Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 року.Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 року.Видатки
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-червень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-червень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 500,599 12 325,071 12 266,003 -59,068 99,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 11 553,145 11 553,122 -0,023 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 668,933 244,901 199,706 -45,195 81,5
  інші видатки 666,784 870,177 527,025 513,175 -13,850 97,4
1000 Освіта 117 535,724 120 311,080 61 915,443 57 790,936 -4 124,507 93,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 102 575,304 55 531,218 51 773,701 -3 757,517 93,2
  продукти харчування 3 356,626 3 356,626 1 255,661 1 221,540 -34,121 97,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 8 528,544 3 381,917 3 292,481 -89,436 97,4
  соціальне забезпечення 57,240 49,550 7,740 7,740 0,000 100,0
  інші видатки  3 495,747 5 801,056 1 738,907 1 495,474 -243,433 86,0
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 35 006,200 31 291,634 -3 714,566 89,4
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 35 006,200 31 291,634 -3 714,566 89,4
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 35 006,200 31 291,634 -3 714,566 89,4
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 236,012 236,011 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 5 124,113 3 192,206 2 983,815 -208,391 93,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 87,840 21,960 18,874 -3,086 85,9
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 447,430 238,530 229,569 -8,961 96,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 3 274,432 1 974,105 1 918,804 -55,301 97,2
  соціальне забезпечення 929,086 1 185,086 828,286 687,464 -140,822 83,0
  інші видатки 0,000 129,325 129,325 129,104 -0,221 99,8
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 3 109,325 1 796,671 1 754,448 -42,223 97,6
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 247,302 728,049 684,985 -43,064 94,1
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 767,486 667,486 544,381 -123,105 81,6
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 903,473 2 943,017 2 909,120 -33,897 98,8
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,125 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,500 20,511 16,758 -3,753 81,7
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 980,000 359,900 359,900 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 113,024 113,024 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 691,728 1 849,320 1 838,894 -10,426 99,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 429,161 1 680,715 1 680,705 -0,010 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,083 28,418 22,590 -5,828 79,5
  інші видатки 37,546 214,484 140,187 135,599 -4,588 96,7
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,938 280,995 271,450 -9,545 96,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 264,610 262,619 0,063 99,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,901 7,317 3,995 -3,322 54,6
  інші видатки 15,343 15,343 9,068 4,836 -4,232 53,3
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 1,425 1,425 0,000 100,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 33,250 32,598 -0,652 98,0
3210 Організація  та проведення громадських робіт 0,000 65,160 0,000 0,000 0,000 0,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 808,022 284,592 275,071 -9,521 96,7
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 080,518 2 628,102 2 613,923 -14,179 99,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 243,435 2 274,096 2 272,117 -1,979 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 334,794 162,213 159,331 -2,882 98,2
  інші видатки 429,255 502,289 191,793 182,475 -9,318 95,1
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 154,694 969,929 925,944 -43,985 95,5
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 863,144 862,944 -0,200 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 94,818 49,108 14,691 -34,417 29,9
  інші видатки 278,819 400,538 57,677 48,309 -9,368 83,8
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 729,077 690,759 -38,318 94,7
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 618,387 240,852 235,185 -5,667 97,6
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 9 867,938 4 649,956 4 587,429 -62,527 98,7
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 120,000 119,999 -0,001 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 2 321,670 1 439,472 1 434,971 -4,501 99,7
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 426,268 3 090,484 3 032,459 -58,025 98,1
7000 Економічна діяльність 6 522,000 9 661,939 3 196,823 3 168,715 -28,108 99,1
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 92,113 0,000 0,000 0,000 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 92,113 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 9 532,500 3 159,497 3 131,389 -28,108 99,1
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 9 532,500 3 159,497 3 131,389 -28,108 99,1
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 37,326 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 37,326 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0,000 100,000 0 0 0,000 0,0
8700 Резервний фонд  1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 0 0 0,000 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 0,000 0,000 0,000 0,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 186 602,284 91 833,195 87 245,885 -4 587,310 95,0
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 177,257 144,617 144,617 0,000 100,0
1000 Освіта 17,330 8 946,609 1 221,659 994,036 -227,623 81,4
2000 Охорона здоров'я 670,000 1 544,855 1 038,695 1 005,204 -33,491 96,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 53,328 53,328 53,328 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 26,409 14,000 14,000 0,000 100,0
5000 Фізична культура і спорт 0,000 27,000 27,000 27,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 7284,487 1558,13 539,918 -1 018,212 34,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 107,587 1 510,340 492,128 -1 018,212 32,6
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 1 176,900 47,790 47,790 0,000 100,0
7000 Економічна діяльність 0,000 24155,337 10249,237 6108,195 -4 141,042 59,6
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 17 116,423 7 127,586 6 000,105 -1 127,481 84,2
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 1 401,991 16,163 16,163 0,000 100,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 1 743,115 1 743,114 -0,001 100,0
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,000 610,741 0,000 0,000 0,000 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 767,620 765,894 -1,726 99,8
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 308,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 1 087,088 1 087,085 -0,003 100,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 4 414,224 3 513,600 2 387,849 -1 125,751 68,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 7 010,269 3 100,206 100,440 -2 999,766 3,2
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 4 010,503 100,440 100,440 0,000 100,0
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,000 2 999,766 2 999,766 0,000 -2 999,766 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 28,645 21,445 7,65 -13,795 35,7
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 13,645 13,645 7,650 -5,995 56,1
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 15,000 7,800 0,000 -7,800 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 4 078,812 2 039,406 1 501,179 -538,227 73,6
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 46 427,694 16 461,772 10 487,477 -5 974,295 63,708
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 233 029,978 108 294,967 97 733,362 -10 561,605 90,2
Приєднані документи
Переглядів: 1476
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1476
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
08.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

09.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>