Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2021 року.Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2021 року.Видатки
             
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-квітень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-квітень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання
План 2021 року з урахуванням змін Уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 25 297,206 8 127,214 7 841,757 -285,457 96,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 23 961,489 7 462,866 7 462,715 -0,151 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 668,933 343,293 90,533 -252,760 26,4
  інші видатки 666,784 321,055 288,509 -32,546 89,9
1000 Освіта 119 296,261 35 647,515 32 910,271 -2 737,244 92,3
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 30 125,708 28 568,365 -1 557,343 94,8
  продукти харчування 3 356,626 862,853 797,701 -65,152 92,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 055,347 3 739,711 2 804,959 -934,752 75,0
  соціальне забезпечення 57,240 17,240 7,740 -9,500 44,9
  інші видатки  5 251,744 902,003 731,506 -170,497 81,1
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 17 433,000 15 910,601 -1 522,399 91,3
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 17 433,000 15 910,601 -1 522,399 91,3
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 17 433,000 15 910,601 -1 522,399 91,3
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
2000 Охорона здоров'я 3 998,186 2 752,455 2 383,363 -369,092 86,6
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 29,280 18,874 -10,406 64,5
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 155,500 123,930 123,534 -0,396 99,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 609,005 1 890,305 1 683,370 -206,935 89,1
  соціальне забезпечення 989,086 552,185 428,481 -123,704 77,6
  інші видатки 156,755 156,755 129,104 -27,651 82,4
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 381,825 1 726,902 1 547,005 -179,897 89,6
2111 КНП "ЦПМСД" 948,875 580,568 502,674 -77,894 86,6
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 444,985 333,684 -111,301 75,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 664,599 1 838,682 1 783,334 -55,348 97,0
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 20,400 12,652 -7,748 62,0
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 218,200 218,200 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 225,000 75,416 75,416 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 518,895 1 123,948 1 104,447 -19,501 98,3
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 1 079,584 1 073,560 -6,024 99,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 26,530 19,856 -6,674 74,8
  інші видатки 41,651 17,834 11,031 -6,803 61,9
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 192,368 168,374 -23,994 87,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 177,819 166,094 0,063 93,4
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 6,482 0,553 -5,929 8,5
  інші видатки 15,343 8,067 1,727 -6,340 21,4
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 25,000 21,668 -3,332 86,7
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 808,022 183,350 182,577 -0,773 99,6
4000 Культура і мистецтво 5 042,768 1 660,820 1 640,772 -20,048 98,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 1 388,489 1 387,262 -1,227 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 334,794 145,782 136,313 -9,469 93,5
  інші видатки 464,539 126,549 117,197 -9,352 92,6
5000 Фізична культура і спорт 2 048,911 613,922 585,075 -28,847 95,3
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 552,841 552,177 -0,664 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 23,598 1,573 -22,025 6,7
  інші видатки 294,755 37,483 31,325 -6,158 83,6
5031 ДЮСШ 1 535,383 456,562 434,345 -22,217 95,1
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   513,528 157,360 150,730 -6,630 95,8
6000 Житлово - комунальне господарство 8 817,056 2 817,914 2 692,481 -125,433 95,5
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 0,000 0,000 0,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 961,956 1 202,708 1 185,607 -17,101 98,6
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 735,100 1 615,206 1 506,874 -108,332 93,3
7300 Будівництво та регіональний розвиток 49,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 49,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 962,900 95,265 94,422 -0,843 99,1
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 962,900 95,265 94,422 -0,843 99,1
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 37,326 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 12,648 0,000 -12,648 0,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 179 914,213 53 566,435 49 931,475 -3 634,960 93,2
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 3 798,600 1 393,223 980,338 -412,885 70,4
0100 Дежавне управління 26,000 8,667 0,006 -8,661 0,1
1000 Освіта 3 745,600 1 255,200 854,388 -400,812 68,1
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 27,000 9,000 5,588 -3,412 62,1
4000 Культура і мистецство 0,000 120,356 120,356 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 30 123,793 5 634,326 3 055,117 -2 579,209 54,2
0100 Державне управління 45,997 45,997 45,997 0,000 100,0
1000 Освіта 8 403,390 90,403 90,402 -0,001 100,0
2000 Охорона здоров'я 1 089,695 1 007,343 1 005,204 -2,139 99,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 53,328 53,328 53,328 0,000 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6 555,587 0,000 0,000 0,000 0,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 322,000 22,680 22,680 0,000 100,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 724,034 16,163 16,162 -0,001 100,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 300,000 1 454,795 1 454,795 0,000 100,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 3 215,367 322,882 262,359 -60,523 81,3
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 48,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,100 0,000 0,000 0,000 0,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 508,600 2 508,600 0,000 -2 508,600 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 160,000 100,440 100,440 0,000 100,0
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 11,695 11,695 3,750 -7,945 32,1
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 15,000 4,800 0,000 -4,800 0,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 6,800 0,000 -6,800 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 33 970,993 7 039,149 4 035,455 -3 003,694 57,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 213 885,206 60 605,584 53 966,930 -6 638,654 89,0
Приєднані документи
Переглядів: 718
Всього переглядів вкладених ресурсів: 718
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.08.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.08.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.08.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Інформація для населення
ГРАФІК РУХУ АВТОБУСІВ ПО М. ЛЮБОТИНУ (станом на 30.06.2022 р.)Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)Інформація щодо щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID – 19ДОВІДНИКИДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіЗахист прав споживачівПублічне обговоренняВакансіїАктуальні питанняДіючі тарифиПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам (станом на 01 липня 2021 року)Квитанція на оплату за вивезення ТПВВулиці, які змінили назвуЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області: знаки та їх значення   11.08.2022
Люботин крокує до статусу “місто нуль відходів” навіть у ці важкі часи.   09.08.2022
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вул   08.08.2022
Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 01.08.2022року по 05.08.2022 року було проведено роботу з обслуговування    05.08.2022
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   05.08.2022
У зв’язку з відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортна 02.08.2022 року з 10.00 до 17   02.08.2022
Протокол загальних зборів громадян за місцем проживання ОСН "Спортивний" від 22.07.2022 р.   29.07.2022
Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 25.07.2022 року по 29.07.2022 року було проведено роботу з обслуговування   29.07.2022
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   29.07.2022
У зв’язку з відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Підгірна 29.07.2022 року з 09.00 до 17   26.07.2022
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Інформація для населенняГРАФІК РУХУ АВТОБУСІВ ПО М. ЛЮБОТИНУ (станом на 30.06.2022 р.)Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)Інформація щодо щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID – 19ДОВІДНИКИДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіЗахист прав споживачівПублічне обговоренняВакансіїАктуальні питанняДіючі тарифиПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам (станом на 01 липня 2021 року)Квитанція на оплату за вивезення ТПВВулиці, які змінили назвуЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Люботинська міська рада Харківської області >>>