Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2022 року. Доходи
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2022 року. Доходи
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2022 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2022 рік Уточнений план на        2022 рік Уточнений план за січень-березень 2022р. Фактичне виконання за січень-березень  2022р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 959,200 112 959,200 26 122,000 25 181,883 -940,117 96,4
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 63 200,000 63 200,000 14 800,000 13 832,974 -967,026 93,5
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  121,100 121,100 49,700 36,135 -13,565 72,7
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 209,300 209,300 52,400 270,464 218,064 516,2
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)       182,839 182,839 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 209,300 209,300 52,400 87,625 35,225 167,2
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 0,500 0,144 -0,356 28,8
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 200,000 200,000 50,100 86,150 36,050 172,0
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 6,800 6,800 1,800 1,331 -0,469 73,9
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   8 530,000 8 530,000 2 045,100 1 254,295 -790,805 61,3
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 100,000 1 100,000 275,100 142,205 -132,895 51,7
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 600,000 3 600,000 900,000 479,138 -420,862 53,2
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 830,000 3 830,000 870,000 632,952 -237,048 72,8
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 40 898,800 40 898,800 9 174,800 9 788,015 613,215 106,7
18010000 Податок на майно 21 276,100 21 276,100 4 853,300 4 239,816 -613,484 87,4
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 176,100 4 176,100 905,800 991,384 85,584 109,4
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,100 16,100 3,800 3,801 0,001 100,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 100,000 100,000 1,000 4,888 3,888 488,8
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 260,000 260,000 1,000 51,174 50,174 5117,4
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 800,000 3 800,000 900,000 931,521 31,521 103,5
18010500
18010900
Плата за землю 17 100,000 17 100,000 3 947,500 3 248,432 -699,068 82,3
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 12 770,000 12 770,000 3 192,600 2 397,487 -795,113 75,1
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800,000 2 800,000 699,900 672,104 -27,796 96,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 930,000 930,000 25,000 138,900 113,900 555,6
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 600,000 600,000 30,000 39,941 9,941 133,1
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  6,200 6,200 1,500 1,950 0,450 130,0
18050000 Єдиний податок 19 616,500 19 616,500 4 320,000 5 546,249 1226,249 128,4
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 270,000 1 270,000 260,000 263,085 3,085 101,2
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  18 000,000 18 000,000 4 000,000 5 210,714 1210,714 130,3
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 346,500 346,500 60,000 72,450 12,450 120,8
20000000 Неподаткові надходження   1 040,800 1 040,800 227,000 209,611 -17,389 92,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   51,900 51,900 22,000 30,140 8,140 137,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 46,400 46,400 20,000 20,140 0,140 100,7
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5,500 5,500 2,000   -2,000 0,0
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів       10,000 10,000 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  890,400 890,400 177,600 154,170 -23,430 86,8
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 19,000 19,000 4,600 4,700 0,100 102,2
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 430,000 430,000 80,000 104,818 24,818 131,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 138,100 138,100 30,100 27,470 -2,630 91,3
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  250,000 250,000 52,000 10,090 -41,910 19,4
22090000 Державне мито   53,300 53,300 10,900 7,092 -3,808 65,1
24000000 Інші неподаткові надходження   98,500 98,500 27,400 25,301 -2,099 92,3
24060300 Інші надходження   48,500 48,500 15,000 20,304 5,304 135,4
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 12,400 4,997 -7,403 40,3
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 114 000,000 114 000,000 26 349,000 25 391,494 -957,506 96,4
40000000 Офіційні трансферти   86 998,590 86 998,590 20 545,800 20 545,800 0,000 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 25 574,000 25 574,000 6 393,600 6 393,600 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 25 574,000 25 574,000 6 393,600 6 393,600 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 13 837,800 13 837,800 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 13 837,800 13 837,800 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 257,000 1 257,000 314,400 314,400 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 257,000 1 257,000 314,400 314,400 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 263,090 263,090 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 263,090 263,090     0,000 0,0
Усього доходи загального фонду 200 998,590 200 998,590 46 894,800 45 937,294 -957,506 98,0
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 7,700 18,174 10,474 236,0
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 7,700 15,514 7,814 201,5
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         2,660 2,660 0,0
20000000 Неподаткові надходження   4 002,150 4 002,150 1 000,300 495,710 -504,590 49,6
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
 про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,136 0,136 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4 002,150 4 002,150 1 000,300 495,574 -504,726 49,5
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 40,769 40,769 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК       40,769 40,769 0,0
40000000 Офіційні трансферти   3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 097,993 3 097,993     0,000 0,0
50000000 Цільові фонди   19,000 19,000 4,200 6,126 1,926 145,9
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   19,000 19,000 4,200 6,126 1,926 145,9
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 4 054,750 4 054,750 1 012,200 560,779 -451,421 55,4
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 0,000 0,000 40,769 40,769 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 7 152,743 7 152,743 1 012,200 560,779 -451,421 55,4
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 118 054,750 118 054,750 27 361,200 25 952,273 -1408,927 94,9
  Усього доходи загального та спеціального фонду 208 151,333 208 151,333 47 907,000 46 498,073 -1408,927 97,1
Приєднані документи
Переглядів: 328
Всього переглядів вкладених ресурсів: 328
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2022 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   27.01.2023
ЗВІТ ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті Люботин за 2022 рік   26.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    23.01.2023
Інформація в рамках програми (з 01.01.2023 р.)   20.01.2023
Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про зат   20.01.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    19.01.2023
Звіт щодо роботи Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради за 1   17.01.2023
Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Люботинської мі   16.01.2023
Звіт депутатів фракції «Слуга Народу» за 2022 рік   16.01.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>