Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 року. Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 року. Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-серпень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-серпень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 581,899 16 593,840 16 387,763 -206,077 98,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 15 439,643 15 433,484 -6,159 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 668,933 412,231 313,525 -98,706 76,1
  інші видатки 666,784 951,477 741,966 640,754 -101,212 86,4
1000 Освіта 117 535,724 120 809,691 72 584,861 65 293,518 -7 291,343 90,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 102 588,696 64 672,376 58 139,472 -6 532,904 89,9
  продукти харчування 3 356,626 3 356,626 1 456,264 1 359,953 -96,311 93,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 8 528,544 3 670,399 3 500,654 -169,745 95,4
  соціальне забезпечення 57,240 49,550 9,550 9,550 0,000 100,0
  інші видатки  3 495,747 6 286,275 2 776,272 2 283,889 -492,383 82,3
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 39 500,800 33 048,025 -6 452,775 83,7
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 39 500,800 33 048,025 -6 452,775 83,7
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 39 500,800 33 048,025 -6 452,775 83,7
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 518,553 4 460,134 3 662,593 -797,541 82,1
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 87,840 58,560 18,874 -39,686 32,2
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 447,430 439,930 380,153 -59,777 86,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 274,432 2 555,473 2 154,111 -401,362 84,3
  соціальне забезпечення 929,086 1 579,526 1 276,846 980,351 -296,495 76,8
  інші видатки 0,000 129,325 129,325 129,104 -0,221 99,8
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 109,325 2 554,803 2 065,902 -488,901 80,9
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 247,302 874,885 829,929 -44,956 94,9
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 1 161,926 1 030,446 766,762 -263,684 74,4
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 911,373 4 199,324 4 059,371 -139,953 96,7
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,238 1,238 1,237 -0,001 99,9
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,387 33,798 27,959 -5,839 82,7
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 980,000 501,700 501,700 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 150,531 150,531 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 699,628 2 509,393 2 444,159 -65,234 97,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 429,161 2 278,580 2 276,494 -2,086 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,083 30,306 24,545 -5,761 81,0
  інші видатки 37,546 222,384 200,507 143,120 -57,387 71,4
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 389,303 384,181 -5,122 98,7
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 370,556 370,527 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,901 8,996 7,228 -1,768 80,3
  інші видатки 15,343 15,343 9,751 6,426 -3,325 65,9
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 35,000 34,855 -0,145 99,6
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 50,940 50,890 -0,050 99,9
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 29,466 29,465 -0,001 100,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 808,022 497,955 434,394 -63,561 87,2
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 080,518 3 378,197 3 342,227 -35,970 98,9
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 243,435 2 905,391 2 904,020 -1,371 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 334,794 198,945 171,608 -27,337 86,3
  інші видатки 429,255 502,289 273,861 266,599 -7,262 97,3
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 154,694 1 315,550 1 274,030 -41,520 96,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 1 066,928 1 065,459 -1,469 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 94,818 55,733 29,186 -26,547 52,4
  інші видатки 278,819 400,538 192,889 179,385 -13,504 93,0
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 884,996 854,627 -30,369 96,6
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 618,387 430,554 419,403 -11,151 97,4
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 10 357,639 6 247,785 6 176,989 -70,796 98,9
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,999 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 2 461,971 1 720,510 1 720,508 -0,002 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 775,668 4 407,275 4 336,482 -70,793 98,4
7000 Економічна діяльність 6 522,000 9 768,522 8 003,631 7 957,427 -46,204 99,4
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 223,321 122,714 76,512 -46,202 62,3
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 223,321 122,714 76,512 -46,202 62,3
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 483,100 7 843,591 7 843,589 -0,002 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 483,100 7 843,591 7 843,589 -0,002 100,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 62,101 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 100,000 100,000 99,746 -0,254 99,7
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 100,000 99,746 -0,254 99,7
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 125,300 125,300 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 125,300 125,300 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 188 180,819 117 021,270 108 378,964 -8 642,306 92,6
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 177,257 144,617 144,617 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 9 351,355 4 985,925 3 573,058 -1 412,867 71,7
2000 Охорона здоров'я 670,000 2 660,277 1 038,695 1 026,054 -12,641 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 72,328 53,328 53,328 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 26,409 26,409 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 9 868,341 6 545,473 5879,510 -665,963 89,8
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 191,441 5 556,236 5 450,828 -105,408 98,1
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 3 676,900 989,237 428,682 -560,555 43,3
7000 Економічна діяльність 0,000 25967,590 17550,357 15697,686 -1 852,671 89,4
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 17 334,776 10 698,220 8 988,607 -1 709,613 84,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 420,963 717,372 709,304 -8,068 98,9
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 2 911,693 2 911,692 -0,001 100,0
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 610,741 49,737 0,000 -49,737 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 1 493,290 1 493,290 0,000 100,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 308,000 159,990 159,990 0,000 100,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 1 090,688 1 087,085 -3,603 99,7
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 4 414,224 4 183,600 2 535,396 -1 648,204 60,6
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 379,381 91,850 91,850 0,000 100,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 8 510,269 6 734,392 6 605,434 -128,958 98,1
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 4 010,503 3 734,626 3 729,764 -4,862 99,9
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 4 499,766 2 999,766 2 875,670 -124,096 95,9
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 122,545 117,745 103,645 -14,100 88,0
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 17,545 17,545 13,645 -3,900 77,8
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 105,000 100,200 90,000 -10,200 89,8
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 24,700 0,000 -24,700 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 4 079,878 2 719,919 1 716,587 -1 003,332 63,1
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 52 366,035 33 216,423 28 244,249 -4 972,174 85,031
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 240 546,854 150 237,693 136 623,213 -13 614,480 90,9
Приєднані документи
Переглядів: 865
Всього переглядів вкладених ресурсів: 865
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>