Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-грудень 2021 року. Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-грудень 2021 року. Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-грудень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-грудень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 26 309,039 26 309,039 25 868,190 -440,849 98,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 24 132,578 24 132,578 23 947,642 -184,936 99,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 878,581 878,581 641,819 -236,762 73,1
  інші видатки 666,784 1 297,880 1 297,880 1 278,729 -19,151 98,5
1000 Освіта 117 535,724 118 784,372 118 784,372 108 756,386 -10 027,986 91,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 99 235,997 99 235,997 91 717,895 -7 518,102 92,4
  продукти харчування 3 356,626 3 183,222 3 183,222 2 848,760 -334,462 89,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 10 092,601 10 092,601 9 043,942 -1 048,659 89,6
  соціальне забезпечення 57,240 15,550 15,550 12,550 -3,000 80,7
  інші видатки  3 495,747 6 257,002 6 257,002 5 133,239 -1 123,763 82,0
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 60 509,700 53 595,957 -6 913,743 88,6
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 60 509,700 53 595,957 -6 913,743 88,6
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 60 509,700 53 595,957 -6 913,743 88,6
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 1 479,716 733,001 -746,715 49,5
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 1 479,716 733,001 -746,715 49,5
  інші видатки  0,000 1 479,716 1 479,716 733,001 -746,715 49,5
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 581,960 5 581,960 5 458,752 -123,208 97,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 18,874 18,874 18,874 0,000 100,0
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 492,599 492,599 487,116 -5,483 98,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 332,432 3 332,432 3 239,830 -92,602 97,2
  соціальне забезпечення 929,086 1 578,730 1 578,730 1 554,751 -23,979 98,5
  інші видатки 0,000 159,325 159,325 158,181 -1,144 99,3
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 040,359 3 040,359 3 008,813 -31,546 99,0
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 380,471 1 380,471 1 288,894 -91,577 93,4
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 1 161,130 1 161,130 1 161,045 -0,085 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 610,713 6 610,713 6 497,163 -113,550 98,3
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,238 1,238 1,237 -0,001 99,9
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 45,387 45,387 42,761 -2,626 94,2
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 850,000 850,000 850,000 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 225,000 225,000 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 774,620 3 774,620 3 767,756 -6,864 99,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 497,939 3 497,939 3 494,414 -3,525 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 50,284 50,284 50,257 -0,027 99,9
  інші видатки 37,546 226,397 226,397 223,085 -3,312 98,5
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,000 5,000 5,000 4,999 -0,001 100,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 571,938 550,677 -21,261 96,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 537,954 537,954 524,437 0,063 97,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 18,641 18,641 13,082 -5,559 70,2
  інші видатки 15,343 15,343 15,343 13,158 -2,185 85,8
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 80,000 79,351 -0,649 99,2
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 95,200 95,200 81,261 -13,939 85,4
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 65,160 64,953 -0,207 99,7
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 897,170 897,170 829,168 -68,002 92,4
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 258,755 5 258,755 5 214,526 -44,229 99,2
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 327,012 4 327,012 4 321,757 -5,255 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 376,254 376,254 337,343 -38,911 89,7
  інші видатки 429,255 555,489 555,489 555,426 -0,063 100,0
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 131,465 2 131,465 2 008,378 -123,087 94,2
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 690,534 1 690,534 1 681,481 -9,053 99,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 103,416 103,416 78,721 -24,695 76,1
  інші видатки 278,819 337,515 337,515 248,176 -89,339 73,5
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 549,762 1 549,762 1 429,937 -119,825 92,3
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 581,703 581,703 578,441 -3,262 99,4
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 11 830,657 11 830,657 11 352,388 -478,269 96,0
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,999 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 3 878,195 3 878,195 3 809,097 -69,098 98,2
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 832,462 7 832,462 7 423,292 -409,170 94,8
7000 Економічна діяльність 6 522,000 10 805,900 10 805,900 10 677,325 -128,575 98,8
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 1 173,782 1 173,782 1 149,856 -23,926 98,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 1 173,782 1 173,782 1 149,856 -23,926 98,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 570,017 9 570,017 9 465,368 -104,649 98,9
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 570,017 9 570,017 9 465,368 -104,649 98,9
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 62,101 62,101 62,101 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 62,101 62,101 62,101 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 149,200 149,200 148,946 -0,254 99,8
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,000 49,200 49,200 49,200 0,000 100,0
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 100,000 99,746 -0,254 99,7
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 853,970 1 853,970 0,000 -1 853,970 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 853,970 1 853,970 0,000 -1 853,970 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 197,930 197,930 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 197,930 197,930 0,000 100,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 49,000 49,000 49,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 189 562,961 189 562,961 176 228,984 -13 333,977 93,0
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 209,032 209,032 209,032 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 10 229,537 10 229,537 9 848,067 -381,470 96,3
2000 Охорона здоров'я 670,000 2 638,736 2 638,736 2 523,577 -115,159 95,6
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 72,328 72,328 70,458 -1,870 97,4
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 26,409 26,409 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 13 029,581 13 029,581 12 727,704 -301,877 97,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 9 123,939 9 123,939 8 837,741 -286,198 96,9
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 3 448,237 3 448,237 3 432,558 -15,679 99,5
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0,000 457,405 457,405 457,405 0,000 100,0
7000 Економічна діяльність 0,000 39 705,559 39 705,559 37 071,298 -2 634,261 93,4
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 24 655,210 24 655,210 22 273,634 -2 381,576 90,3
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 045,766 1 045,766 1 038,986 -6,780 99,4
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 3 300,000 3 296,117 -3,883 99,9
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 960,329 960,329 398,945 -561,384 41,5
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 265,366 3 265,366 3 257,924 -7,442 99,8
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 207,990 207,990 159,990 -48,000 76,9
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 3 686,100 3 030,872 -655,228 82,2
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 6 478,199 6 478,199 6 097,619 -380,580 94,1
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0,000 5 332,079 5 332,079 4 613,800 -718,279 86,5
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 379,381 379,381 379,381 0,000 100,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 14 920,004 14 920,004 14 675,196 -244,808 98,4
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 4 115,850 4 115,850 3 907,833 -208,017 94,9
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 10 804,154 10 804,154 10 767,363 -36,791 99,7
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 130,345 130,345 122,468 -7,877 94,0
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 17,545 17,545 17,545 0,000 100,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 112,800 112,800 104,923 -7,877 93,0
8000 Інша діяльність 33,600 72,618 72,618 0,000 -72,618 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 72,618 72,618 0,000 -72,618 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 72,618 72,618 0,000 -72,618 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 81,734 81,734 1,711 -80,023 2,1
9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,000 79,730 79,730 0,000 -79,730 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2,004 2,004 1,711 -0,293 85,4
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 5 360,630 5 360,630 3 612,964 -1 747,666 67,4
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 71 553,164 71 553,164 66 218,220 -5 334,944 92,5
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 261 116,125 261 116,125 242 447,204 -18 668,921 92,9
Приєднані документи
Переглядів: 563
Всього переглядів вкладених ресурсів: 563
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>