Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2021 року. Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2021 року. Видатки
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-травень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2021 рік Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-травень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 24 924,781 25 451,674 10 041,251 9 755,203 -286,048 97,2
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 23 666,551 23 961,489 9 273,819 9 273,788 -0,031 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 668,933 367,500 114,691 -252,809 31,2
  інші видатки 666,784 821,252 399,932 366,724 -33,208 91,7
1000 Освіта 117 535,724 119 407,186 45 494,885 40 949,707 -4 545,178 90,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 102 575,304 39 216,151 35 889,959 -3 326,192 91,5
  продукти харчування 3 356,626 3 356,626 1 125,452 963,022 -162,430 85,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 050,807 8 055,347 4 016,599 3 152,463 -864,136 78,5
  соціальне забезпечення 57,240 47,740 7,740 7,740 0,000 100,0
  інші видатки  3 495,747 5 372,169 1 128,943 936,523 -192,420 83,0
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 60 509,700 23 426,800 20 143,052 -3 283,748 86,0
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 60 509,700 23 426,800 20 143,052 -3 283,748 86,0
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 60 509,700 23 426,800 20 143,052 -3 283,748 86,0
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 0,000 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 0,000 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  0,000 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
2000 Охорона здоров'я 3 254,931 4 149,186 3 106,875 2 583,394 -523,481 83,2
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 87,840 36,600 18,874 -17,726 51,6
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 0,000 306,500 227,600 158,534 -69,066 69,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 238,005 2 609,005 1 995,685 1 826,156 -169,529 91,5
  соціальне забезпечення 929,086 989,086 690,235 450,726 -239,509 65,3
  інші видатки 0,000 156,755 156,755 129,104 -27,651 82,4
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 2 381,825 1 836,247 1 670,748 -165,499 91,0
2111 КНП "ЦПМСД" 575,620 1 099,875 714,393 578,962 -135,431 81,0
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 667,486 556,235 333,684 -222,551 60,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 552,232 6 782,332 2 390,769 2 353,008 -37,761 98,4
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 1,125 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 80,500 20,511 12,763 -7,748 62,2
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 980,000 289,000 289,000 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 125,000 225,000 94,270 94,036 -0,234 99,8
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 3 636,628 1 498,255 1 480,761 -17,494 98,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 3 429,161 1 381,534 1 379,108 -2,426 99,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 48,083 27,474 21,612 -5,862 78,7
  інші видатки 37,546 159,384 89,247 80,041 -9,206 89,7
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 571,057 227,673 217,065 -10,608 95,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 542,694 212,273 211,452 0,063 99,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 13,020 6,900 3,398 -3,502 49,2
  інші видатки 15,343 15,343 8,500 2,215 -6,285 26,1
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 75,000 28,500 27,144 -1,356 95,2
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 808,022 232,560 232,239 -0,321 99,9
4000 Культура і мистецтво 4 998,024 5 042,768 2 085,337 2 064,701 -20,636 99,0
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 4 243,435 1 772,537 1 771,296 -1,241 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,334 334,794 164,833 154,596 -10,237 93,8
  інші видатки 429,255 464,539 147,967 138,809 -9,158 93,8
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 2 152,271 777,612 739,531 -38,081 95,1
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 1 659,338 693,219 693,007 -0,212 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 94,818 42,981 12,848 -30,133 29,9
  інші видатки 278,819 398,115 41,412 33,676 -7,736 81,3
5031 ДЮСШ 1 535,383 1 536,307 586,366 553,830 -32,536 94,5
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 615,964 191,246 185,701 -5,545 97,1
6000 Житлово - комунальне господарство 7 760,000 9 434,141 3 801,140 3 683,676 -117,464 96,9
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 120,000 60,000 60,000 0,000 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 2 235,783 1 272,708 1 255,607 -17,101 98,7
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 7 078,358 2 468,432 2 368,069 -100,363 95,9
7000 Економічна діяльність 6 522,000 8 591,939 1 745,981 1 744,776 -1,205 99,9
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 92,113 0,000 0,000 0,000 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 92,113 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 8 462,500 1 708,655 1 707,450 -1,205 99,9
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 8 462,500 1 708,655 1 707,450 -1,205 99,9
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 22,000 37,326 37,326 37,326 0,000 100,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 37,326 37,326 37,326 0,000 100,0
8000 Інша діяльність 1 700,000 1700,000 12,648 0 -12,648 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
9000 Міжбюджетні трансферти 0,000 197,930 0 0 0,000 0,0
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,000 197,930 0 0 0,000 0,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 197,930 0,000 0,000 0,000 0,0
 ВСЬОГО загальний фонд 175 280,667 182 909,427 69 456,498 63 873,996 -5 582,502 92,0
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 0,000 144,617 95,657 45,997 -49,660 48,1
1000 Освіта 17,330 7 934,242 148,963 90,402 -58,561 60,7
2000 Охорона здоров'я 670,000 1 038,695 1 038,695 1 005,204 -33,491 96,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,000 53,328 53,328 53,328 0,000 100,0
4000 Культура і мистецство 0,000 14,000 14,000 14,000 0,000 100,0
6000 Житлово - комунальне господарство 0,000 7682,587 97,29 22,68 -74,610 23,3
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,000 6 555,587 49,500 0,000 -49,500 0,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,000 1 127,000 47,790 22,680 -25,110 47,5
7000 Економічна діяльність 0,000 16243,555 5656,204 5515,58 -140,624 97,5
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 13763,416 5535,519 5411,39 -124,129 97,8
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 745,349 16,163 16,163 0,000 100,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,000 3 300,000 1 454,795 1 454,795 0,000 100,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0,000 3 215,367 468,873 465,496 -3,377 99,3
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 308,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,000 3 686,100 1 087,088 1 087,087 -0,001 100,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 2 508,600 2 508,600 2 387,849 -120,751 95,2
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0,000 2451,494 100,44 100,44 0,000 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 2 451,494 100,440 100,440 0,000 100,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 28,645 20,245 3,75 -16,495 18,5
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,000 13,645 13,645 3,750 -9,895 27,5
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 15,000 6,600 0,000 -6,600 0,0
8000 Інша діяльність 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 33,600 15,700 0,000 -15,700 0,0
   Власні надходження бюджетних установ 3 798,600 3 988,189 1 661,745 1 198,085 -463,660 72,1
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 519,530 37 132,813 8 781,582 7 945,276 -836,306 90,477
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 179 800,197 220 042,240 78 238,080 71 819,272 -6 418,808 91,8
   
  Начальник фінансового управління ЛМР       Ірина ЯЛОВЕНКО  
               
  Вик.: Вакуленко О.            
Приєднані документи
Переглядів: 764
Всього переглядів вкладених ресурсів: 764
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>