Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 року. Доходи.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 року. Доходи.
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень-лютий 2021р. Фактичне виконання за січень-лютий  2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 112 562,300 17 912,600 18 930,495 1017,895 105,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 53 797,400 8 400,000 8 685,059 285,059 103,4
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 41,700 21,882 -19,818 52,5
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 199,700 33,200 387,651 354,451 1167,6
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)       346,006 346,006 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 33,200 41,645 8,445 125,4
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 0,400 0,610 0,210 152,5
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 31,600 39,704 8,104 125,6
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 1,200 1,331 0,131 110,9
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 434,000 1 226,400 579,478 -646,922 47,3
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 800,000 133,200   -133,200 0,0
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 200,000 533,200   -533,200 0,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 560,000 579,478 19,478 103,5
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 50 880,600 8 211,300 9 256,425 1045,125 112,7
18010000 Податок на майно 34 856,700 34 856,700 5 438,000 5 755,673 317,673 105,8
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 733,400 739,935 6,535 100,9
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 5,900 3,434 -2,466 58,2
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900 2,000 0,637 -1,363 31,9
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000 3,000   -3,000 0,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 722,500 735,864 13,364 101,8
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 30 649,400 4 704,600 5 015,738 311,138 106,6
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 26 690,800 4 186,800 4 549,255 362,455 108,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 458,400 410,315 -48,085 89,5
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 667,200 27,000 24,816 -2,184 91,9
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 540,000 32,400 31,352 -1,048 96,8
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100 0,500 1,464 0,964 292,8
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 018,800 2 772,800 3 499,288 726,488 126,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 180,000 353,972 173,972 196,7
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 14 640,000 2 500,000 3 075,904 575,904 123,0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 92,800 69,412 -23,388 74,8
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 037,700 161,400 252,162 90,762 156,2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 112,500 18,000 108,614 90,614 603,4
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 17,000 9,539 -7,461 56,1
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів        97,290 97,290 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000 1,000 1,785 0,785 178,5
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 847,100 107,000 105,195 -1,805 98,3
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 15,000 1,200 5,140 3,940 428,3
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 42,900 53,202 10,302 124,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 10,500 19,670 9,170 187,3
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 280,700 46,700 24,031 -22,669 51,5
22090000 Державне мито   58,000 58,000 5,700 3,152 -2,548 55,3
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   50,200 50,200 5,200 1,741 -3,459 33,5
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,300 0,300   0,017 0,017 0,0
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,500 7,500 0,500 1,394 0,894 278,8
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 78,100 36,400 38,353 1,953 105,4
24060300 Інші надходження   28,100 28,100 28,100 28,318 0,218 100,8
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 8,300 10,035 1,735 120,9
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 113 600,000 18 074,000 19 182,657 1108,657 106,1
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 83 220,066 12 018,700 11 907,455 -111,245 99,1
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 3 589,000 3 589,000 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 3 589,000 3 589,000 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 8 186,800 8 186,800 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 8 186,800 8 186,800 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 1 176,166 242,900 131,655 -111,245 54,2
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 20,410 20,410 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 302,760     0,000 0,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 667,486 222,490 111,245 -111,245 50,0
Усього доходи загального фонду 196 820,066 196 820,066 30 092,700 31 090,112 997,412 103,3
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 6,800 9,649 2,849 141,9
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600 6,800 7,621 0,821 112,1
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         2,028 2,028 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 632,900 662,182 29,282 104,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 632,900 662,182 29,282 104,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 100,000 0,000 8,145 8,145 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 100,000   8,145 8,145 0,0
50000000 Цільові фонди   15,000 15,000 2,400 2,960 0,560 123,3
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 15,000 2,400 2,960 0,560 123,3
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 3 947,200 642,100 682,936 40,836 106,4
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 100,000 0,000 8,145 8,145 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 3 947,200 642,100 682,936 40,836 106,4
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 117 547,200 18 716,100 19 865,593 1149,493 106,1
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 200 767,266 30 734,800 31 773,048 1038,248 103,4
               
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО      
               
  Ольга Онищенко              
Приєднані документи
Переглядів: 446
Всього переглядів вкладених ресурсів: 446
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
25.06.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.06.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

26.06.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.06.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

27.06.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.06.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Інформація для населення
ГРАФІК РУХУ АВТОБУСІВ ПО М. ЛЮБОТИНУ (з 16.06.2022 р.)Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)Інформація щодо щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID – 19ДОВІДНИКИДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіЗахист прав споживачівПублічне обговоренняВакансіїАктуальні питанняДіючі тарифиПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам (станом на 01 липня 2021 року)Квитанція на оплату за вивезення ТПВВулиці, які змінили назвуЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Нові та оновлені сторінки
КВИТАНЦІЯ НА ОПЛАТУ ЗА ВИВІЗ ТПВ   24.06.2022
Квитанція на оплату за вивезення ТПВ   24.06.2022
Квитанція на оплату за вивезення ТПВ   24.06.2022
У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на централізованій мережі водопостачання по вул. Мо   23.06.2022
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водозаборі по вул. Рябінова, 7а 23.06.2022 року з 10-00 д   23.06.2022
Проєкт рішення "Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, __________________   16.06.2022
Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради за I квартал 2022 р   15.06.2022
Проєкт рішення "Про укладання тимчасового договору на перевезення пасажирів автобусними маршрутами з   15.06.2022
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 23 грудня 2021 року № 1106 «Про бюджет Люботинс   15.06.2022
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Шмідта, 35 14.06.2022 року з 09.00 до 17.00 години    13.06.2022
Посилання
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Інформація для населенняГРАФІК РУХУ АВТОБУСІВ ПО М. ЛЮБОТИНУ (з 16.06.2022 р.)Телефони штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїПротоколи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Люботинської міської територіальної громадиАКТУАЛЬНО ПРО COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД НЬОГО (інформація Міністерства охорони здоров’я)Інформація щодо щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID – 19ДОВІДНИКИДержавна реєстрація актів цивільного стануОголошення про відключення електро- та водо- постачання (2022 рік)Соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради Харківської областіЗахист прав споживачівПублічне обговоренняВакансіїАктуальні питанняДіючі тарифиПравила благоустрою території м. ЛюботинаГрафік вивезення ТПВ та перелік вулиць по кварталам (станом на 01 липня 2021 року)Квитанція на оплату за вивезення ТПВВулиці, які змінили назвуЦивільний захистВажливі повідомлення військово- облікового столуПостанови Люботинської міської територіальної виборчої комісіїХто є депутатом від вашої вулиці?Як не стати жертвою злочинів
Люботинська міська рада Харківської області >>>