Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 року.Доходи.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 року.Доходи.
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень-липень 2021р. Фактичне виконання за січень-липеньень  2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 112 562,300 64 902,200 69 311,252 4409,052 106,8
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 53 797,400 30 800,000 32 222,154 1422,154 104,6
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 146,100 149,174 3,074 102,1
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 199,700 116,300 499,705 383,405 429,7
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)       374,677 374,677 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 116,300 125,028 8,728 107,5
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 1,400 1,655 0,255 118,2
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 110,700 119,573 8,873 108,0
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 4,200 3,800 -0,400 90,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 434,000 4 303,000 4 340,345 37,345 100,9
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 800,000 466,500 517,018 50,518 110,8
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 200,000 1 866,500 1 755,891 -110,609 94,1
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 1 970,000 2 067,436 97,436 104,9
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 50 880,600 29 536,800 32 099,874 2563,074 108,7
18010000 Податок на майно 34 856,700 34 856,700 20 526,100 21 876,719 1350,619 106,6
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 2 949,400 2 663,882 -285,518 90,3
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 21,500 11,041 -10,459 51,4
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900 38,000 42,045 4,045 110,6
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000 193,000 25,366 -167,634 13,1
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 2 696,900 2 585,430 -111,470 95,9
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 30 649,400 17 576,700 19 212,837 1636,137 109,3
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 26 690,800 15 438,800 16 797,593 1358,793 108,8
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 1 604,900 1 734,327 129,427 108,1
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 667,200 292,000 294,085 2,085 100,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 540,000 241,000 386,832 145,832 160,5
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100 2,300 2,424 0,124 105,4
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 018,800 9 008,400 10 220,731 1212,331 113,5
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 630,000 701,888 71,888 111,4
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 14 640,000 8 200,000 9 391,664 1191,664 114,5
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 178,400 127,179 -51,221 71,3
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 037,700 599,900 1 307,565 707,665 218,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 112,500 65,700 745,737 680,037 1135,1
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 59,700 62,839 3,139 105,3
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів        644,053 644,053 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000 6,000 4,845 -1,155 80,8
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів       34,000 34,000  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 847,100 477,100 473,168 -3,932 99,2
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 15,000 8,000 13,390 5,390 167,4
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 222,900 258,170 35,270 115,8
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 50,500 83,864 33,364 166,1
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 280,700 163,700 86,816 -76,884 53,0
22090000 Державне мито   58,000 58,000 32,000 30,928 -1,072 96,7
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 78,100 57,100 88,660 31,560 155,3
24060300 Інші надходження   28,100 28,100 28,100 44,380 16,280 157,9
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 29,000 44,280 15,280 152,7
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 113 600,000 65 502,100 70 618,817 5116,717 107,8
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 91 245,033 55 107,279 54 870,757 -236,522 99,6
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 12 561,500 12 561,500 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 12 561,500 12 561,500 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 62 415,324 38 441,200 38 441,200 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 37 101,200 37 101,200 0,000 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   1 905,624 1 340,000 1 340,000 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 2 452,900 408,817 408,817 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   2 452,900 408,817 408,817 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 4 842,609 3 695,762 3 459,240 -236,522 93,6
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 100,094 79,684 -20,410 79,6
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   655,141 216,111   -216,111  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 411,022 71,991 71,990 -0,001 100,0
41054100 Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 508,600 2 508,600 2 508,600 0,000 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 1 061,926 798,966 798,966 0,000 100,0
Усього доходи загального фонду 196 820,066 204 845,033 120 609,379 125 489,574 4880,195 104,0
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 15,700 36,818 21,118 234,5
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 15,700 29,720 14,020 189,3
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         7,098 7,098 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 2 215,700 1 631,247 -584,453 73,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 2 215,700 1 631,247 -584,453 73,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 100,000 100,000 163,392 63,392 163,4
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 100,000 100,000 163,392 63,392  
40000000 Офіційні трансферти     8 409,973 4 811,627 4 811,627 0,000 163,4
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   8 409,973 4 811,627 4 811,627 0,000 100,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   1 500,000        
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   3 910,207 1 811,861 1 811,861 0,000 100,0
41057100 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального  користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду   2 999,766 2 999,766 2 999,766 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди   15,000 15,000 9,000 100,239 91,239 1113,8
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 15,000 9,000 100,239 91,239 1113,8
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 3 947,200 2 340,400 1 931,696 -408,704 82,5
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 100,000 100,000 163,392 63,392 163,4
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 12 357,173 7 152,027 6 743,323 -408,704 94,3
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 117 547,200 67 842,500 72 550,513 4708,013 106,9
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 217 202,206 127 761,406 132 232,897 4471,491 103,5
Приєднані документи
Переглядів: 501
Всього переглядів вкладених ресурсів: 501
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
21.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

22.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

23.03.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Інформація для населення
ПовідомленняТелефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)ДОВІДНИКИВулиці, які змінили назвуДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2023 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіПублічне обговоренняВакансіїПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам у 2023 р.Квитанція на оплату за вивезення ТПВЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   20.03.2023
Положення та Регламент   17.03.2023
ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертн   14.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шевченка, 1Н 14.03.2023року з 08.00 до 17.00 години   13.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шевченка, 1Н 14.03.2023року з 08.00 до 17.00 години   13.03.2023
Інформація про об’єкт підвищеної небезпеки   10.03.2023
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   10.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шевченка, 1Н 13.03.2023року з 08.00 до 17.00 години   10.03.2023
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водозаборі по вул. Челюскіна, 16 10.03.2023 року з 13:00   10.03.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>