Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2021 року.Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2021 року.Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-жовтень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-жовтень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 742,885 19 987,667 19 781,703 -205,964 99,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 18 554,142 18 554,136 -0,006 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 668,933 496,086 371,594 -124,492 74,9
  інші видатки 666,784 1 112,463 937,439 855,973 -81,466 91,3
1000 Освіта 117 535,724 119 968,610 91 095,261 84 742,392 -6 352,869 93,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 100 774,894 81 099,907 75 246,742 -5 853,165 92,8
  продукти харчування 3 356,626 3 353,222 2 079,710 2 066,204 -13,506 99,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 9 457,759 4 454,780 4 185,871 -268,909 94,0
  соціальне забезпечення 57,240 49,550 9,550 9,550 0,000 100,0
  інші видатки  3 495,747 6 333,185 3 451,314 3 234,025 -217,289 93,7
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 49 599,700 43 846,634 -5 753,066 88,4
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 49 599,700 43 846,634 -5 753,066 88,4
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 49 599,700 43 846,634 -5 753,066 88,4
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 582,756 5 149,186 4 326,349 -822,837 84,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 18,874 18,874 18,874 0,000 100,0
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 492,599 492,599 474,734 -17,865 96,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 332,432 2 984,462 2 259,435 -725,027 75,7
  соціальне забезпечення 929,086 1 579,526 1 493,926 1 444,202 -49,724 96,7
  інші видатки 0,000 159,325 159,325 129,104 -30,221 81,0
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 040,359 2 873,007 2 216,264 -656,743 77,1
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 380,471 1 114,253 949,040 -165,213 85,2
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 1 161,926 1 161,926 1 161,045 -0,881 99,9
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 591,373 5 237,417 5 192,286 -45,131 99,1
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,238 1,238 1,237 -0,001 99,9
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,387 39,173 33,237 -5,936 84,8
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 980,000 644,935 643,400 -1,535 99,8
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 187,816 187,816 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 699,628 3 067,902 3 053,457 -14,445 99,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 429,161 2 825,664 2 825,663 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,083 33,954 26,500 -7,454 78,0
  інші видатки 37,546 222,384 208,284 201,294 -6,990 96,6
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 471,134 464,914 -6,220 98,7
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 448,602 448,593 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,901 10,352 8,129 -2,223 78,5
  інші видатки 15,343 15,343 12,180 8,192 -3,988 67,3
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 35,000 34,855 -0,145 99,6
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 66,925 66,328 -0,597 99,1
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 50,657 50,657 0,000 100,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 808,022 672,637 656,385 -16,252 97,6
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 080,518 4 245,065 4 236,255 -8,810 99,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 243,435 3 560,055 3 560,050 -0,005 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 334,794 231,781 226,225 -5,556 97,6
  інші видатки 429,255 502,289 453,229 449,980 -3,249 99,3
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 154,694 1 686,798 1 633,739 -53,059 96,9
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 1 383,439 1 382,958 -0,481 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 94,818 67,536 39,768 -27,768 58,9
  інші видатки 278,819 400,538 235,823 211,013 -24,810 89,5
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 1 185,645 1 134,677 -50,968 95,7
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 618,387 501,153 499,062 -2,091 99,6
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 10 920,851 8 432,002 8 057,440 -374,562 95,6
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,998 -0,002 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 2 927,876 2 696,003 2 647,003 -49,000 98,2
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 872,975 5 615,999 5 290,439 -325,560 94,2
7000 Економічна діяльність 6 522,000 11 377,779 9 309,213 9 290,064 -19,149 99,8
7100 Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство  0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 1 229,854 181,821 162,673 -19,148 89,5
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 1 229,854 181,821 162,673 -19,148 89,5
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 585,824 9 090,066 9 090,065 -0,001 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 585,824 9 090,066 9 090,065 -0,001 100,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 100,000 100,000 99,745 -0,255 99,7
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 100,000 99,745 -0,255 99,7
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 161,100 161,100 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 161,100 161,100 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 189 417,396 145 416,357 137 521,073 -7 895,284 94,6
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 209,032 209,032 209,032 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 9 352,791 7 531,455 6 506,204 -1 025,251 86,4
2000 Охорона здоров'я 670,000 2 638,736 2 001,866 2 001,865 -0,001 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 72,328 70,458 70,458 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 26,409 26,409 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 9 674,568 9 111,560 7 245,576 -1 865,984 79,5
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 191,441 5 993,371 5 601,843 -391,528 93,5
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 3 483,127 3 118,189 1 643,733 -1 474,456 52,7
7000 Економічна діяльність 0,000 29 946,403 23 880,344 19 109,097 -4 771,247 80,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 21 473,332 16 965,477 12 330,928 -4 634,549 72,7
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 469,279 919,245 862,860 -56,385 93,9
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 3 044,722 3 035,500 -9,222 99,7
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 610,741 49,737 49,737 0,000 100,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 2 281,098 2 277,192 -3,906 99,8
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 207,990 159,990 159,990 0,000 100,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 3 034,473 3 030,872 -3,601 99,9
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 5 864,224 4 809,224 2 535,396 -2 273,828 52,7
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0,000 2 740,250 2 287,607 0,000 -2 287,607 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 379,381 379,381 379,381 0,000 100,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 8 350,526 6 794,722 6 670,624 -124,098 98,2
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 3 850,760 3 794,956 3 794,953 -0,003 100,0
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 4 499,766 2 999,766 2 875,671 -124,095 95,9
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 122,545 120,145 107,545 -12,600 89,5
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 17,545 17,545 17,545 0,000 100,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 105,000 102,600 90,000 -12,600 87,7
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 290,604 290,604 0,000 -290,604 0,0
9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,000 288,600 288,600 0,000 -288,600 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2,004 2,004 0,000 -2,004 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 4 551,849 3 793,208 2 556,321 -1 236,887 67,4
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 56 923,320 47 066,636 37 851,962 -9 214,674 80,4
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 246 340,716 192 482,993 175 373,035 -17 109,958 91,1
Приєднані документи
Переглядів: 592
Всього переглядів вкладених ресурсів: 592
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>