Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2021 року.Доходи.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2021 року.Доходи.
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень-жовтень 2021р. Фактичне виконання за січень-жовтень  2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 116 739,000 97 729,700 97 850,457 120,757 100,1
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 54 997,400 45 700,000 46 662,394 962,394 102,1
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 208,800 211,820 3,020 101,4
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 574,300 540,900 617,084 76,184 114,1
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)   374,600 374,600 437,162 62,562 116,7
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 166,300 179,922 13,622 108,2
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 2,000 2,075 0,075 103,8
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 158,300 173,601 15,301 109,7
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 6,000 4,246 -1,754 70,8
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 707,300 6 446,500 7 060,541 614,041 109,5
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 917,200 783,800 919,196 135,396 117,3
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 356,100 2 822,700 3 005,876 183,176 106,5
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 2 840,000 3 135,469 295,469 110,4
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 53 209,400 44 833,500 43 298,618 -1534,882 96,6
18010000 Податок на майно 34 856,700 36 334,100 30 859,200 27 688,823 -3170,377 89,7
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 4 184,400 3 813,203 -371,197 91,1
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 29,300 14,843 -14,457 50,7
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900 78,000 67,629 -10,371 86,7
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000 393,000 190,617 -202,383 48,5
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 3 684,100 3 540,114 -143,986 96,1
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 32 126,800 26 674,800 23 875,620 -2799,180 89,5
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 28 168,200 23 267,400 20 131,727 -3135,673 86,5
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 2 292,800 2 313,396 20,596 100,9
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 667,200 607,000 811,686 204,686 133,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 540,000 507,600 618,811 111,211 121,9
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100 4,100 5,064 0,964 123,5
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 870,200 13 970,200 15 604,731 1634,531 111,7
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 780,000 1 056,335 276,335 135,4
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 15 491,400 12 791,400 14 202,377 1410,977 111,0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 398,800 346,019 -52,781 86,8
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 623,600 1 449,000 1 871,736 422,736 129,2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 688,700 670,500 1 041,232 370,732 155,3
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 85,300 97,634 12,334 114,5
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    542,200 542,200 886,623 344,423 163,5
21080500 Інші надходження       2,450 2,450 0,0
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг          0,000 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000 9,000 5,525 -3,475 61,4
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів   34,000 34,000 49,000 15,000 144,1
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 850,700 702,700 724,899 22,199 103,2
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 18,600 15,800 19,702 3,902 124,7
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 330,900 379,201 48,301 114,6
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 74,500 153,017 78,517 205,4
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 280,700 233,900 130,330 -103,570 55,7
22090000 Державне мито   58,000 58,000 47,600 42,649 -4,951 89,6
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 84,200 75,800 105,605 29,805 139,3
24060300 Інші надходження   28,100 34,200 34,200 46,609 12,409 136,3
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 41,600 58,996 17,396 141,8
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 118 362,600 99 178,700 99 722,193 543,493 100,5
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 93 718,674 76 161,801 76 138,813 -22,988 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 17 945,000 17 945,000 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 17 945,000 17 945,000 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 63 865,324 51 900,324 51 900,324 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 49 599,700 49 599,700 0,000 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   3 355,624 2 300,624 2 300,624 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 2 452,900 1 635,268 1 635,268 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   2 452,900 1 635,268 1 635,268 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 5 866,250 4 681,209 4 658,221 -22,988 99,5
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 134,243 134,243 0,000 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   655,141 655,141 655,141 0,000 100,0
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду   24,608 8,202   -8,202 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 1 410,055 313,097 298,311 -14,786 95,3
41054100 Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 508,600 2 508,600 2 508,600 0,000 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 1 061,926 1 061,926 1 061,926 0,000 100,0
Усього доходи загального фонду 196 820,066 212 081,274 175 340,501 175 861,006 520,505 100,3
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 24,700 48,824 24,124 197,7
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 24,700 38,684 13,984 156,6
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         10,140 10,140 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 3 165,400 2 579,456 -585,944 81,5
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
 про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,031 0,031 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 3 165,400 2 579,425 -585,975 81,5
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 211,900 211,900 375,091 163,191 177,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 211,900 211,900 375,091 163,191 177,0
40000000 Офіційні трансферти     11 150,223 9 197,580 8 893,774 -303,806 177,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   11 150,223 9 197,580 8 893,774 -303,806 96,7
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   1 500,000        
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   2 740,250 2 287,607 2 287,607 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   3 910,207 3 910,207 3 606,401 -303,806 92,2
41057100 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального  користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 999,766 2 999,766 2 999,766 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди   15,000 105,000 102,600 112,830 10,230 110,0
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 105,000 102,600 112,830 10,230 110,0
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 4 149,100 3 504,600 3 116,201 -388,399 88,9
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 211,900 211,900 375,091 163,191 177,0
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 15 299,323 12 702,180 12 009,975 -692,205 94,6
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 122 511,700 102 683,300 102 838,394 155,094 100,2
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 227 380,597 188 042,681 187 870,981 -171,700 99,9
Приєднані документи
Переглядів: 668
Всього переглядів вкладених ресурсів: 668
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
17.04.2024
18.04.2024
19.04.2024
Докладніше
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>