Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 року.Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 року.Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-липень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-липень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 500,599 14 596,123 14 456,063 -140,060 99,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 13 605,568 13 605,420 -0,148 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 668,933 351,018 307,811 -43,207 87,7
  інші видатки 666,784 870,177 639,537 542,832 -96,705 84,9
1000 Освіта 117 535,724 120 634,282 67 488,344 61 263,705 -6 224,639 90,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 102 588,696 60 145,498 54 567,955 -5 577,543 90,7
  продукти харчування 3 356,626 3 356,626 1 306,996 1 256,274 -50,722 96,1
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 8 528,544 3 610,794 3 422,457 -188,337 94,8
  соціальне забезпечення 57,240 49,550 9,550 9,550 0,000 100,0
  інші видатки  3 495,747 6 110,866 2 415,506 2 007,469 -408,037 83,1
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 37 101,200 31 577,023 -5 524,177 85,1
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 37 101,200 31 577,023 -5 524,177 85,1
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 37 101,200 31 577,023 -5 524,177 85,1
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 518,553 3 928,815 3 271,196 -657,619 83,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 87,840 51,240 18,874 -32,366 36,8
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 447,430 332,430 330,203 -2,227 99,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 274,432 2 313,254 2 071,895 -241,359 89,6
  соціальне забезпечення 929,086 1 579,526 1 102,566 721,120 -381,446 65,4
  інші видатки 0,000 129,325 129,325 129,104 -0,221 99,8
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 109,325 2 210,179 1 954,192 -255,987 88,4
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 247,302 819,670 772,623 -47,047 94,3
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 1 161,926 898,966 544,381 -354,585 60,6
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 903,473 3 551,062 3 519,206 -31,856 99,1
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,125 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,500 27,211 20,359 -6,852 74,8
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 980,000 430,800 430,800 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 131,778 131,778 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 691,728 2 151,663 2 140,045 -11,618 99,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 429,161 1 975,434 1 975,325 -0,109 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,083 29,362 23,567 -5,795 80,3
  інші видатки 37,546 214,484 146,867 141,153 -5,714 96,1
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 344,677 337,297 -7,380 97,9
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 327,189 327,186 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,901 7,987 4,279 -3,708 53,6
  інші видатки 15,343 15,343 9,501 5,832 -3,669 61,4
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 35,000 34,855 -0,145 99,6
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 39,500 38,683 -0,817 97,9
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 15,082 15,080 -0,002 100,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 808,022 375,351 370,309 -5,042 98,7
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 080,518 2 991,949 2 979,742 -12,207 99,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 243,435 2 570,200 2 570,196 -0,004 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 334,794 175,125 168,993 -6,132 96,5
  інші видатки 429,255 502,289 246,624 240,553 -6,071 97,5
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 154,694 1 111,886 1 051,607 -60,279 94,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 973,377 973,375 -0,002 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 94,818 54,484 20,893 -33,591 38,3
  інші видатки 278,819 400,538 84,025 57,339 -26,686 68,2
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 822,007 767,328 -54,679 93,3
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 618,387 289,879 284,279 -5,600 98,1
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 9 867,938 5 329,808 5 119,184 -210,624 96,0
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,999 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 2 321,670 1 559,209 1 559,207 -0,002 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 426,268 3 650,599 3 439,978 -210,621 94,2
7000 Економічна діяльність 6 522,000 9 661,939 6 398,719 5 401,242 -997,477 84,4
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 92,113 0,000 0,000 0,000 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 92,113 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 532,500 6 361,393 5 363,916 -997,477 84,3
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 532,500 6 361,393 5 363,916 -997,477 84,3
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 37,326 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 37,326 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 100,000 100,000 99,746 -0,254 99,7
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 100,000 99,746 -0,254 99,7
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 107,400 107,400 0,000 100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 107,400 107,400 0,000 100,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 187 319,926 105 616,754 97 269,091 -8 347,663 92,1
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 177,257 144,617 144,617 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 9 278,548 2 401,616 2 296,901 -104,715 95,6
2000 Охорона здоров'я 670,000 1 544,855 1 038,695 1 017,154 -21,541 97,9
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 53,328 53,328 53,328 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 14,000 14,000 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 7284,487 4421,205 4026,682 -394,523 91,1
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 107,587 4 028,981 3 659,568 -369,413 90,8
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 1 176,900 392,224 367,114 -25,110 93,6
7000 Економічна діяльність 0,000 25655,337 16584,036 11838,041 -4 745,995 71,4
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 17 116,423 9 872,757 6 714,482 -3 158,275 68,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 401,991 694,120 57,373 -636,747 8,3
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 2 911,693 1 983,696 -927,997 68,1
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 610,741 0,000 0,000 0,000 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 1 331,256 1 113,216 -218,040 83,6
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 308,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 1 087,088 1 087,085 -0,003 100,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 4 414,224 3 848,600 2 473,112 -1 375,488 64,3
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 8 510,269 6 688,634 5 109,914 -1 578,720 76,4
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 4 010,503 3 688,868 2 277,587 -1 411,281 61,7
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 4 499,766 2 999,766 2 832,327 -167,439 94,4
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 28,645 22,645 13,645 -9,000 60,3
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 13,645 13,645 13,645 0,000 100,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 15,000 9,000 0,000 -9,000 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 4 079,682 2 379,815 1 609,466 -770,349 67,6
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 48 260,503 27 180,012 21 127,189 -6 052,823 77,731
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 235 580,429 132 796,766 118 396,280 -14 400,486 89,2
Приєднані документи
Переглядів: 320
Всього переглядів вкладених ресурсів: 320
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Інформація для населення
Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)Інформація щодо щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID – 19ДОВІДНИКИДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіЗахист прав споживачівРозклад руху автобусних маршрутівПублічне обговоренняВакансіїАктуальні питанняДіючі тарифиПравила благоустрою території м. ЛюботинаВулиці, які змінили назвуЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Посилання
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Інформація для населенняТелефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)Інформація щодо щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID – 19ДОВІДНИКИДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіЗахист прав споживачівРозклад руху автобусних маршрутівПублічне обговоренняВакансіїАктуальні питанняДіючі тарифиПравила благоустрою території м. ЛюботинаВулиці, які змінили назвуЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Люботинська міська рада Харківської області >>>