Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-вересень 2020 рік
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-вересень            2020 рік Фактичне виконання за січень-вересень               2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 94 966,600 70 638,400 71 007,443 369,043 100,5
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 36 575,000 36 675,439 100,439 100,3
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 187,900 190,109 2,209 101,2
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 563,000 528,648 -34,352 93,9
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 275,400 369,000 93,600 134,0
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      -0,009 -0,009 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 287,600 159,657 -127,943 55,5
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 4,100 1,721 -2,379 42,0
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення          0,000 0,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 270,000 151,425 -118,575 56,1
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 13,500 6,511 -6,989 48,2
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 3 233,600 3 657,255 423,655 113,1
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 182,400 284,816 102,416 156,1
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 711,200 998,239 287,039 140,4
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 2 340,000 2 374,200 34,200 101,5
18000000 Місцеві податки 41 126,600 39 699,700 30 078,900 29 955,992 -122,908 99,6
18010000 Податок на майно 28 151,100 26 724,200 19 850,100 19 727,851 -122,249 99,4
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 2 159,600 2 196,828 37,228 101,7
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 17,000 3,506 -13,494 20,6
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 35,900 44,297 8,397 123,4
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 228,800 284,012 55,212 124,1
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 1 877,900 1 865,013 -12,887 99,3
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 23 878,800 17 690,500 17 604,065 -86,435 99,5
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 21 074,500 15 449,100 15 045,832 -403,268 97,4
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 1 358,700 1 710,014 351,314 125,9
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 403,800 376,357 -27,443 93,2
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 478,900 471,862 -7,038 98,5
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000   -73,042 -73,042 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 3,500 4,242 0,742 121,2
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 10 225,300 10 223,899 -1,401 100,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 780,000 753,787 -26,213 96,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 9 380,000 9 388,284 8,284 100,1
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 65,300 81,828 16,528 125,3
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 553,800 1 284,100 1 428,017 143,917 111,2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 531,700 506,100 690,993 184,893 136,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 76,800 81,713 4,913 106,4
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 419,400 419,400 598,361 178,961 142,7
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 9,900 10,919 1,019 110,3
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 684,700 642,834 -41,866 93,9
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 14,700 8,700 -6,000 59,2
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 370,000 317,129 -52,871 85,7
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 67,900 68,350 0,450 100,7
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 200,800 205,047 4,247 102,1
22090000 Державне мито 33,500 33,500 31,300 43,608 12,308 139,3
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 24,200 38,002 13,802 157,0
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,379 0,079 126,3
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 6,800 5,227 -1,573 76,9
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 115,300 93,300 94,190 0,890 101,0
24060300 Інші надходження 20,000 27,500 27,500 36,593 9,093 133,1
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 65,800 57,597 -8,203 87,5
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 96 520,400 71 922,500 72 435,460 512,960 100,7
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 71 770,264 51 336,168 50 823,497 -512,671 99,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 7 954,200 7 954,200 0,000 100,0
  Базова дотація  10 605,100 10 605,100 7 954,200 7 954,200 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 40 357,500 31 054,300 31 054,300 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 35 578,400 26 275,200 26 275,200 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 3 848,778 3 848,778 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 3 848,778 3 848,778 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 15 675,964 8 478,890 7 966,219 -512,671 94,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 102,445 30,975 -71,470 30,2
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   563,607 505,547 143,178 -362,369 28,3
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   12 659,418 6 702,045 6 702,045 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 344,821 327,841 -16,980 95,1
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
 місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
  1 214,094 190,712 190,712 0,000 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 485,370 485,370 485,370 0,000 100,0
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 168 290,664 123 258,668 123 258,957 0,289 100,0
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 34,000 33,097 -0,903 97,3
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 34,000 23,971 -10,029 70,5
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         9,126 9,126 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 2 099,400 1 634,213 -465,187 77,8
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
      3,994 3,994 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 2 099,400 1 630,219 -469,181 77,7
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 519,200 519,200 558,000 38,800 107,5
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 519,200 519,200 558,000 38,800 107,5
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 7 251,460 4 474,078 4 474,078 0,000 100,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 4 453,963 2 950,000 2 950,000 0,000 100,0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 512,000 512,000 512,000 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2 285,497 1 012,078 1 012,078 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 14,000 7,553 -6,447 54,0
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 14,000 7,553 -6,447 54,0
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 529,960 2 666,600 2 232,863 -433,737 83,7
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 519,200 519,200 561,994 42,794 108,2
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 10 781,420 7 140,678 6 706,941 -433,737 93,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 050,360 74 589,100 74 668,323 79,223 100,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 179 072,084 130 399,346 129 965,898 -433,448 99,7
Приєднані документи
Переглядів: 1019
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1019
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>