Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-вересень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-вересень 2020 року
           
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-вересень 2020 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-вересень 2020 року Відхилення +; - % виконання
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 23 893,515 17 292,939 16 679,162 -613,777 96,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 15 936,774 15 887,360 -49,414 99,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 436,892 231,706 -205,186 53,0
  інші видатки 2 099,296 919,273 560,096 -359,177 60,9
1000 Освіта 76 949,359 57 189,563 50 563,906 -6 625,657 88,4
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 64 277,623 47 856,401 44 445,673 -3 410,728 92,9
  продукти харчування 2 389,526 1 522,327 872,600 -649,727 57,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 707,659 3 588,232 2 433,664 -1 154,568 67,8
  соціальне забезпечення 59,050 14,430 13,180 -1,250 91,3
  інші видатки  4 515,501 4 208,173 2 798,789 -1 409,384 66,5
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 35 578,400 26 275,200 24 256,916 -2 018,284 92,3
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 35 578,400 26 275,200 24 256,916 -2 018,284 92,3
  заробітна плата з нарахуваннями 35 578,400 26 275,200 24 256,916 -2 018,284 92,3
2000 Охорона здоров”я 8 944,353 8 441,632 7 934,215 -507,417 94,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 491,439 4 473,139 4 471,964 -1,175 100,0
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 884,050 884,050 880,571 -3,479 99,6
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 681,189 1 456,162 -225,027 86,6
  соціальне забезпечення 938,096 864,814 603,230 -261,584 69,8
  інші видатки 476,236 476,236 460,085 -16,151 96,6
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 613,375 7 274,154 7 068,191 -205,963 97,2
2111 КНП "ЦПМСД" 697,658 534,158 484,923 -49,235 90,8
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 633,320 633,320 381,101 -252,219 60,2
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 118,250 3 808,682 3 427,018 -381,664 90,0
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,048 1,048 1,048 0,000 100,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 60,400 54,045 -6,355 89,5
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 641,334 438,634 379,071 -59,563 86,4
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 78,730 78,730 0,000 100,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 867,141 2 197,711 2 025,688 -172,023 92,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 2 011,536 1 966,067 -45,469 97,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 31,970 23,048 -8,922 72,1
  інші видатки 173,683 154,205 36,573 -117,632 23,7
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 0,000 -5,000 0,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 353,627 340,180 -13,447 96,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 331,952 325,683 -6,269 98,1
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 10,987 6,837 -4,150 62,2
  інші видатки 13,888 10,688 7,660 -3,028 71,7
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 0,000 -35,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 56,738 50,738 -6,000 89,4
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 91,369 34,594 -56,775 37,9
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 685,604 490,425 462,924 -27,501 94,4
4000 Культура і мистецтво 3 592,401 2 718,715 2 366,886 -351,829 87,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 2 077,368 1 966,507 -110,861 94,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 359,444 218,606 134,793 -83,813 61,7
  інші видатки 477,220 422,741 265,586 -157,155 62,8
5000 Фізична культура і спорт 1 630,663 1 206,562 976,767 -229,795 81,0
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 376,596 1 039,396 855,653 -183,743 82,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 78,504 41,187 -37,317 52,5
  інші видатки 140,888 88,662 79,927 -8,735 90,1
5031 ДЮСШ 1 253,328 922,882 705,859 -217,023 76,5
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   377,335 283,680 270,908 -12,772 95,5
6000 Житлово - комунальне господарство 11 745,257 10 308,257 8 841,621 -1 466,636 85,8
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 145,580 -0,211 99,9
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 5 155,333 4 945,333 4 820,891 -124,442 97,5
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 444,133 5 217,133 3 875,150 -1 341,983 74,3
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 374,583 360,583 357,452 -3,131 99,1
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 537,907 4 691,477 4 578,444 -113,033 97,6
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 537,907 4 691,477 4 578,444 -113,033 97,6
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 21,469 -0,531 97,6
8700 Резервний фонд 830,000 278,276 0,000 -278,276 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 250,000 250,000 250,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 138 888,288 106 568,686 95 996,940 -10 571,746 90,1
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 2 949,860 1 688,973 1 688,973 0,000 100,0
0100 Дежавне управління 35,000 19,055 19,055 0,000 100,0
1000 Освіта 2 884,560 1 514,278 1 514,278 0,000 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 59,667 59,667 0,000 100,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 83,259 83,259 0,000 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 12,714 12,714 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 46 625,286 30 515,610 25 337,611 -5 177,999 83,0
0100 Дежавне управління 159,173 147,173 139,673 -7,500 94,9
1000 Освіта 8 912,336 8 843,166 7 339,421 -1 503,745 83,0
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 419,941 -45,345 90,3
4000 Культура і мистецтво 390,708 390,708 389,571 -1,137 99,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 625,347 625,345 -0,002 100,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 791,084 1 791,084 1 723,797 -67,287 96,2
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 532,173 3 980,960 3 260,302 -720,658 81,9
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 388,789 185,870 -202,919 47,8
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 1 306,725 326,021 0,000 -326,021 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 444,758 444,757 -0,001 100,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 223,000 223,000 139,959 -83,041 62,8
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 16 127,930 10 170,557 8 121,793 -2 048,764 79,9
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 512,000 512,000 511,998 -0,002 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 153,722 153,722 31,250 -122,472 20,3
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 028,474 2 028,474 1 984,019 -44,455 97,8
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4 453,963 2 950,000 2 350,962 -599,038 79,7
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 24,565 24,565 19,915 -4,650 81,1
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 42,562 42,562 42,549 -0,013 100,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 153,417 142,017 0,000 -142,017 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 54 225,088 35 339,162 29 420,095 -5 919,067 83,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 193 113,376 141 907,848 125 417,035 -16 490,813 88,4
Приєднані документи
Переглядів: 354
Всього переглядів вкладених ресурсів: 354
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до Програми соціального та економічного розвитку Любо   25.10.2021
Проєкт рішення "Про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя"   25.10.2021
27.10.2021 з 09:00 до 17:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде припинено подачу електроене   25.10.2021
Щеплення на базі КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"   23.10.2021
Щеплення на базі КНП "Люботинська міська лікарня"   23.10.2021
У зв’язку з підключенням централізованої мережі водопостачання по вул. Партизанська 23.10.2021 року    23.10.2021
Положення про орган самоорганізації населення "Райдужний"   22.10.2021
Положення про орган самоорганізації населення "Прогресивний"   22.10.2021
Рішення ХV сесії VIII скликання від 28 вересня 2021 року №787 "Про надання дозволу на створення орга   22.10.2021
Перелік виконаних робіт по благоустрою міста Виробничим управлінням комунального господарства по м.    22.10.2021
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>