Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 року. Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 року. Видатки
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-лютий 2022 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2022 рік Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-лютий 2022 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 29 026,348 29 026,348 4 303,770 3 804,946 -498,824 88,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 26 937,931 26 937,931 3 764,668 3 689,814 -74,854 98,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 354,335 1 354,335 360,824 12,899 -347,925 3,6
  інші видатки 734,082 734,082 178,278 102,233 -76,045 57,3
1000 Освіта 129 947,760 129 947,760 22 048,127 16 670,628 -5 377,499 75,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 107 327,725 107 327,725 16 519,552 15 593,952 -925,600 94,4
  продукти харчування 3 630,707 3 630,707 654,144 421,909 -232,235 64,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 290,894 15 290,894 4 478,149 592,879 -3 885,270 13,2
  соціальне забезпечення 63,960 63,960 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  3 634,474 3 634,474 396,282 61,888 -334,394 15,6
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 59 904,500 59 904,500 9 225,200 8 792,225 -432,975 95,3
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 59 904,500 59 904,500 9 225,200 8 792,225 -432,975 95,3
  заробітна плата з нарахуваннями 59 904,500 59 904,500 9 225,200 8 792,225 -432,975 95,3
2000 Охорона здоров'я 4 806,071 4 806,071 1 282,800 936,212 -346,588 73,0
  в т.ч.            
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 134,456 134,456 70,800 0,000 -70,800 0,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 251,844 4 251,844 1 129,330 899,745 -229,585 79,7
  соціальне забезпечення 419,771 419,771 82,670 36,467 -46,203 44,1
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 3 556,128 3 556,128 937,134 840,119 -97,015 89,6
2111 КНП "ЦПМСД" 1 249,943 1 249,943 345,666 96,093 -249,573 27,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 425,090 7 425,090 1 013,783 877,260 -136,523 86,5
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,195 1,195 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 51,460 51,460 8,580 0,040 -8,540 0,5
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 916,426 916,426 84,666 84,666 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 238,950 238,950 39,950 0,000 -39,950 0,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4 113,844 4 113,844 684,766 670,418 -14,348 97,9
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 916,018 3 916,018 650,293 649,737 -0,556 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65,017 65,017 22,112 13,321 -8,791 60,2
  інші видатки 132,809 132,809 12,361 7,360 -5,001 59,5
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 658,971 658,971 106,456 56,861 -49,595 53,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 612,950 612,950 96,337 56,861 0,063 59,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27,127 27,127 8,975 0,000 -8,975 0,0
  інші видатки 18,894 18,894 1,144 0,000 -1,144 0,0
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 84,960 84,960 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 345,150 345,150 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 223,230 223,230 17,865 14,975 -2,890 83,8
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 790,904 790,904 71,500 50,300 -21,200 70,3
4000 Культура і мистецтво 6 145,037 6 145,037 1 013,297 845,156 -168,141 83,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 960,805 4 960,805 782,528 763,840 -18,688 97,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 713,905 713,905 207,556 68,244 -139,312 32,9
  інші видатки 470,327 470,327 23,213 13,072 -10,141 56,3
5000 Фізична культура і спорт 2 561,085 2 561,085 366,120 347,993 -18,127 95,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 2 070,185 2 070,185 320,023 320,017 -0,006 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 174,815 174,815 29,634 15,119 -14,515 51,0
  інші видатки 316,085 316,085 16,463 12,857 -3,606 78,1
5031 ДЮСШ 1 994,680 1 994,680 276,997 268,172 -8,825 96,8
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   566,405 566,405 89,123 79,821 -9,302 89,6
6000 Житлово - комунальне господарство 8 074,205 8 074,205 1 075,500 432,724 -642,776 40,2
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 774,287 774,287 74,287 74,287 0,000 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 7 299,918 7 299,918 1 001,213 358,437 -642,776 35,8
7000 Економічна діяльність 2 055,253 2 055,253 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 982,000 1 982,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 982,000 1 982,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 73,253 73,253 0,000 0,000 0,000 0,0
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 229,311 229,311 38,220 19,110 -19,110 50,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 229,311 229,311 38,220 19,110 -19,110 50,0
 ВСЬОГО загальний фонд 191 970,160 191 970,160 31 141,617 23 934,029 -7 207,588 76,9
Спеціальний фонд
1000 Освіта 0,000 106,000 106,000 0,000 -106,000 0,0
6000 Житлово - комунальне господарство 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
7000 Економічна діяльність 9 047,430 9 047,430 2,800 0,000 -2,800 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 3 686,300 3 686,300 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,300 3 686,300 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 342,130 5 342,130 0,000 0,000 0,000 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 342,130 5 342,130 0,000 0,000 0,000 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 19,000 19,000 2,800 0,000 -2,800 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 19,000 19,000 2,800 0,000 -2,800 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 7,700 0,000 -7,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 7,700 0,000 -7,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 7,700 0,000 -7,700 0,0
   Власні надходження бюджетних установ 4 002,150 4 111,855 685,309 444,802 -240,507 64,9
 ВСЬОГО спеціальний фонд 16 181,173 16 396,878 801,809 444,802 -357,007 55,5
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 208 151,333 208 367,038 31 943,426 24 378,831 -7 564,595 76,3
Приєднані документи
Переглядів: 321
Всього переглядів вкладених ресурсів: 321
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
31.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

01.04.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

02.04.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Інформація для населення
ПовідомленняТелефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2023 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2023 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   31.03.2023
Проєкти рішень на березень 2023 року   28.03.2023
Проєкти рішень виконкому на березень   27.03.2023
Розпорядження № 79 "Про скликання XXXVІ сесії Люботинської міської ради VIII скликання від 27 березн   27.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   24.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.03.2023
Положення та Регламент   17.03.2023
ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертн   14.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шевченка, 1Н 14.03.2023року з 08.00 до 17.00 години   13.03.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>