Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 року. Доходи.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 року. Доходи.
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень-серпень 2021р. Фактичне виконання за січень-серпень  2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 116 739,000 78 565,900 78 338,371 -227,529 99,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 54 997,400 36 500,000 37 080,282 580,282 101,6
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 167,000 170,056 3,056 101,8
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 574,300 507,600 578,120 70,520 113,9
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)   374,600 374,600 437,162 62,562 116,7
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 133,000 140,958 7,958 106,0
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 1,600 1,752 0,152 109,5
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 126,600 135,216 8,616 106,8
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 4,800 3,990 -0,810 83,1
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 707,300 4 999,200 4 722,721 -276,479 94,5
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 917,200 650,400 517,018 -133,382 79,5
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 356,100 2 088,800 1 755,891 -332,909 84,1
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 2 260,000 2 449,812 189,812 108,4
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 53 209,400 36 392,100 35 787,192 -604,908 98,3
18010000 Податок на майно 34 856,700 36 334,100 24 938,200 23 567,314 -1370,886 94,5
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 3 049,400 2 731,625 -317,775 89,6
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 21,500 11,041 -10,459 51,4
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900 58,000 52,711 -5,289 90,9
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000 273,000 79,255 -193,745 29,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 2 696,900 2 588,618 -108,282 96,0
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 32 126,800 21 888,800 20 835,689 -1053,111 95,2
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 28 168,200 19 166,600 17 849,621 -1316,979 93,1
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 1 834,200 1 927,040 92,840 105,1
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 667,200 447,000 551,021 104,021 123,3
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 540,000 441,000 508,007 67,007 115,2
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100 4,100 5,065 0,965 123,5
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 870,200 11 449,800 12 214,813 765,013 106,7
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 720,000 958,976 238,976 133,2
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 15 491,400 10 551,400 11 128,659 577,259 105,5
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 178,400 127,178 -51,222 71,3
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 623,600 1 273,600 1 501,276 227,676 117,9
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 688,700 651,500 853,108 201,608 130,9
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 68,300 80,556 12,256 117,9
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    542,200 542,200 733,707 191,507 135,3
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000 7,000 4,845 -2,155 69,2
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів   34,000 34,000 34,000 0,000 100,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 850,700 554,700 557,411 2,711 100,5
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 18,600 13,000 15,832 2,832 121,8
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 258,900 307,027 48,127 118,6
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 58,500 102,674 44,174 175,5
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 280,700 187,100 96,385 -90,715 51,5
22090000 Державне мито   58,000 58,000 37,200 35,493 -1,707 95,4
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 84,200 67,400 90,757 23,357 134,7
24060300 Інші надходження   28,100 34,200 34,200 44,380 10,180 129,8
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 33,200 46,377 13,177 139,7
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 118 362,600 79 839,500 79 839,647 0,147 100,0
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 91 245,033 60 604,486 60 441,277 -163,209 99,7
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 14 356,000 14 356,000 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 14 356,000 14 356,000 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 62 415,324 41 175,800 41 175,800 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 39 500,800 39 500,800 0,000 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   1 905,624 1 675,000 1 675,000 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 2 452,900 817,634 817,634 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   2 452,900 817,634 817,634 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 4 842,609 4 255,052 4 091,843 -163,209 96,2
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 111,477 111,477 0,000 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   655,141 445,614 445,614 0,000  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 411,022 258,915 95,706 -163,209 37,0
41054100 Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 508,600 2 508,600 2 508,600 0,000 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 1 061,926 930,446 930,446 0,000 100,0
Усього доходи загального фонду 196 820,066 209 607,633 140 443,986 140 280,924 -163,062 99,9
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 24,700 42,962 18,262 173,9
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 24,700 34,850 10,150 141,1
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         8,112 8,112 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 2 532,300 1 685,792 -846,508 66,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 2 532,300 1 685,792 -846,508 66,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 103,900 103,900 233,393 129,493 224,6
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 103,900 103,900 233,393 129,493 224,6
40000000 Офіційні трансферти     8 409,973 6 274,727 6 274,727 0,000 224,6
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   8 409,973 6 274,727 6 274,727 0,000 100,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   1 500,000        
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   3 910,207 3 274,961 3 274,961 0,000 100,0
41057100 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального  користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 999,766 2 999,766 2 999,766 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди   15,000 105,000 100,200 101,609 1,409 101,4
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 105,000 100,200 101,609 1,409 101,4
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 4 041,100 2 761,100 2 063,756 -697,344 74,7
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 103,900 103,900 233,393 129,493 224,6
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 12 451,073 9 035,827 8 338,483 -697,344 92,3
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 122 403,700 82 600,600 81 903,403 -697,197 99,2
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 222 058,706 149 479,813 148 619,407 -860,406 99,4
Приєднані документи
Переглядів: 609
Всього переглядів вкладених ресурсів: 609
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
26.11.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

27.11.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

28.11.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Соціально-економічний розвиток міста
Нові та оновлені сторінки
Витяг про місце проживання в Дії: довідку, яка необхідна для кожної четвертої держпослуги, можна отр   17.11.2022
Витяг про місце проживання в Дії: довідку, яка необхідна для кожної четвертої держпослуги, можна отр   17.11.2022
Як отримати самостійно витяг про реєстрацію місця проживання на порталі Дія   15.11.2022
Отримання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки   25.10.2022
Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради за 9 місяців 2022 р   25.10.2022
Перехід до zero waste: громада за громадою   15.09.2022
Відключення електропостачання з 08.09.2022 09:00:01 по 08.09.2022 17:00:59 - Харківський р-н, м.Любо   06.09.2022
Відключення електропостачання з 07.09.2022 09:00:12 по 07.09.2022 16:00:59   06.09.2022
Відключення електропостачання з 06.09.2022 09:00:51 по 06.09.2022 17:00:59   05.09.2022
Відключення електропостачання з 05.09.2022 09:15:40 по 05.09.2022 17:00:59   05.09.2022
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>