Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-вересень 2021 року.Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-вересень 2021 року.Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-вересень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-вересень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 589,099 18 223,334 18 082,672 -140,662 99,2
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 16 998,483 16 998,473 -0,010 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 668,933 436,891 356,884 -80,007 81,7
  інші видатки 666,784 958,677 787,960 727,315 -60,645 92,3
1000 Освіта 117 535,724 120 302,687 82 632,784 76 092,044 -6 540,740 92,1
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 102 088,696 73 229,081 67 844,261 -5 384,820 92,6
  продукти харчування 3 356,626 3 353,222 1 929,538 1 812,995 -116,543 94,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 8 531,948 4 159,564 3 994,273 -165,291 96,0
  соціальне забезпечення 57,240 49,550 9,550 9,550 0,000 100,0
  інші видатки  3 495,747 6 279,271 3 305,051 2 430,965 -874,086 73,6
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 44 519,700 39 220,690 -5 299,010 88,1
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 44 519,700 39 220,690 -5 299,010 88,1
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 44 519,700 39 220,690 -5 299,010 88,1
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 449,587 4 844,628 3 954,197 -890,431 81,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 18,874 18,874 18,874 0,000 100,0
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 447,430 439,930 429,566 -10,364 97,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 274,432 2 805,373 2 224,109 -581,264 79,3
  соціальне забезпечення 929,086 1 579,526 1 451,126 1 152,544 -298,582 79,4
  інші видатки 0,000 129,325 129,325 129,104 -0,221 99,8
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 040,359 2 754,243 2 182,615 -571,628 79,2
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 247,302 928,459 865,975 -62,484 93,3
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 1 161,926 1 161,926 905,607 -256,319 77,9
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 586,373 4 710,407 4 655,086 -55,321 98,8
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,238 1,238 1,237 -0,001 99,9
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,387 33,798 30,007 -3,791 88,8
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 980,000 572,600 572,600 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 169,174 169,174 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 699,628 2 794,573 2 779,862 -14,711 99,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 429,161 2 556,676 2 556,491 -0,185 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,083 31,250 25,523 -5,727 81,7
  інші видатки 37,546 222,384 206,647 197,848 -8,799 95,7
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 433,100 427,823 -5,277 98,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 412,945 412,910 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,901 9,567 7,620 -1,947 79,6
  інші видатки 15,343 15,343 10,588 7,293 -3,295 68,9
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 35,000 34,855 -0,145 99,6
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 59,350 58,650 -0,700 98,8
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 37,007 36,673 -0,334 99,1
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 808,022 574,567 544,205 -30,362 94,7
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 080,518 3 890,552 3 868,830 -21,722 99,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 243,435 3 244,166 3 244,162 -0,004 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 334,794 204,424 189,036 -15,388 92,5
  інші видатки 429,255 502,289 441,962 435,632 -6,330 98,6
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 154,694 1 521,462 1 462,208 -59,254 96,1
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 1 248,440 1 246,970 -1,470 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 94,818 61,673 33,112 -28,561 53,7
  інші видатки 278,819 400,538 211,349 182,126 -29,223 86,2
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 1 053,077 996,870 -56,207 94,7
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 618,387 468,385 465,338 -3,047 99,3
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 10 821,639 7 425,354 7 365,548 -59,806 99,2
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,999 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 2 925,971 2 377,755 2 377,754 -0,001 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 775,668 4 927,599 4 867,795 -59,804 98,8
7000 Економічна діяльність 6 522,000 10 326,061 9 202,581 9 190,932 -11,649 99,9
7100 Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство  0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 230,821 174,321 162,673 -11,648 93,3
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 230,821 174,321 162,673 -11,648 93,3
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 533,139 8 990,934 8 990,933 -0,001 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 533,139 8 990,934 8 990,933 -0,001 100,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 100,000 100,000 99,745 -0,255 99,7
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 100,000 99,745 -0,255 99,7
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 143,200 143,200 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 143,200 143,200 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 188 308,588 132 706,950 124 914,462 -7 792,488 94,1
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 177,257 144,617 144,617 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 9 358,355 6 552,562 4 948,233 -1 604,329 75,5
2000 Охорона здоров'я 670,000 2 660,277 1 766,090 1 753,448 -12,642 99,3
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 72,328 53,328 53,328 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 26,409 26,409 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 9 815,445 7 234,905 7209,290 -25,615 99,6
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 191,441 5 611,565 5 601,843 -9,722 99,8
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 3 624,004 1 623,340 1 607,447 -15,893 99,0
7000 Економічна діяльність 0,000 27 257,847 18 762,437 16 501,754 -2 260,683 88,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 18 784,776 11 873,880 9 752,595 -2 121,285 82,1
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 420,963 870,929 862,861 -8,068 99,1
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 3 044,722 2 911,692 -133,030 95,6
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 610,741 49,737 49,737 0,000 100,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 1 993,290 1 990,534 -2,756 99,9
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 308,000 159,990 159,990 0,000 100,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 1 090,688 1 087,085 -3,603 99,7
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 5 864,224 4 509,224 2 535,396 -1 973,828 56,2
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 379,381 155,300 155,300 0,000 100,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 8 350,526 6 769,612 6 645,514 -124,098 98,2
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 3 850,760 3 769,846 3 769,843 -0,003 100,0
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 4 499,766 2 999,766 2 875,671 -124,095 95,9
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 122,545 118,945 103,645 -15,300 87,1
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 17,545 17,545 13,645 -3,900 77,8
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 105,000 101,400 90,000 -11,400 88,8
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 2,004 0,000 0,000 0,000 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2,004 0,000 0,000 0,000 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 4 537,075 3 402,806 2 372,075 -1 030,731 69,7
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 54 067,597 38 094,854 33 136,154 -4 958,700 87,0
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 242 376,185 170 801,804 158 050,616 -12 751,188 92,5
Приєднані документи
Переглядів: 605
Всього переглядів вкладених ресурсів: 605
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>