Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 року. Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 року. Видатки.
           
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-лютий 2021 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-лютий 2021 року Відхилення +; - % виконання
План 2021 року з урахуванням змін Уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 25 090,019 3 728,817 3 538,572 -190,245 94,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 23 831,789 3 413,496 3 403,084 -10,412 99,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 591,446 172,191 11,006 -161,185 6,4
  інші видатки 666,784 143,130 124,482 -18,648 87,0
1000 Освіта 117 857,945 17 994,586 15 335,863 -2 658,723 85,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 102 575,304 14 585,543 14 051,542 -534,001 96,3
  продукти харчування 3 356,626 447,757 320,273 -127,484 71,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8 055,347 2 616,559 911,316 -1 705,243 34,8
  соціальне забезпечення 57,240 3,620 1,810 -1,810 50,0
  інші видатки  3 813,428 341,107 50,922 -290,185 14,9
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 60 509,700 8 186,800 7 849,725 -337,075 95,9
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: 60 509,700 8 186,800 7 849,725 -337,075 95,9
  заробітна плата з нарахуваннями 60 509,700 8 186,800 7 849,725 -337,075 95,9
2000 Охорона здоров”я 3 622,186 1 106,342 791,043 -315,299 71,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 87,840 14,640 12,380 -2,260 84,6
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 149,500 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 299,005 804,522 758,157 -46,365 94,2
  соціальне забезпечення 929,086 266,090 20,506 -245,584 7,7
  інші видатки 156,755 21,090 0,000 -21,090 0,0
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 2 011,825 722,288 714,965 -7,323 99,0
2111 КНП "ЦПМСД" 942,875 161,564 76,078 -85,486 47,1
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 667,486 222,490 0,000 -222,490 0,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 652,232 865,857 801,804 -64,053 92,6
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,125 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 7,000 0,111 -6,889 1,6
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 980,000 93,300 76,600 -16,700 82,1
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 225,000 10,708 0,468 -10,240 4,4
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 514,790 567,359 552,852 -14,507 97,4
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 3 429,161 539,240 538,969 -0,271 99,9
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 48,083 18,883 6,133 -12,750 32,5
  інші видатки 37,546 9,236 7,750 -1,486 83,9
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 571,057 93,670 89,456 -4,214 95,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 542,694 88,910 88,908 0,063 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,020 3,624 0,062 -3,562 1,7
  інші видатки 15,343 1,136 0,486 -0,650 42,8
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 325,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 12,500 10,663 -1,837 85,3
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 799,760 81,320 71,654 -9,666 88,1
4000 Культура і мистецтво 4 993,484 799,292 713,406 -85,886 89,3
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 243,435 688,568 685,686 -2,882 99,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 334,794 90,432 20,662 -69,770 22,8
  інші видатки 415,255 20,292 7,058 -13,234 34,8
5000 Фізична культура і спорт 2 032,975 303,720 278,817 -24,903 91,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 659,338 273,663 272,710 -0,953 99,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,818 22,017 0,078 -21,939 0,4
  інші видатки 278,819 8,040 6,029 -2,011 75,0
5031 ДЮСШ 1 535,383 239,258 217,456 -21,802 90,9
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   497,592 64,462 61,361 -3,101 95,2
6000 Житлово - комунальне господарство 8 068,222 1 215,622 871,879 -343,743 71,7
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 120,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 148,222 448,222 431,122 -17,100 96,2
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 800,000 767,400 440,757 -326,643 57,4
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 500,000 50,000 0,000 -50,000 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 500,000 50,000 0,000 -50,000 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 1 700,000 65,000 0,000 -65,000 0,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 176 539,063 26 129,236 22 331,384 -3 797,852 85,5
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 3 798,600 737,446 469,723 -267,723 63,7
0100 Дежавне управління 26,000 4,333 0,006 -4,327 0,1
1000 Освіта 3 745,600 624,267 362,077 -262,190 58,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 27,000 4,500 3,294 -1,206 73,2
4000 Культура і мистецство 0,000 104,346 104,346 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 20 381,003 708,051 0,000 -708,051 0,0
1000 Освіта 5 874,290 38,051 0,000 -38,051 0,0
2000 Охорона здоров”я 1 089,695 670,000 0,000 -670,000 0,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 707,120 0,000 0,000 0,000 0,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 707,871 0,000 0,000 0,000 0,0
7322 Будівництво медичних установ та закладів 3 300,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 2 967,927 0,000 0,000 0,000 0,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 48,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 686,100 0,000 0,000 0,000 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 15,000 2,400 0,000 -2,400 0,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33,600 6,800 0,000 -6,800 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 24 228,203 1 454,697 469,723 -984,974 32,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 200 767,266 27 583,933 22 801,107 -4 782,826 82,7
   
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО  
             
  Вик.: Вакуленко О.          
Приєднані документи
Переглядів: 915
Всього переглядів вкладених ресурсів: 915
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
17.04.2024
18.04.2024
19.04.2024
Докладніше
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>