Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2022 року.Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2022 року.Видатки
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-травень 2022 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2022 рік Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-травень 2022 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 29 026,348 29 565,292 8 929,874 8 445,409 -484,465 94,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 26 937,931 26 937,931 7 536,058 7 536,044 -0,014 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 354,335 1 354,335 969,464 538,962 -430,502 55,6
  соціальне забезпечення 0,000 520,800 104,000 89,400 -14,600 86,0
  інші видатки 734,082 752,226 320,352 281,003 -39,349 87,7
1000 Освіта 129 947,760 129 957,194 47 525,583 41 956,023 -5 569,560 88,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 107 327,725 107 327,725 38 306,660 36 171,270 -2 135,390 94,4
  продукти харчування 3 630,707 3 630,707 688,986 4 931,580 4 242,594 715,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 290,894 15 290,894 7 994,399 613,898 -7 380,501 7,7
  соціальне забезпечення 63,960 63,960 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  3 634,474 3 643,908 535,538 239,275 -296,263 44,7
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 59 904,500 59 904,500 24 261,100 22 128,398 -2 132,702 91,2
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 59 904,500 59 904,500 24 261,100 22 128,398 -2 132,702 91,2
  заробітна плата з нарахуваннями 59 904,500 59 904,500 24 261,100 22 128,398 -2 132,702 91,2
2000 Охорона здоров'я 4 806,071 4 806,071 2 675,383 2 239,952 -435,431 83,7
  в т.ч.            
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 134,456 134,456 70,800 10,796 -60,004 15,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 251,844 4 251,844 2 397,908 2 132,391 -265,517 88,9
  соціальне забезпечення 419,771 419,771 206,675 96,765 -109,910 46,8
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 3 556,128 3 556,128 2 011,429 1 885,702 -125,727 93,7
2111 КНП "ЦПМСД" 1 249,943 1 249,943 663,954 354,250 -309,704 53,4
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 425,090 7 525,090 2 474,164 2 322,132 -152,032 93,9
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,195 1,195 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 51,460 51,460 17,160 2,986 -14,174 17,4
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 916,426 916,426 223,430 216,090 -7,340 96,7
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 238,950 238,950 42,050 42,050 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4 113,844 4 113,844 1 568,391 1 557,008 -11,383 99,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 916,018 3 916,018 1 495,330 1 495,327 -0,003 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65,017 65,017 39,781 35,220 -4,561 88,5
  інші видатки 132,809 132,809 33,280 26,461 -6,819 79,5
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 658,971 658,971 187,256 168,147 -19,109 89,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 612,950 612,950 165,859 165,859 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27,127 27,127 17,072 0,000 -17,072 0,0
  інші видатки 18,894 18,894 4,325 2,288 -2,037 52,9
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 84,960 84,960 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 345,150 345,150 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 223,230 223,230 54,195 34,150 -20,045 63,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 790,904 890,904 381,682 301,701 -79,981 79,0
4000 Культура і мистецтво 6 145,037 6 153,487 1 866,290 1 655,945 -210,345 88,7
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 960,805 4 960,805 1 439,049 1 438,997 -0,052 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 713,905 713,905 386,248 183,772 -202,476 47,6
  інші видатки 470,327 478,777 40,993 33,176 -7,817 80,9
5000 Фізична культура і спорт 2 561,085 2 561,085 641,497 624,201 -17,296 97,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 2 070,185 2 070,185 570,732 570,726 -0,006 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 174,815 174,815 51,194 36,662 -14,532 71,6
  інші видатки 316,085 316,085 19,571 16,813 -2,758 85,9
5031 ДЮСШ 1 994,680 1 994,680 472,579 467,003 -5,576 98,8
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   566,405 566,405 168,918 157,198 -11,720 93,1
6000 Житлово - комунальне господарство 8 074,205 9 964,454 3 075,602 1 723,791 -1 351,811 56,0
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,000 107,524 107,524 107,523 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 774,287 1 274,287 384,287 216,787 -167,500 56,4
6030 Організація благоустрою населених пунктів 7 299,918 8 582,643 2 583,791 1 399,481 -1 184,310 54,2
7000 Економічна діяльність 2 055,253 865,453 46,494 0,000 -46,494 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 982,000 792,200 46,494 0,000 -46,494 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 982,000 792,200 46,494 0,000 -46,494 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
8200 Громадський порядок та безпека 0,000 181,000 85,000 85,000 0,000 100,0
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0,000 96,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 0,000 85,000 85,000 85,000 0,000 100,0
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 229,311 229,311 38,220 19,110 -19,110 50,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 229,311 229,311 38,220 19,110 -19,110 50,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,0
 ВСЬОГО загальний фонд 191 970,160 193 808,437 67 358,107 59 071,563 -8 286,544 87,7
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 23,000 23,000 0,000 -23,000 0,0
1000 Освіта 0,000 148,800 148,800 0,000 -148,800 0,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 17,585 0,000 0,000 0,000 0,0
6000 Житлово - комунальне господарство 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7000 Економічна діяльність 9 047,430 12 190,121 524,430 0,000 -524,430 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 3 686,300 6 632,041 417,048 0,000 -417,048 0,0
7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,000 49,674 0,000 0,000 0,000 0,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 241,548 241,548 0,000 -241,548 0,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 36,651 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,300 6 128,668 0,000 0,000 0,000 0,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 175,500 175,500 0,000 -175,500 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 342,130 5 537,130 98,632 0,000 -98,632 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 342,130 5 537,130 98,632 0,000 -98,632 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 19,000 20,950 8,750 0,000 -8,750 0,0
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 1,950 1,950 0,000 -1,950 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 19,000 19,000 6,800 0,000 -6,800 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 16,100 0,000 -16,100 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 16,100 0,000 -16,100 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 16,100 0,000 -16,100 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 429,730 350,000 0,000 -350,000 0,0
9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,000 429,730 350,000 0,000 -350,000 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 0,000 -100,000 0,0
   Власні надходження бюджетних установ 4 002,150 4 111,855 171,606 613,210 441,604 357,3
 ВСЬОГО спеціальний фонд 16 181,173 17 054,691 1 333,936 613,210 -720,726 46,0
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 208 151,333 210 863,128 68 692,043 59 684,773 -9 007,270 86,9
Приєднані документи
Переглядів: 192
Всього переглядів вкладених ресурсів: 192
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2022 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   27.01.2023
ЗВІТ ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті Люботин за 2022 рік   26.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    23.01.2023
Інформація в рамках програми (з 01.01.2023 р.)   20.01.2023
Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про зат   20.01.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    19.01.2023
Звіт щодо роботи Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради за 1   17.01.2023
Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Люботинської мі   16.01.2023
Звіт депутатів фракції «Слуга Народу» за 2022 рік   16.01.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>