Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2021 року. Видатки
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2021 року. Видатки
             
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-березень 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-березень 2021 року Відхилення
+; -
% виконання
План 2021 року з урахуванням змін Уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 25 297,206 5 990,814 5 904,479 -86,335 98,6
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 23 961,489 5 613,429 5 613,404 -0,025 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 668,933 112,030 40,770 -71,260 36,4
  інші видатки 666,784 265,355 250,305 -15,050 94,3
1000 Освіта 119 296,261 27 332,128 24 490,701 -2 841,427 89,6
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 22 364,049 21 444,794 -919,255 95,9
  продукти харчування 3 356,626 823,433 763,923 -59,510 92,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 055,347 3 521,159 2 049,753 -1 471,406 58,2
  соціальне забезпечення 57,240 7,240 5,430 -1,810 75,0
  інші видатки  5 251,744 616,247 226,801 -389,446 36,8
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 12 779,400 11 877,721 -901,679 92,9
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 12 779,400 11 877,721 -901,679 92,9
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 12 779,400 11 877,721 -901,679 92,9
  в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  1 479,716 0,000 0,000 0,000 0,0
2000 Охорона здоров'я 3 998,186 1 866,107 1 553,276 -312,831 83,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 21,960 18,874 -3,086 85,9
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 155,500 38,825 28,612 -10,213 73,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 609,005 1 375,625 1 255,846 -119,779 91,3
  соціальне забезпечення 989,086 399,135 219,382 -179,753 55,0
  інші видатки 156,755 30,562 30,562 0,000 100,0
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 381,825 1 238,958 1 154,668 -84,290 93,2
2111 КНП "ЦПМСД" 948,875 293,414 221,368 -72,046 75,4
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 333,735 177,240 -156,495 53,1
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 664,599 1 371,811 1 333,219 -38,592 97,2
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 0,000 0,000 0,000 0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 8,608 8,608 0,000 100,0
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 147,400 147,400 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 225,000 56,562 56,562 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 518,895 869,326 845,061 -24,265 97,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 827,710 821,686 -6,024 99,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 23,782 12,344 -11,438 51,9
  інші видатки 41,651 17,834 11,031 -6,803 61,9
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 144,085 135,157 -8,928 93,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 133,364 133,363 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 5,437 0,553 -4,884 10,2
  інші видатки 15,343 5,284 1,241 -4,043 23,5
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 18,750 15,954 -2,796 85,1
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 808,022 127,080 124,477 -2,603 98,0
4000 Культура і мистецтво 5 042,768 1 247,456 1 172,547 -74,909 94,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 1 042,366 1 035,499 -6,867 99,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 334,794 137,833 85,666 -52,167 62,2
  інші видатки 464,539 67,257 51,382 -15,875 76,4
5000 Фізична культура і спорт 2 048,911 467,082 438,630 -28,452 93,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 414,395 414,186 -0,209 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 23,074 0,969 -22,105 4,2
  інші видатки 294,755 29,613 23,475 -6,138 79,3
5031 ДЮСШ 1 535,383 348,575 327,015 -21,560 93,8
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   513,528 118,507 111,615 -6,892 94,2
6000 Житлово - комунальне господарство 8 497,056 1 857,164 1 775,320 -81,844 95,6
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 0,000 0,000 0,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 641,956 812,708 795,607 -17,101 97,9
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 735,100 1 044,456 979,713 -64,743 93,8
7300 Будівництво та регіональний розвиток 49,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 49,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 962,900 0,000 0,000 0,000 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 962,900 0,000 0,000 0,000 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 37,326 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 65,000 0,000 -65,000 0,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 179 594,213 40 197,562 36 668,172 -3 529,390 91,2
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 3 798,600 1 061,137 760,405 -300,732 71,7
0100 Дежавне управління 26,000 6,500 0,006 -6,494 0,1
1000 Освіта 3 745,600 936,400 643,525 -292,875 68,7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 27,000 6,750 5,387 -1,363 79,8
4000 Культура і мистецство 0,000 111,487 111,487 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 30 123,793 3 686,014 898,852 -2 787,162 24,4
0100 Державне управління 45,997 45,997 45,997 0,000 100,0
1000 Освіта 8 403,390 38,051 38,051 0,000 100,0
2000 Охорона здоров'я 1 089,695 771,979 761,476 -10,503 98,6
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 53,328 53,328 53,328 0,000 100,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6 555,587 0,000 0,000 0,000 0,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 322,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 724,034 0,000 0,000 0,000 0,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 300,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 3 215,367 262,359 0,000 -262,359 0,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 48,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,100 0,000 0,000 0,000 0,0
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 508,600 2 508,600 0,000 -2 508,600 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 160,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 11,695 5,700 0,000 -5,700 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 15,000 3,600 0,000 -3,600 0,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 6,800 0,000 -6,800 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 33 970,993 4 757,551 1 659,257 -3 098,294 34,9
Приєднані документи
Переглядів: 847
Всього переглядів вкладених ресурсів: 847
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
21.04.2024
22.04.2024
23.04.2024
Докладніше
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Нові та оновлені сторінки
Проєкти рішень від 18 квітня 2024 року   18.04.2024
Розпорядження № 65 " Про скликання LV сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 17.04.2024   17.04.2024
Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Люботинської міської ради Харківської області «Про встан   16.04.2024
Золочевська А. А.   12.04.2024
ЦНАП інформує: Оновили сервіси для ВПО в Дії. Оформлюйте довідку та допомогу для всієї родини   09.04.2024
Проєкти рішень від 09 квітня 2024 року   09.04.2024
Розпорядження № 60 "Про скликання LIV (позачергової) сесії Люботинської міської ради VIII скликання"   09.04.2024
Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради за 1 квартал 2024 р   08.04.2024
Повідомлення про намір встановлення скоригованих тарифів на послуги централізованого водопостачання    05.04.2024
Виконавчий комітет Люботинської міської ради запрошує на роботу   04.04.2024
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>