Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-листопад 2020 р.
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-листопад            2020 рік Фактичне виконання за січень-листопад              2020 рік відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   96 393,500 94 713,900 87 486,400 89 482,627 1 996,227 102,3    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 49 955,900 45 215,900 45 355,617 139,717 100,3    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 229,600 231,873 2,273 101,0    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 619,300 609,300 1 064,341 455,041 174,7    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 419,000 419,000 872,358 453,358 208,2    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      -0,009 -0,009 0,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 200,300 190,300 191,992 1,692 100,9    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 2,300 2,300 2,127 -0,173 92,5    
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення          0,000 0,0    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 190,000 180,000 183,003 3,003 101,7    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 8,000 8,000 6,862 -1,138 85,8    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 4 403,900 4 303,900 4 619,917 316,017 107,3    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 312,400 312,400 376,115 63,715 120,4    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 1 091,500 1 091,500 1 318,338 226,838 120,8    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 3 000,000 2 900,000 2 925,464 25,464 100,9    
18000000 Місцеві податки 41 126,600 39 484,300 37 127,700 38 210,879 1 083,179 102,9    
18010000 Податок на майно 28 151,100 26 508,800 24 457,400 24 734,206 276,806 101,1    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 869,900 2 869,900 2 981,463 111,563 103,9    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 4,400 4,400 4,233 -0,167 96,2    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 45,700 45,700 61,203 15,503 133,9    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 297,000 297,000 338,866 41,866 114,1    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 2 522,800 2 577,161 54,361 102,2    
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 23 638,900 21 587,500 21 825,785 238,285 101,1    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 20 632,200 18 757,100 18 736,270 -20,830 99,9    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 2 014,100 1 863,100 2 148,310 285,210 115,3    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 453,800 435,435 -18,365 96,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 513,500 505,770 -7,730 98,5    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000   -73,042 -73,042 0,0    
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 4,700 8,210 3,510 174,7    
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 12 665,600 13 468,463 802,863 106,3    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 910,000 966,786 56,786 106,2    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 11 626,300 12 309,614 683,314 105,9    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 129,300 192,063 62,763 148,5    
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 806,500 1 731,500 1 854,998 123,498 107,1    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 863,000 854,400 929,126 74,726 108,7    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 93,800 107,330 13,530 114,4    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 749,400 749,400 806,202 56,802 107,6    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 11,200 11,200 15,594 4,394 139,2    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 819,100 760,000 757,548 -2,452 99,7    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 10,600 10,000 13,220 3,220 132,2    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 408,000 378,000 361,750 -16,250 95,7    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 86,500 81,000 85,690 4,690 105,8    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 245,500 239,427 -6,073 97,5    
22090000 Державне мито 33,500 46,200 45,500 57,461 11,961 126,3    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 36,900 36,900 50,662 13,762 137,3    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,381 0,081 127,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 8,300 6,418 -1,882 77,3    
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 124,400 117,100 168,324 51,224 143,7    
24060300 Інші надходження 20,000 36,600 36,600 99,464 62,864 271,8    
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів         0,019 0,019 0,0    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 80,500 68,841 -11,659 85,5    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 96 520,400 89 217,900 91 337,625 2 119,725 102,4    
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 72 758,176 67 440,144 67 073,936 -366,208 99,5    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 9 721,800 9 721,800 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 9 721,800 9 721,800 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 40 357,500 37 069,500 37 069,500 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 35 578,400 32 290,400 32 290,400 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 4 704,062 4 704,062 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 4 704,062 4 704,062 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 16 663,876 15 944,782 15 578,574 -366,208 97,7    
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   422,251     0,000 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 116,185 101,816 -14,369 87,6    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   879,683 721,646 442,119 -279,527 61,3    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2    
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   12 659,418 12 659,418 12 659,418 0,000 100,0    
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
 місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
  1 214,094 1 214,094 1 214,094 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 433,729 423,269 -10,460 97,6    
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 734,955 651,760 651,760 0,000 100,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 169 278,576 156 658,044 158 411,561 1 753,517 101,1    
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 45,400 40,566 -4,834 89,4    
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 45,400 29,412 -15,988 64,8    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         11,154 11,154 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 953,850 2 670,390 2 066,335 -604,055 77,4    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  3,990 3,990 3,994 0,004 100,1    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 2 666,400 2 062,341 -604,059 77,3    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 577,990 577,990 691,698 113,708 119,7    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 577,990 577,990 691,698 113,708 119,7    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 9 093,385 5 518,466 5 515,880 -2,586 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 4 453,963 2 950,000 2 950,000 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 1 121,703 512,000 512,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 3 517,719 2 056,466 2 053,880 -2,586 99,9    
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 15,000 8,963 -6,037 59,8    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 15,000 8,963 -6,037 59,8    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 592,740 3 308,780 2 807,562 -501,218 84,9    
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 581,980 581,980 695,692 113,712 119,5    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 12 686,125 8 827,246 8 323,442 -503,804 94,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 113,140 92 526,680 94 145,187 1 618,507 101,7    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 181 964,701 165 485,290 166 735,003 1 249,713 100,8    
                   
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО        
                   
  Вик.:Онищенко О.                
Приєднані документи
Переглядів: 890
Всього переглядів вкладених ресурсів: 890
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>