разом з цим, стрімке збільшення кількості відповідних звернень обумовлене прийняттям, у зв’язку з завершенням карантинних обмежень, під час проведення тематичних перевірок в місцях несвободи співробітниками окружної прокуратури усних звернень в'язнів (17 з 19 звернень).

У окружній прокуратурі на належному рівні налагоджено роботу  з приймання електронних звернень та на телефон «гарячої лінії».

Так, у 2023 році на електронну пошту окружної прокуратури надійшло 284 звернень (у 2023 році - 456 звернень), 98 з яких розглянуто по суті, 167 - направлені  за належністю до інших відомств, 16 - направлені іншим прокурорам.

Протягом 2023 року на адресу окружної прокуратури надійшло                                   18 депутатських звернень та 27 адвокатських запитів.

Окружною прокуратурою приділяється посилена увага зверненням щодо порушення прав громадян внаслідок збройної агресії російської федерації, інших протиправних дій пов'язаних з особливим періодом.

На особистому прийомі у 2023 році співробітниками окружної прокуратури прийнято 44 звернення, у т.ч 3 – особисто керівником окружної прокуратури (у 2022 році співробітниками окружної прокуратури звернення громадян на особистому прийомі не приймались, у звязку з карантинними обмеженнями через епідемію COVID-2019).

Крім того, протягом 2023 року проведено низку виїзних прийомів керівником окружної прокуратури, першим заступником, заступником керівника окружної прокуратури  та уповноваженими співробітниками прокуратури в установах виконання покарань, а саме: у ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)» та у ДУ «Хролівський  виправний  центр (№140)». 

 

У 2023 році на адресу окружної прокуратури надійшло  5 інформаційних запитів (проти 2 у 2022 році).

            Один з вказаних запитів направлено за належністю розпорядникам запитуємої інформації.

            Інші 4 запити розглянуто у строк до 5 діб, рішення про відстрочку в задоволенні запитів не приймались. Запити, які підлягали розгляду у строк до 48 годин до окружної прокуратури у 2022 році, не надходили.

При цьому 3 запити надіслані фізичними особами, 2 - від імені юридичних осіб (громадська організація).

Вказані запити розглянуто у окружній прокуратурі по суті, запитувачам, у межах компетенції, надана запитувана інформація або відповідні роз’яснення.

У наданні інформації за запитами протягом 2023 року, як і в 2022 році, окружною прокуратурою запитувачам не відмовлялось.

У цілому протягом 2023 року  у окружній прокуратурі дотримано порядок   та строки розгляду і вирішення звернень та запитів, забезпечено об’єктивність, всебічність їх розгляду.

Прокуратура також інформує, що у зв’язку з завершенням карантинних обмежень, поновлено проведення особистого прийому заявників, запитувачів інформації, депутатів усіх рівнів  в органах прокуратури.

 

Таким чином, заявники та запитувачі мають право звернутись    до окружної прокуратури зі зверненнями та запитами, у тому числі з питань збройної агресії російської федерації, використовуючи наступні шляхи:

 

1.направлення письмового звернення на поштову адресу окружної прокуратури: Григорівське шосе, 52, м. Харків, 61098 або Нововодолазького відділу окружної прокуратури: Харківська область, Харківський район, с. Нова Водолага,   пл. Кооперативна, 22, 63200;

2. подання звернення чи запиту під час особистого прийому з понеділка по четвер з 09.00 год. до 17.30 год., у п’ятницю  з 09.00 год. до 16.15 год .(перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) у приміщені прокуратури розташованому за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52 (будівля Харківської районної державної адміністрації), 2-й поверх або у приміщенні Нововодолазького відділу окружної прокуратури розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район,   с. НоваВодолага,  пл. Кооперативна, 22;

3. поміщення звернення чи запиту у скриньку, яка розташована у фойє приміщення прокуратури розташованому за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52 (будівля Харківської районної державної адміністрації), 2-й поверх або у фойє приміщення Нововодолазького відділу окружної прокуратури розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Нова Водолага,  пл. Кооперативна, 22;

4. подання електронного звернення за визначеною формою на електронну пошту окружної прокуратури: zvern-kharkivska-okruzhna@khar.gp.gov.ua;

5.звернення на телефон «гарячої лінії» окружної прокуратури: 095-839-14-07.

Провівши зазначене вивчення встановлено беззаперечний факт,  що незважаючи на великий обсяг проведений Харківською окружною прокуратурою Харківської області практичної роботи щодо роз’яснення заявникам положень чинного законодавства України до окружної прокуратури продовжує надходити велика кількість звернень громадян,  що не належать до компетенції органів прокуратури.

Враховуючі викладене, виникає обґрунтована необхідність додаткового інформування суспільства про функції органів прокуратури закріплені ст.131-1 Конституції України, які полягають у  підтриманні публічного обвинувачення  в суді; організації і процесуальному керівництві досудовим розслідуванням, вирішенню відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництві інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Разом з цим, прокурор на цей час, відповідно до законодавства,  позбавлений можливості здійснення представництва в суді інтересів громадян.

Будь-які наглядові функції щодо органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій органи прокуратури України на цей час не здійснюють.

Крім того, увагу учасників кримінальних проваджень хочемо додатково звернути на положення ст. ст. 303-307 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими,  рішення, дії чи бездіяльність  слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування оскаржуються до слідчого судді під юрисдикцією якого перебуває місце проведення досудового розслідування.

Разом з цим, слід зауважити, що прокурори окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво щодо злочинів та кримінальних проступків вчинених лише у межах населених пунктів, що входять до складу Люботинської, Пісочинської, Мереф’янської, Безлюдіської, Височанської, Південноміської, Покотилівської, Роганської, Вільхівської, Нововодолазької ОТГ Харківського району Харківської області.

Переглядів: 259
Дата публікації: 13:32 12.01.2024
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>