Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 року. Доходи
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 року. Доходи
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2022 рік Уточнений план на        2022 рік Уточнений план за січень-лютий 2022р. Фактичне виконання за січень-лютий  2022р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 959,200 112 959,200 17 955,500 19 752,200 1796,700 110,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 63 200,000 63 200,000 9 570,000 10 313,434 743,434 107,8
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  121,100 121,100 41,700 27,884 -13,816 66,9
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 209,300 209,300 35,100 270,463 235,363 770,5
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)       182,839 182,839 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 209,300 209,300 35,100 87,624 52,524 249,6
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 0,500 0,143 -0,357 28,6
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 200,000 200,000 33,400 86,150 52,750 257,9
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 6,800 6,800 1,200 1,331 0,131 110,9
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   8 530,000 8 530,000 1 373,400 541,531 -831,869 39,4
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 100,000 1 100,000 183,400   -183,400 0,0
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 600,000 3 600,000 600,000   -600,000 0,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 830,000 3 830,000 590,000 541,531 -48,469 91,8
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 40 898,800 40 898,800 6 935,300 8 598,888 1663,588 124,0
18010000 Податок на майно 21 276,100 21 276,100 3 533,800 3 455,466 -78,334 97,8
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 176,100 4 176,100 903,800 991,384 87,584 109,7
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,100 16,100 3,800 3,801 0,001 100,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 100,000 100,000   4,888 4,888 0,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 260,000 260,000   51,174 51,174 0,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 800,000 3 800,000 900,000 931,521 31,521 103,5
18010500
18010900
Плата за землю 17 100,000 17 100,000 2 630,000 2 464,082 -165,918 93,7
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 12 770,000 12 770,000 2 128,400 1 803,153 -325,247 84,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800,000 2 800,000 466,600 488,616 22,016 104,7
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 930,000 930,000 15,000 137,677 122,677 917,8
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 600,000 600,000 20,000 34,636 14,636 173,2
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  6,200 6,200 1,500 1,950 0,450 130,0
18050000 Єдиний податок 19 616,500 19 616,500 3 400,000 5 141,472 1741,472 151,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 270,000 1 270,000 240,000 258,304 18,304 107,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  18 000,000 18 000,000 3 100,000 4 810,719 1710,719 155,2
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 346,500 346,500 60,000 72,449 12,449 120,7
20000000 Неподаткові надходження   1 040,800 1 040,800 143,600 184,835 41,235 128,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   51,900 51,900 18,000 17,090 -0,910 94,9
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 46,400 46,400 17,000 17,090 0,090 100,5
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5,500 5,500 1,000   -1,000 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  890,400 890,400 107,300 142,800 35,500 133,1
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 19,000 19,000 3,000 4,700 1,700 156,7
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 430,000 430,000 50,000 95,610 45,610 191,2
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 138,100 138,100 18,100 27,220 9,120 150,4
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  250,000 250,000 30,000 8,216 -21,784 27,4
22090000 Державне мито   53,300 53,300 6,200 7,054 0,854 113,8
24000000 Інші неподаткові надходження   98,500 98,500 18,300 24,945 6,645 136,3
24060300 Інші надходження   48,500 48,500 10,000 20,304 10,304 203,0
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 8,300 4,641 -3,659 55,9
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 114 000,000 114 000,000 18 099,100 19 937,035 1837,935 110,2
40000000 Офіційні трансферти   86 998,590 86 998,590 13 697,200 13 697,200 0,000 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 25 574,000 25 574,000 4 262,400 4 262,400 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 25 574,000 25 574,000 4 262,400 4 262,400 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 9 225,200 9 225,200 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 9 225,200 9 225,200 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 257,000 1 257,000 209,600 209,600 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 257,000 1 257,000 209,600 209,600 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 263,090 263,090 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 263,090 263,090     0,000 0,0
Усього доходи загального фонду 200 998,590 200 998,590 31 796,300 33 634,235 1837,935 105,8
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 7,700 17,348 9,648 225,3
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 7,700 15,312 7,612 198,9
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         2,036 2,036 0,0
20000000 Неподаткові надходження   4 002,150 4 002,150 666,800 494,800 -172,000 74,2
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
 про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,136 0,136 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4 002,150 4 002,150 666,800 494,664 -172,136 74,2
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 40,769 40,769 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК       40,769 40,769 0,0
40000000 Офіційні трансферти   3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 097,993 3 097,993     0,000 0,0
50000000 Цільові фонди   19,000 19,000 2,800 5,423 2,623 193,7
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   19,000 19,000 2,800 5,423 2,623 193,7
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 4 054,750 4 054,750 677,300 558,340 -118,960 82,4
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 0,000 0,000 40,769 40,769 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 7 152,743 7 152,743 677,300 558,340 -118,960 82,4
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 118 054,750 118 054,750 18 776,400 20 495,375 1718,975 109,2
  Усього доходи загального та спеціального фонду 208 151,333 208 151,333 32 473,600 34 192,575 1718,975 105,3
Приєднані документи
Переглядів: 215
Всього переглядів вкладених ресурсів: 215
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2022 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   27.01.2023
ЗВІТ ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті Люботин за 2022 рік   26.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    23.01.2023
Інформація в рамках програми (з 01.01.2023 р.)   20.01.2023
Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про зат   20.01.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.01.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу за строковим договором (контрактом)    19.01.2023
Звіт щодо роботи Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради за 1   17.01.2023
Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Люботинської мі   16.01.2023
Звіт депутатів фракції «Слуга Народу» за 2022 рік   16.01.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>