Інформація відділу ведення Державного реєстру виборців
Інформація відділу ведення Державного реєстру виборців

Інформація відділу ведення Державного реєстру виборців

В перші години широкомаштабної війни в Україні ввели воєнний стан.

Це змінило життя усіх українців, діяльність державних і самоврядних інституцій. Всі загальнодержавні реєстри були відключені, щоб не було витоку конфіденційної інформація про громадян України. Одна з основних найбільших баз – це Державний реєстр виборців. В ній міститься інформація абсолютно про кожного громадянина України, який досяг 18-річного віку. Від 24 лютого 2022 року розпорядником реєстру – Центральною виборчою комісією було прийнято постанову, якою тимчасово, на час дії воєнного стану, припинила функціонування автоматизована інформаційно-комунікаційна система Реєстру. Вже понад 1,5 роки реєстр виборців не працював.
  Дякуючи нашим незламним воїнам-захисникам ЗСУ, час та події змінюються, наша Батьківщина крок за кроком виборює своє право на свободу та повернення до нормальних, цивілізованих умов життя. Попереду кардинальні зміни. Весь український народ очікують доленосні вибори Президента та складу Верховної ради України.
   14 вересня 2023 року ЦВК було прийнято постанову № 60 «Про введення в тестову експлуатацію автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців”.
   Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону (пункт 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”).
   Правові та організаційні засади ведення Реєстру визначено Законом України “Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон), згідно зі статтею 1 якого Реєстр – це автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
Комісія як розпорядник Реєстру має забезпечити технічний захист персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами електронних комунікацій відповідно до законодавства України (частина друга статті 11 Закону).
  До повноважень Комісії належить здійснення контролю за дотриманням вимог Закону в процесі ведення Реєстру, забезпечення організаційного та технологічного функціонування Реєстру, надання доступу до бази даних Реєстру та встановлення порядку такого доступу відповідно до Закону (частина друга статті 14 Закону).
  У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану та з метою захисту цілісності бази даних автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” (далі – АІКС Реєстру), забезпечення захисту персональних даних, що відповідно до Закону зберігаються в базі даних АІКС Реєстру, її захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних АІКС Реєстру, забезпечення її кіберзахисту постановою Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 тимчасово, на час дії воєнного стану, припинено функціонування АІКС Реєстру, а також її ведення органами ведення Реєстру.
   Відповідно Акціонерним товариством “Укртелеком” припинено надання послуги з підтримки електронної комунікаційної мережі АІКС Реєстру.
Водночас Стратегічним планом Центральної виборчої комісії на 2020 – 2025 роки, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 11 червня 2020 року № 102, одним із стратегічних напрямів визначено технологічну модернізацію, що передбачає, зокрема, модернізацію інформаційно-комунікаційної інфраструктури та системи кібербезпеки Центральної виборчої комісії з урахуванням рекомендацій зовнішнього аудиту, повнофункціональне впровадження принципу “нульової довіри” в роботу інформаційно-комунікаційних систем Центральної виборчої комісії та впровадження автоматизованої інформаційної системи управління доступом, інформаційною безпекою та кіберзахистом Центральної виборчої комісії.
   Відповідно до Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (далі – Концепція), схваленої постановою Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 2021 року № 447, Єдина автоматизована інформаційно-аналітична система Центральної виборчої комісії створюється як функціонально єдина система, що складається з окремих функціонально пов’язаних між собою компонентів, одним з яких є Реєстр.
З метою виконання зазначених стратегічних завдань, з урахуванням положень Концепції Центральна виборча комісія провела оптимізацію інформаційно-комунікаційної інфраструктури в таких частинах: ядра інфраструктури, доступу, віртуалізації і систем резервного копіювання, а також кіберзахисту.
   Реалізація указаних заходів дала змогу сформувати єдиний центр відповідальності за підтримку функціонування та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури та реалізувати цілісний системний підхід до забезпечення кібербезпеки Центральної виборчої комісії, а також забезпечити захист від кіберзагроз навмисного або випадкового характеру і контроль за доступом, внесенням змін до інформаційних систем, зокрема АІКС Реєстру.
   Відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах регламентовано Законом України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, частиною другою статті 8 якого встановлено, що державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
  На виконання зазначеної норми Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах” проводяться роботи зі створення, зокрема, комплексної системи захисту інформації в АІКС Реєстру.
   З метою введення комплексної системи захисту інформації в АІКС Реєстру в дію та оцінки захищеності інформації в ній необхідно, зокрема, встановити на автоматизованих робочих місцях користувачів АІКС Реєстру рівня органів ведення та регіональних органів адміністрування Реєстру комплекс засобів захисту, налаштувати засоби криптографічного захисту інформації, провести випробування працездатності комплексної системи захисту інформації в АІКС Реєстру та визначення можливості прийняття її в експлуатацію.
   Ураховуючи викладене, з метою забезпечення налагодження програмних і апаратних засобів захисту інформації в АІКС Реєстру, доступу до цієї системи користувачів з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також запровадження сучасних технологій та засобів захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту для посилення захищеності АІКС Реєстру, у тому числі в умовах військової агресії російської федерації проти України, відповідно до частини першої статті 11, частини другої статті 14 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, підпункту 3 пункту 4 розділу ХХХХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Ввести автоматизовану інформаційно-комунікаційну систему “Державний реєстр виборців” у тестову експлуатацію, що має технологічний характер та не передбачає будь-якої обробки персональних даних виборців.
2. Міністерству закордонних справ України, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (крім тих, що не функціонують через тимчасову окупацію російською федерацією чи ведення бойових дій на відповідних територіях), у яких відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” утворено регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців та органи ведення Державного реєстру виборців:
а) вжити заходів щодо забезпечення функціонування відповідних регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, органів ведення Державного реєстру виборців згідно з вимогами Закону України “Про Державний реєстр виборців”;
б) протягом 10 днів з дня прийняття цієї постанови подати до Центральної виборчої комісії звернення щодо надання доступу до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” відповідним регіональним органами адміністрування Державного реєстру виборців, органам ведення Державного реєстру виборців із зазначенням працівників цих органів, яким такий доступ буде забезпечено відповідно до встановленого Центральною виборчою комісією порядку.
3. Секретаріату Центральної виборчої комісії забезпечити проведення тестової експлуатації автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” та за її результатами, після отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації цієї системи забезпечити підготовку проєкту рішення Центральної виборчої комісії щодо відновлення функціонування Державного реєстру виборців.
4. Копію цієї постанови надіслати Міністерству закордонних справ України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям для виконання та доведення до відома відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у яких утворено органи ведення Державного реєстру виборців.
5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Отже, попереду велика робота по налагодженню та відбудові усіх зруйнованих робочих станцій по всій країні, відновленню послуг зв’язку та комунікацій між відділами. Але, найголовніше, що ми всі навчилися жити та працювати в нових воєнних умовах. Це час змін, час щосекундної боротьби, час, коли кожен свідомий українець приєднався до єдиної рушійної сили, яка обов’язково приведе нашу країну до довгоочікуваної ПЕРЕМОГИ!
 
Начальник ВВДРВ Н.Крюченко
Переглядів: 104
Дата публікації: 10:25 18.10.2023
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>