Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-грудень 2020 р.
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-грудень            2020 рік Фактичне виконання за січень-грудень             2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 94 463,600 94 463,600 97 720,134 3 256,534 103,4
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 49 702,100 49 702,100 50 048,852 346,752 100,7
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 250,500 252,755 2,255 100,9
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 619,300 619,300 1 081,464 462,164 174,6
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 419,000 419,000 872,359 453,359 208,2
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      -0,009 -0,009 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 200,300 200,300 209,114 8,814 104,4
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 2,300 2,300 2,127 -0,173 92,5
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 190,000 190,000 199,714 9,714 105,1
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 8,000 8,000 7,273 -0,727 90,9
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 4 403,900 4 403,900 5 083,248 679,348 115,4
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 312,400 312,400 420,977 108,577 134,8
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 1 091,500 1 091,500 1 472,710 381,210 134,9
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 3 000,000 3 000,000 3 189,561 189,561 106,3
18000000 Місцеві податки 41 126,600 39 487,800 39 487,800 41 253,815 1 766,015 104,5
18010000 Податок на майно 28 151,100 26 508,800 26 508,800 27 029,177 520,377 102,0
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 869,900 2 869,900 3 030,411 160,511 105,6
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 4,400 4,400 4,234 -0,166 96,2
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 45,700 45,700 66,634 20,934 145,8
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 297,000 297,000 351,120 54,120 118,2
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 2 522,800 2 608,423 85,623 103,4
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 23 638,900 23 638,900 24 071,809 432,909 101,8
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 20 632,200 20 632,200 20 658,505 26,305 100,1
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 2 014,100 2 014,100 2 422,578 408,478 120,3
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 461,800 466,794 4,994 101,1
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 530,800 523,932 -6,868 98,7
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб       -73,043 -73,043 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 8,200 8,200 8,210 0,010 100,1
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 12 970,800 14 216,428 1 245,628 109,6
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 949,700 988,374 38,674 104,1
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 11 891,800 12 994,453 1 102,653 109,3
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 129,300 233,601 104,301 180,7
  Неподаткові надходження   1 126,900 2 056,800 2 056,800 2 146,469 89,669 104,4
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 1 069,400 1 069,400 1 144,380 74,980 107,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 122,400 122,400 122,626 0,226 100,2
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 931,500 931,500 1 005,820 74,320 108,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 15,500 15,500 15,934 0,434 102,8
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 811,900 811,900 828,738 16,838 102,1
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 13,400 13,400 15,530 2,130 115,9
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 384,500 384,500 383,439 -1,061 99,7
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 86,500 86,500 88,220 1,720 102,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 267,800 276,815 9,015 103,4
22090000 Державне мито 33,500 59,700 59,700 64,734 5,034 108,4
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 50,400 50,400 57,018 6,618 113,1
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,381 0,081 127,0
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 9,000 7,335 -1,665 81,5
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 175,500 175,500 173,351 -2,149 98,8
24060300 Інші надходження 20,000 99,400 99,400 99,506 0,106 100,1
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів         0,019 0,019 0,0
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 76,100 76,100 73,826 -2,274 97,0
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 96 520,400 96 520,400 99 866,603 3 346,203 103,5
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 72 696,325 72 583,325 69 795,278 -2 788,047 96,2
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 10 605,100 10 605,100 0,000 100,0
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 10 605,100 10 605,100 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 40 357,500 40 357,500 40 357,498 -0,002 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 35 578,400 35 578,400 35 578,400 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,098 -0,002 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 5 131,700 5 131,700 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 5 131,700 5 131,700 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 16 602,025 16 489,025 13 700,980 -2 788,045 83,1
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   422,251 422,251 422,251 0,000 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 140,900 93,400 -47,500 66,3
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   879,683 766,683 726,584 -40,099 94,8
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 86,099 86,099 86,098 -0,001 100,0
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   12 659,418 12 659,418 10 150,818 -2 508,600 80,2
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
 місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
  1 214,094 1 214,094 1 049,765 -164,329 86,5
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 464,625 445,009 -19,616 95,8
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 734,955 734,955 727,055 -7,900 98,9
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 169 216,725 169 103,725 169 661,881 558,156 100,3
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 45,400 41,766 -3,634 92,0
19010000 Екологічний податок 45,400 33,300 33,300 29,598 -3,702 88,9
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища     12,100 12,100 12,168 0,068 100,6
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 953,850 2 953,850 2 451,536 -502,314 83,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності        0,204 0,204 0,0
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  3,990 3,990 3,994 0,004 100,1
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 2 949,860 2 447,338 -502,522 83,0
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 577,990 577,990 722,680 144,690 125,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 577,990 577,990 722,680 144,690 125,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 8 797,777 8 797,777 8 382,994 -414,783 95,3
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 4 158,355 4 158,355 4 158,353 -0,002 100,0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 1 121,703 1 121,703 945,175 -176,528 84,3
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 3 517,719 3 517,719 3 279,466 -238,253 93,2
50000000 Цільові фонди 15,500 9,600 9,600 12,952 3,352 134,9
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 9,600 9,600 12,952 3,352 134,9
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 586,840 3 586,840 3 228,934 -357,906 90,0
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 581,980 581,980 726,674 144,694 124,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 12 384,617 12 384,617 11 611,928 -772,689 93,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 107,240 100 107,240 103 095,537 2 988,297 103,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 181 601,342 181 488,342 181 273,809 -214,533 99,9
               
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО    
Приєднані документи
Переглядів: 95
Всього переглядів вкладених ресурсів: 95
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Нові та оновлені сторінки
Перелік виконаних робіт по благоустрою міста Виробничим управлінням комунального господарства по м.    16.04.2021
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Тарасівська, 6 16.04.2021 року з 11.40 до 17.00 год   16.04.2021
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   16.04.2021
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМР ХО з обслуговування житлових будинків 12.04.2021 ро   16.04.2021
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 24 грудня 2020 року № 33 «Про бюджет Люботинськ   15.04.2021
В зв’язку з ремонтними роботами 21.04.2021 р. з 10:00 - до 13:00 буде припинено подачу електроенергі   15.04.2021
В зв’язку з ремонтними роботами 16.04.2021 р. з 09:00 - до 17:00 буде припинено подачу електроенергі   15.04.2021
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання міста по вул. Тара   15.04.2021
Розпорядження № 103 від 14 квітня 2021 року "Про скликання IX сесії Люботинської міської ради VIII с   15.04.2021
Зміни та доповнення до Програми соціального та економічного розвитку Люботинської міської територіал   14.04.2021
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>