Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 року.Доходи
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 року.Доходи
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2022 рік Уточнений план на        2022 рік Уточнений план за січень-квітень 2022р. Фактичне виконання за січень-квітень  2022р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 959,200 112 959,200 35 624,400 32 711,806 -2912,594 91,8
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 63 200,000 63 200,000 19 930,000 18 166,292 -1763,708 91,2
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  121,100 121,100 57,600 44,386 -13,214 77,1
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 209,300 209,300 70,000 375,385 305,385 536,3
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)       182,839 182,839 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 209,300 209,300 70,000 192,546 122,546 275,1
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 0,800 0,208 -0,592 26,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 200,000 200,000 66,800 189,875 123,075 284,2
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 6,800 6,800 2,400 2,463 0,063 102,6
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   8 530,000 8 530,000 2 706,800 1 339,325 -1367,475 49,5
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 100,000 1 100,000 366,800 142,477 -224,323 38,8
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 600,000 3 600,000 1 200,000 480,176 -719,824 40,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 830,000 3 830,000 1 140,000 716,672 -423,328 62,9
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 40 898,800 40 898,800 12 860,000 12 786,418 -73,582 99,4
18010000 Податок на майно 21 276,100 21 276,100 7 143,500 5 800,573 -1342,927 81,2
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 176,100 4 176,100 1 878,500 1 767,457 -111,043 94,1
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,100 16,100 7,900 4,149 -3,751 52,5
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 100,000 100,000 2,000 4,888 2,888 244,4
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 260,000 260,000 2,000 51,173 49,173 2558,7
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 800,000 3 800,000 1 866,600 1 707,247 -159,353 91,5
18010500
18010900
Плата за землю 17 100,000 17 100,000 5 265,000 4 033,116 -1231,884 76,6
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 12 770,000 12 770,000 4 256,800 2 972,319 -1284,481 69,8
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800,000 2 800,000 933,200 870,649 -62,551 93,3
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 930,000 930,000 35,000 140,390 105,390 401,1
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 600,000 600,000 40,000 49,758 9,758 124,4
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  6,200 6,200 1,500 1,950 0,450 130,0
18050000 Єдиний податок 19 616,500 19 616,500 5 715,000 6 983,895 1268,895 122,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 270,000 1 270,000 320,000 297,179 -22,821 92,9
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  18 000,000 18 000,000 5 300,000 6 582,246 1282,246 124,2
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 346,500 346,500 95,000 104,470 9,470 110,0
20000000 Неподаткові надходження   1 040,800 1 040,800 306,300 237,490 -68,810 77,5
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   51,900 51,900 25,400 50,190 24,790 197,6
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 46,400 46,400 22,900 23,190 0,290 101,3
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5,500 5,500 2,500   -2,500 0,0
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів       27,000 27,000 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  890,400 890,400 247,800 156,131 -91,669 63,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 19,000 19,000 6,200 4,700 -1,500 75,8
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 430,000 430,000 110,000 104,818 -5,182 95,3
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 138,100 138,100 42,100 27,470 -14,630 65,2
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  250,000 250,000 74,000 12,050 -61,950 16,3
22090000 Державне мито   53,300 53,300 15,500 7,093 -8,407 45,8
24000000 Інші неподаткові надходження   98,500 98,500 33,100 31,169 -1,931 94,2
24060300 Інші надходження   48,500 48,500 16,500 25,816 9,316 156,5
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 16,600 5,353 -11,247 32,2
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 114 000,000 114 000,000 35 930,700 32 949,296 -2981,404 91,7
40000000 Офіційні трансферти   86 998,590 86 998,590 27 411,032 27 394,400 -16,632 99,9
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 25 574,000 25 574,000 8 524,800 8 524,800 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 25 574,000 25 574,000 8 524,800 8 524,800 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 18 450,400 18 450,400 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 18 450,400 18 450,400 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 257,000 1 257,000 419,200 419,200 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 257,000 1 257,000 419,200 419,200 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 263,090 263,090 16,632 0,000 -16,632 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 263,090 263,090 16,632   -16,632 0,0
Усього доходи загального фонду 200 998,590 200 998,590 63 341,732 60 343,696 -2998,036 95,3
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 7,700 19,325 11,625 251,0
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 7,700 16,040 8,340 208,3
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         3,285 3,285 0,0
20000000 Неподаткові надходження   4 002,150 4 002,150 1 333,800 498,887 -834,913 37,4
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
 про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,136 0,136 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4 002,150 4 002,150 1 333,800 498,751 -835,049 37,4
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 40,769 40,769 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК       40,769 40,769 0,0
40000000 Офіційні трансферти   3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 097,993 3 097,993     0,000 0,0
50000000 Цільові фонди   19,000 19,000 5,600 6,829 1,229 121,9
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   19,000 19,000 5,600 6,829 1,229 121,9
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 4 054,750 4 054,750 1 347,100 565,810 -781,290 42,0
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 0,000 0,000 40,769 40,769 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 7 152,743 7 152,743 1 347,100 565,810 -781,290 42,0
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 118 054,750 118 054,750 37 277,800 33 515,106 -3762,694 89,9
  Усього доходи загального та спеціального фонду 208 151,333 208 151,333 64 688,832 60 909,506 -3779,326 94,2
Приєднані документи
Переглядів: 358
Всього переглядів вкладених ресурсів: 358
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2022 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   27.01.2023
ЗВІТ ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті Люботин за 2022 рік   26.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    23.01.2023
Інформація в рамках програми (з 01.01.2023 р.)   20.01.2023
Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про зат   20.01.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    19.01.2023
Звіт щодо роботи Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради за 1   17.01.2023
Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Люботинської мі   16.01.2023
Звіт депутатів фракції «Слуга Народу» за 2022 рік   16.01.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>