Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 року. Доходи
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 року. Доходи
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2022 рік Уточнений план на        2022 рік Уточнений план за січень 2022р. Фактичне виконання за січень  2022р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 959,200 112 959,200 8 414,400 8 494,138 79,738 100,9
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 63 200,000 63 200,000 3 950,000 3 729,540 -220,460 94,4
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  121,100 121,100 20,800 20,882 0,082 100,4
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 209,300 209,300 17,300 43,153 25,853 249,4
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 209,300 209,300 17,300 43,153 25,853 249,4
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500   0,024 0,024 0,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 200,000 200,000 16,700 42,605 25,905 255,1
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 6,800 6,800 0,600 0,524 -0,076 87,3
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   8 530,000 8 530,000 320,000 355,840 35,840 111,2
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 100,000 1 100,000     0,000 0,0
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 600,000 3 600,000     0,000 0,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 830,000 3 830,000 320,000 355,840 35,840 111,2
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 40 898,800 40 898,800 4 106,300 4 344,723 238,423 105,8
18010000 Податок на майно 21 276,100 21 276,100 2 216,300 2 370,461 154,161 107,0
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 176,100 4 176,100 903,800 973,322 69,522 107,7
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,100 16,100 3,800 3,802 0,002 100,1
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 100,000 100,000   1,425 1,425 0,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 260,000 260,000   51,174 51,174 0,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 800,000 3 800,000 900,000 916,921 16,921 101,9
18010500
18010900
Плата за землю 17 100,000 17 100,000 1 312,500 1 397,139 84,639 106,4
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 12 770,000 12 770,000 1 064,200 1 073,386 9,186 100,9
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800,000 2 800,000 233,300 193,906 -39,394 83,1
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 930,000 930,000 5,000 116,764 111,764 2335,3
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 600,000 600,000 10,000 13,083 3,083 130,8
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  6,200 6,200     0,000 0,0
18050000 Єдиний податок 19 616,500 19 616,500 1 890,000 1 974,262 84,262 104,5
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 270,000 1 270,000 40,000 24,687 -15,313 61,7
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  18 000,000 18 000,000 1 790,000 1 877,396 87,396 104,9
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 346,500 346,500 60,000 72,179 12,179 120,3
20000000 Неподаткові надходження   1 040,800 1 040,800 61,700 91,465 29,765 148,2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   51,900 51,900 8,500 8,539 0,039 100,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 46,400 46,400 8,500 8,539 0,039 100,5
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5,500 5,500     0,000 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  890,400 890,400 44,100 69,330 25,230 157,2
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 19,000 19,000 1,400 3,960 2,560 282,9
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 430,000 430,000 20,000 42,904 22,904 214,5
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 138,100 138,100 6,100 15,250 9,150 250,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  250,000 250,000 15,000 2,051 -12,949 13,7
22090000 Державне мито   53,300 53,300 1,600 5,165 3,565 322,8
24000000 Інші неподаткові надходження   98,500 98,500 9,100 13,596 4,496 149,4
24060300 Інші надходження   48,500 48,500 5,000 10,548 5,548 211,0
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 4,100 3,048 -1,052 74,3
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 114 000,000 114 000,000 8 476,100 8 585,603 109,503 101,3
40000000 Офіційні трансферти   86 998,590 86 998,590 6 848,600 6 848,600 0,000 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 25 574,000 25 574,000 2 131,200 2 131,200 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 25 574,000 25 574,000 2 131,200 2 131,200 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 4 612,600 4 612,600 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 904,500 59 904,500 4 612,600 4 612,600 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 257,000 1 257,000 104,800 104,800 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 257,000 1 257,000 104,800 104,800 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 263,090 263,090 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 263,090 263,090     0,000 0,0
Усього доходи загального фонду 200 998,590 200 998,590 15 324,700 15 434,203 109,503 100,7
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 0,000 4,240 4,240 0,0
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600   3,226 3,226 0,0
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         1,014 1,014 0,0
20000000 Неподаткові надходження   4 002,150 4 002,150 333,300 293,815 -39,485 88,2
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4 002,150 4 002,150 333,300 293,815 -39,485 88,2
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 19,236 19,236 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК       19,236 19,236 0,0
40000000 Офіційні трансферти   3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 097,993 3 097,993 0,000 0,000 0,000 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 097,993 3 097,993     0,000 0,0
50000000 Цільові фонди   19,000 19,000 1,400 3,788 2,388 270,6
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   19,000 19,000 1,400 3,788 2,388 270,6
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 4 054,750 4 054,750 334,700 321,079 -13,621 95,9
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 0,000 0,000 19,236 19,236 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 7 152,743 7 152,743 334,700 321,079 -13,621 95,9
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 118 054,750 118 054,750 8 810,800 8 906,682 95,882 101,1
  Усього доходи загального та спеціального фонду 208 151,333 208 151,333 15 659,400 15 755,282 95,882 100,6
Приєднані документи
Переглядів: 998
Всього переглядів вкладених ресурсів: 998
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>