Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання дохідної частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2021 року. Доходи
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2021 року. Доходи
  Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2021 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.
  Податки Затверджений план на      2021 рік Уточнений план на        2021 рік Уточнений план за січень 2021р. Фактичне виконання за січень    2021р. відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   112 562,300 112 562,300 8 710,500 8 535,972 -174,528 98,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 797,400 53 797,400 4 000,000 4 144,748 144,748 103,6
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  250,600 250,600 20,800   -20,800 0,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 199,700 199,700 16,600 19,443 2,843 117,1
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 199,700 199,700 16,600 19,443 2,843 117,1
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2,500 2,500 0,200 0,028 -0,172 14,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 190,000 190,000 15,800 18,656 2,856 118,1
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 7,200 7,200 0,600 0,759 0,159 126,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 434,000 7 434,000 280,000 314,000 34,000 112,1
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 800,000 800,000     0,000 0,0
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  3 200,000 3 200,000     0,000 0,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 434,000 3 434,000 280,000 314,000 34,000 112,1
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 50 880,600 50 880,600 4 393,100 4 057,781 -335,319 92,4
18010000 Податок на майно 34 856,700 34 856,700 3 183,700 2 804,688 -379,012 88,1
18010100
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 207,300 4 207,300 728,400 696,687 -31,713 95,6
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 29,300 29,300 5,900 2,524 -3,376 42,8
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 89,900 89,900   0,150 0,150 0,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 404,000 404,000     0,000 0,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 684,100 3 684,100 722,500 694,013 -28,487 96,1
18010500
18010900
Плата за землю 30 649,400 30 649,400 2 455,300 2 108,001 -347,299 85,9
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 690,800 26 690,800 2 203,000 1 913,270 -289,730 86,8
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 751,400 2 751,400 229,100 172,975 -56,125 75,5
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 667,200 667,200 7,000 7,950 0,950 113,6
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540,000 540,000 16,200 13,806 -2,394 85,2
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  5,100 5,100     0,000 0,0
18050000 Єдиний податок 16 018,800 16 018,800 1 209,400 1 253,093 43,693 103,6
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  980,000 980,000 50,000 50,909 0,909 101,8
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 640,000 14 640,000 1 066,600 1 175,033 108,433 110,2
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 398,800 398,800 92,800 27,151 -65,649 29,3
20000000 Неподаткові надходження   1 037,700 1 037,700 49,100 78,897 29,797 160,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,500 112,500 8,500 11,712 3,212 137,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 102,500 102,500 8,500   -8,500 0,0
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів        11,712 11,712 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10,000 10,000     0,000 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  847,100 847,100 33,400 42,396 8,996 126,9
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15,000 15,000   2,270 2,270 0,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 402,900 402,900 6,900 22,974 16,074 333,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 2,500 6,610 4,110 264,4
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  280,700 280,700 23,300 9,017 -14,283 38,7
22090000 Державне мито   58,000 58,000 0,700 1,525 0,825 217,9
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   50,200 50,200 0,700 0,906 0,206 129,4
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,300 0,300   0,007 0,007 0,0
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,500 7,500   0,612 0,612 0,0
24000000 Інші неподаткові надходження   78,100 78,100 7,200 24,789 17,589 344,3
24060300 Інші надходження   28,100 28,100 3,100 22,872 19,772 737,8
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 50,000 50,000 4,100 1,917 -2,183 46,8
Доходи загального фонду (без  врахування трансфертів) 113 600,000 113 600,000 8 759,600 8 614,869 -144,731 98,3
40000000 Офіційні трансферти   83 220,066 83 220,066 5 692,850 5 692,850 0,000 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21 534,200 21 534,200 1 794,500 1 794,500 0,000 100,0
41020100 Базова дотація 21 534,200 21 534,200 1 794,500 1 794,500 0,000 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 3 776,900 3 776,900 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 509,700 60 509,700 3 776,900 3 776,900 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 176,166 1 176,166 121,450 121,450 0,000 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,920 205,920 10,205 10,205 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 302,760 302,760     0,000 0,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 667,486 667,486 111,245 111,245 0,000 100,0
Усього доходи загального фонду 196 820,066 196 820,066 14 452,450 14 307,719 -144,731 99,0
10000000 Податкові надходження   33,600 33,600 0,000 0,703 0,703 0,0
19010000 Екологічний податок  33,600 33,600   0,703 0,703 0,0
20000000 Неподаткові надходження   3 798,600 3 798,600 316,400 233,797 -82,603 73,9
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 798,600 3 798,600 316,400 233,797 -82,603 73,9
30000000 Доходи від операцій з капіталом   100,000 100,000 0,000 8,145 8,145 0,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК 100,000 100,000   8,145 8,145 0,0
50000000 Цільові фонди   15,000 15,000 1,200 0,280 -0,920 23,3
50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   15,000 15,000 1,200 0,280 -0,920 23,3
  Доходи спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 3 947,200 3 947,200 317,600 242,925 -74,675 76,5
  в т.ч.бюджет розвитку 100,000 100,000 0,000 8,145 8,145 0,0
  Усього доходи спеціального фонду 3 947,200 3 947,200 317,600 242,925 -74,675 76,5
  Усього доходи загального та спеціального фонду (без  врахування трансфертів) 117 547,200 117 547,200 9 077,200 8 857,794 -219,406 97,6
  Усього доходи загального та спеціального фонду 200 767,266 200 767,266 14 770,050 14 550,644 -219,406 98,5
Приєднані документи
Переглядів: 538
Всього переглядів вкладених ресурсів: 538
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
27.09.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

28.09.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

29.09.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Соціально-економічний розвиток міста
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>