Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2021 року. Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2021 року. Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-листопад 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-листопад 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 890,554 21 949,490 21 748,599 -200,891 99,1
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 20 348,265 20 345,635 -2,630 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 801,802 574,065 419,452 -154,613 73,1
  інші видатки 666,784 1 127,263 1 027,160 983,512 -43,648 95,8
1000 Освіта 117 535,724 119 697,361 100 727,206 93 221,679 -7 505,527 92,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 100 403,990 89 508,300 82 948,032 -6 560,268 92,7
  продукти харчування 3 356,626 3 353,222 2 433,460 2 241,999 -191,461 92,1
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 9 560,292 4 952,066 4 443,584 -508,482 89,7
  соціальне забезпечення 57,240 49,550 43,550 9,550 -34,000 21,9
  інші видатки  3 495,747 6 330,307 3 789,830 3 578,514 -211,316 94,4
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 54 862,700 48 412,015 -6 450,685 88,2
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 54 862,700 48 412,015 -6 450,685 88,2
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 54 862,700 48 412,015 -6 450,685 88,2
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 582,756 5 372,783 4 751,658 -621,125 88,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 18,874 18,874 18,874 0,000 100,0
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 492,599 492,599 487,116 -5,483 98,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 332,432 3 165,259 2 599,162 -566,097 82,1
  соціальне забезпечення 929,086 1 579,526 1 536,726 1 488,324 -48,402 96,9
  інші видатки 0,000 159,325 159,325 158,182 -1,143 99,3
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 040,359 2 960,301 2 540,260 -420,041 85,8
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 380,471 1 250,556 1 050,353 -200,203 84,0
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 1 161,926 1 161,926 1 161,045 -0,881 99,9
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 633,668 5 814,100 5 759,104 -54,996 99,1
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,238 1,238 1,237 -0,001 99,9
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 45,387 38,273 36,369 -1,904 95,0
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 850,000 714,200 714,200 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 206,458 206,458 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 756,723 3 406,848 3 390,814 -16,034 99,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 481,436 3 155,245 3 152,176 -3,069 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,890 39,916 30,059 -9,857 75,3
  інші видатки 37,546 226,397 211,687 208,579 -3,108 98,5
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,000 5,000 5,000 4,999 -0,001 100,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 510,300 505,536 -4,764 99,1
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 484,390 484,277 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,901 12,290 8,932 -3,358 72,7
  інші видатки 15,343 15,343 13,620 12,327 -1,293 90,5
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 35,000 34,855 -0,145 99,6
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 95,200 83,275 73,669 -9,606 88,5
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 58,198 57,865 -0,333 99,4
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 938,022 755,310 733,102 -22,208 97,1
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 158,925 4 673,194 4 643,817 -29,377 99,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 261,172 3 933,247 3 928,519 -4,728 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 395,464 255,745 231,892 -23,853 90,7
  інші видатки 429,255 502,289 484,202 483,406 -0,796 99,8
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 154,694 1 862,886 1 816,210 -46,676 97,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 1 525,432 1 524,753 -0,679 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 96,268 76,495 46,698 -29,797 61,0
  інші видатки 278,819 399,088 260,959 244,759 -16,200 93,8
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 1 322,952 1 284,527 -38,425 97,1
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 618,387 539,934 531,683 -8,251 98,5
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 11 500,348 9 433,714 9 240,482 -193,232 98,0
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,999 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 3 427,876 3 142,322 3 142,321 -0,001 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 952,472 6 171,392 5 978,162 -193,230 96,9
7000 Економічна діяльність 6 522,000 10 833,172 9 556,209 9 537,289 -18,920 99,8
7100 Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 1 229,854 181,821 162,902 -18,919 89,6
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 1 229,854 181,821 162,902 -18,919 89,6
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 541,217 9 337,062 9 337,061 -0,001 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 541,217 9 337,062 9 337,061 -0,001 100,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 100,000 100,000 99,745 -0,255 99,7
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 100,000 99,745 -0,255 99,7
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 179,000 179,000 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 179,000 179,000 0,000 100,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 49,000 49,000 49,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 189 498,408 159 730,230 151 046,583 -8 683,647 94,6
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 209,032 209,032 209,032 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 9 355,669 8 437,669 7 931,009 -506,660 94,0
2000 Охорона здоров'я 670,000 2 638,736 2 205,368 2 205,367 -0,001 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 72,328 70,458 70,458 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 26,409 26,409 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 9 639,678 9 437,898 8 718,480 -719,418 92,4
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 191,441 5 993,371 5 601,843 -391,528 93,5
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 3 448,237 3 444,527 3 116,637 -327,890 90,5
7000 Економічна діяльність 0,000 29 946,403 25 409,643 23 444,569 -1 965,074 92,3
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 21 473,332 18 472,686 16 666,400 -1 806,286 90,2
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 469,279 1 047,055 1 038,985 -8,070 99,2
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 3 300,000 3 035,500 -264,500 92,0
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 610,741 606,733 49,737 -556,996 8,2
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 2 522,021 2 292,463 -229,558 90,9
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 207,990 159,990 159,990 0,000 100,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 3 034,473 3 030,872 -3,601 99,9
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 5 864,224 5 109,224 4 365,664 -743,560 85,4
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0,000 2 740,250 2 313,809 2 313,808 -0,001 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 379,381 379,381 379,381 0,000 100,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 8 350,526 6 815,612 6 670,624 -144,988 97,9
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 3 850,760 3 815,846 3 794,953 -20,893 99,5
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 4 499,766 2 999,766 2 875,671 -124,095 95,9
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 122,545 121,345 107,545 -13,800 88,6
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 17,545 17,545 17,545 0,000 100,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 105,000 103,800 90,000 -13,800 86,7
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 33,600 0,000 -33,600 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 33,600 0,000 -33,600 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 33,600 0,000 -33,600 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 290,604 290,604 2,004 -288,600 0,7
9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,000 288,600 288,600 0,000 -288,600 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2,004 2,004 2,004 0,000 100,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 4 625,460 4 240,005 2 889,844 -1 350,161 68,2
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 56 964,919 50 487,686 45 624,172 -4 863,514 90,4
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 246 463,327 210 217,916 196 670,755 -13 547,161 93,6
Приєднані документи
Переглядів: 581
Всього переглядів вкладених ресурсів: 581
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
21.04.2024
22.04.2024
23.04.2024
Докладніше
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Нові та оновлені сторінки
Проєкти рішень від 18 квітня 2024 року   18.04.2024
Розпорядження № 65 " Про скликання LV сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 17.04.2024   17.04.2024
Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про встан   16.04.2024
Золочевська А. А.   12.04.2024
ЦНАП інформує: Оновили сервіси для ВПО в Дії. Оформлюйте довідку та допомогу для всієї родини   09.04.2024
Проєкти рішень від 09 квітня 2024 року   09.04.2024
Розпорядження № 60 "Про скликання LIV (позачергової) сесії Люботинської міської ради VIII скликання"   09.04.2024
Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради за 1 квартал 2024 р   08.04.2024
Повідомлення про намір встановлення скоригованих тарифів на послуги централізованого водопостачання    05.04.2024
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу   04.04.2024
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>