Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2020 року
           
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-жовтень 2020 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-жовтень 2020 року Відхилення +; - % виконання
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 23 943,295 20 286,641 18 891,167 -1 395,474 93,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 17 978,819 17 751,397 -227,422 98,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 489,663 246,840 -242,823 50,4
  інші видатки 2 149,076 1 818,159 892,930 -925,229 49,1
1000 Освіта 76 594,359 63 145,909 58 153,743 -4 992,166 92,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 64 277,623 53 446,959 50 998,861 -2 448,098 95,4
  продукти харчування 2 264,526 1 397,327 1 141,044 -256,283 81,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 477,659 3 995,865 2 512,581 -1 483,284 62,9
  соціальне забезпечення 59,050 16,240 13,180 -3,060 81,2
  інші видатки  4 515,501 4 289,518 3 488,077 -801,441 81,3
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 35 578,400 29 282,800 28 154,319 -1 128,481 96,1
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 35 578,400 29 282,800 28 154,319 -1 128,481 96,1
  заробітна плата з нарахуваннями 35 578,400 29 282,800 28 154,319 -1 128,481 96,1
2000 Охорона здоров”я 9 193,938 8 776,545 8 306,226 -470,319 94,6
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 491,439 4 479,239 4 477,792 -1,447 100,0
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 884,050 884,050 880,571 -3,479 99,6
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 900,613 1 667,997 -232,616 87,8
  соціальне забезпечення 1 187,681 974,203 743,577 -230,626 76,3
  інші видатки 476,236 476,236 474,086 -2,150 99,5
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 613,375 7 479,819 7 298,760 -181,059 97,6
2111 КНП "ЦПМСД" 697,658 580,211 515,891 -64,320 88,9
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 882,905 716,515 491,575 -224,940 68,6
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 118,250 4 265,911 3 919,128 -346,783 91,9
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,048 1,048 1,048 0,000 100,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 67,100 59,248 -7,852 88,3
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 641,334 503,634 444,071 -59,563 88,2
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 87,520 87,520 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 867,141 2 426,159 2 251,320 -174,839 92,8
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 2 229,916 2 189,297 -40,619 98,2
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 35,478 24,177 -11,301 68,1
  інші видатки 173,683 160,765 37,846 -122,919 23,5
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 392,583 376,613 -15,970 95,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 366,931 361,310 -5,621 98,5
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 12,440 7,210 -5,230 58,0
  інші видатки 13,888 13,212 8,093 -5,119 61,3
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 20,981 -14,019 59,9
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 62,758 55,616 -7,142 88,6
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 91,369 40,587 -50,782 44,4
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 685,604 593,740 577,124 -16,616 97,2
4000 Культура і мистецтво 3 429,401 2 806,772 2 585,050 -221,722 92,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 2 274,500 2 178,695 -95,805 95,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 359,444 242,271 136,780 -105,491 56,5
  інші видатки 314,220 290,001 269,575 -20,426 93,0
5000 Фізична культура і спорт 1 630,663 1 346,830 1 117,872 -228,958 83,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 376,596 1 158,344 991,143 -167,201 85,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 86,814 46,272 -40,542 53,3
  інші видатки 140,888 101,672 80,457 -21,215 79,1
5031 ДЮСШ 1 253,328 1 024,734 814,876 -209,858 79,5
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   377,335 322,096 302,996 -19,100 94,1
6000 Житлово - комунальне господарство 12 085,335 11 182,178 10 289,248 -892,930 92,0
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 145,580 -0,211 99,9
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 5 495,411 5 355,411 5 245,969 -109,442 98,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 444,133 5 680,976 4 897,699 -783,277 86,2
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 374,583 374,583 371,419 -3,164 99,2
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 537,907 5 243,907 5 119,555 -124,352 97,6
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 537,907 5 243,907 5 119,555 -124,352 97,6
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 21,469 -0,531 97,6
8700 Резервний фонд 830,000 278,315 0,000 -278,315 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 250,000 250,000 250,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 139 009,731 117 979,591 109 024,877 -8 954,714 92,4
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 2 949,860 1 945,520 1 945,520 0,000 100,0
0100 Дежавне управління 35,000 35,025 35,025 0,000 100,0
1000 Освіта 2 884,560 1 724,996 1 724,996 0,000 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 65,209 65,209 0,000 100,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 94,586 94,586 0,000 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 25,704 25,704 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 48 889,462 36 410,716 26 682,640 -9 728,076 73,3
0100 Дежавне управління 159,173 159,173 151,673 -7,500 95,3
1000 Освіта 8 946,628 7 645,236 7 339,421 -305,815 96,0
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 462,802 -2,484 99,5
4000 Культура і мистецтво 390,708 390,708 389,571 -1,137 99,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 625,347 625,345 -0,002 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 791,084 1 791,084 1 723,797 -67,287 96,2
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 422,251 0,000 0,000 0,000 0,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 532,173 4 030,860 3 377,206 -653,654 83,8
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 411,756 185,870 -225,886 45,1
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 2 504,655 326,021 0,000 -326,021 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 1 495,554 1 495,553 -0,001 100,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 223,000 223,000 139,959 -83,041 62,8
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 16 127,930 16 127,930 8 121,793 -8 006,137 50,4
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 1 121,703 512,000 511,998 -0,002 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 153,722 153,722 153,718 -0,004 100,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 028,474 2 028,474 1 984,019 -44,455 97,8
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4 453,963 2 950,000 2 885,065 -64,935 97,8
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 24,565 24,565 19,915 -4,650 81,1
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 42,562 42,562 42,549 -0,013 100,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 153,417 142,017 0,000 -142,017 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 489,264 41 490,815 31 555,774 -9 935,041 76,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 195 498,995 159 470,406 140 580,651 -18 889,755 88,2
Приєднані документи
Переглядів: 1095
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1095
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>