Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2021 року. Доходи.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2021 року. Доходи.
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень-листопад 2021р. Фактичне виконання за січень-листопад  2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 116 395,800 107 474,300 107 653,359 179,059 100,2
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 54 997,400 50 290,000 51 714,461 1424,461 102,8
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 229,700 232,702 3,002 101,3
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 636,800 620,000 706,368 86,368 113,9
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)   437,100 437,100 499,647 62,547 114,3
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 182,900 206,721 23,821 113,0
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 2,200 2,249 0,049 102,2
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 174,100 200,199 26,099 115,0
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 6,600 4,273 -2,327 64,7
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 707,300 7 073,900 7 795,257 721,357 110,2
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 917,200 850,500 1 009,511 159,011 118,7
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 356,100 3 089,400 3 343,146 253,746 108,2
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 3 134,000 3 442,600 308,600 109,8
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 52 803,700 49 260,700 47 204,571 -2056,129 95,8
18010000 Податок на майно 34 856,700 35 928,400 33 405,400 29 265,428 -4139,972 87,6
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 4 200,400 3 850,505 -349,895 91,7
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 29,300 14,843 -14,457 50,7
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900 87,000 72,371 -14,629 83,2
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000 400,000 207,700 -192,300 51,9
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 3 684,100 3 555,591 -128,509 96,5
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 31 721,100 29 205,000 25 414,923 -3790,077 87,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 27 539,300 25 288,900 21 235,212 -4053,688 84,0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 2 522,100 2 605,404 83,304 103,3
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 811,600 791,400 925,511 134,111 116,9
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 618,800 602,600 648,796 46,196 107,7
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100 5,100 23,644 18,544 463,6
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 870,200 15 850,200 17 915,499 2065,299 113,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 960,000 1 262,269 302,269 131,5
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 15 491,400 14 491,400 16 306,182 1814,782 112,5
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 398,800 347,048 -51,752 87,0
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 966,800 1 880,000 2 033,730 153,730 108,2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 1 050,500 1 041,900 1 116,297 74,397 107,1
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 93,900 106,173 12,273 113,1
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    886,600 886,600 953,149 66,549 107,5
21080500 Інші надходження   2,400 2,400 2,450 0,050 102,1
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000 10,000 5,525 -4,475 55,3
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів   49,000 49,000 49,000 0,000 100,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 810,800 736,800 804,395 67,595 109,2
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 19,700 18,300 21,972 3,672 120,1
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 366,900 418,846 51,946 114,2
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 153,000 145,000 170,347 25,347 117,5
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 177,200 153,800 145,307 -8,493 94,5
22090000 Державне мито   58,000 58,000 52,800 47,923 -4,877 90,8
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 105,500 101,300 113,038 11,738 111,6
24060300 Інші надходження   28,100 46,600 46,600 52,366 5,766 112,4
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 58,900 54,700 60,672 5,972 110,9
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 118 362,600 109 354,300 109 687,089 332,789 100,3
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 93 718,674 84 015,187 84 095,445 80,258 100,1
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 19 739,500 19 739,500 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 19 739,500 19 739,500 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 63 865,324 57 463,324 57 584,324 121,000 100,2
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 54 862,700 54 862,700 0,000 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   3 355,624 2 600,624 2 721,624 121,000 104,7
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 2 452,900 2 044,085 2 044,085 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   2 452,900 2 044,085 2 044,085 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 5 866,250 4 768,278 4 727,536 -40,742 99,1
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 166,036 166,036 0,000 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   655,141 655,141 655,141 0,000 100,0
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду   24,608 16,405   -16,405 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 1 410,055 360,170 336,629 -23,541 93,5
41054100 Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 508,600 2 508,600 2 508,600 0,000 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 1 061,926 1 061,926 1 061,130 -0,796 99,9
Усього доходи загального фонду 196 820,066 212 081,274 193 369,487 193 782,534 413,047 100,2
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 33,600 52,070 18,470 155,0
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 33,600 40,916 7,316 121,8
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         11,154 11,154 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 3 481,900 2 875,235 -606,665 82,6
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
 про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,031 0,031 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 3 481,900 2 875,204 -606,696 82,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 211,900 211,900 409,391 197,491 193,2
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 211,900 211,900 409,391 197,491 193,2
40000000 Офіційні трансферти     11 150,223 9 223,782 8 919,976 -303,806 193,2
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   11 150,223 9 223,782 8 919,976 -303,806 96,7
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   1 500,000        
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   2 740,250 2 313,809 2 313,809 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   3 910,207 3 910,207 3 606,401 -303,806 92,2
41057100 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального  користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 999,766 2 999,766 2 999,766 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди   15,000 105,000 103,800 113,762 9,962 109,6
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 105,000 103,800 113,762 9,962 109,6
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 4 149,100 3 831,200 3 450,458 -380,742 90,1
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 211,900 211,900 409,391 197,491 193,2
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 15 299,323 13 054,982 12 370,434 -684,548 94,8
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 122 511,700 113 185,500 113 137,547 -47,953 100,0
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 227 380,597 206 424,469 206 152,968 -271,501 99,9
Приєднані документи
Переглядів: 355
Всього переглядів вкладених ресурсів: 355
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
29.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

30.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

31.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Інформація для населення
ПовідомленняТелефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2023 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2023 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Проєкти рішень на березень 2023 року   28.03.2023
Проєкти рішень виконкому на березень   27.03.2023
Розпорядження № 79 "Про скликання XXXVІ сесії Люботинської міської ради VIII скликання від 27 березн   27.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   24.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.03.2023
Положення та Регламент   17.03.2023
ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертн   14.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шевченка, 1Н 14.03.2023року з 08.00 до 17.00 години   13.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шевченка, 1Н 14.03.2023року з 08.00 до 17.00 години   13.03.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>