Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-серпень 2020 рік
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-серпень            2020 рік Фактичне виконання за січень-серпень               2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 94 966,600 63 013,700 63 581,801 568,101 100,9
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 32 584,000 32 681,052 97,052 100,3
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 167,000 169,227 2,227 101,3
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 462,200 424,079 -38,121 91,8
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 206,500 274,000 67,500 132,7
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      -0,009 -0,009 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 255,700 150,088 -105,612 58,7
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 3,700 1,611 -2,089 43,5
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення        2,195 2,195 0,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 240,000 139,771 -100,229 58,2
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 12,000 6,511 -5,489 54,3
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 2 478,800 3 154,127 675,327 127,2
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 91,200 240,162 148,962 263,3
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 355,600 843,156 487,556 237,1
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 2 032,000 2 070,809 38,809 101,9
18000000 Місцеві податки 41 126,600 39 699,700 27 321,700 27 153,316 -168,384 99,4
18010000 Податок на майно 28 151,100 26 724,200 17 662,900 17 474,486 -188,414 98,9
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 2 080,600 2 099,705 19,105 100,9
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 17,000 3,506 -13,494 20,6
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 33,900 38,835 4,935 114,6
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 151,800 212,533 60,733 140,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 1 877,900 1 844,831 -33,069 98,2
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 23 878,800 15 582,300 15 447,823 -134,477 99,1
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 21 074,500 13 574,000 13 188,383 -385,617 97,2
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 1 207,700 1 507,270 299,570 124,8
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 339,000 314,748 -24,252 92,8
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 461,600 437,422 -24,178 94,8
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000   -73,042 -73,042 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 3,500 4,242 0,742 121,2
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 9 655,300 9 674,588 19,288 100,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 740,000 737,083 -2,917 99,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 8 850,000 8 855,677 5,677 100,1
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 65,300 81,828 16,528 125,3
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 553,800 1 180,300 1 228,277 47,977 104,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 531,700 492,100 568,599 76,499 115,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 68,300 73,174 4,874 107,1
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 419,400 419,400 487,158 67,758 116,2
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 4,400 8,267 3,867 187,9
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 602,200 571,207 -30,993 94,9
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 13,100 7,230 -5,870 55,2
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 328,000 285,989 -42,011 87,2
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 60,300 56,710 -3,590 94,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 178,500 185,521 7,021 103,9
22090000 Державне мито 33,500 33,500 22,300 35,757 13,457 160,3
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 16,100 30,924 14,824 192,1
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,200 0,371 0,171 185,5
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 6,000 4,462 -1,538 74,4
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 115,300 86,000 88,471 2,471 102,9
24060300 Інші надходження 20,000 27,500 27,500 34,479 6,979 125,4
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 58,500 53,992 -4,508 92,3
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 96 520,400 64 194,000 64 810,078 616,078 101,0
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 69 878,170 46 579,073 46 012,842 -566,231 98,8
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 7 070,400 7 070,400 0,000 100,0
  Базова дотація  10 605,100 10 605,100 7 070,400 7 070,400 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 39 679,500 28 046,700 28 046,700 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 900,400 23 267,600 23 267,600 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 3 421,136 3 421,136 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 3 421,136 3 421,136 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 14 461,870 8 040,837 7 474,606 -566,231 93,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 95,575 30,047 -65,528 31,4
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   563,607 397,611   -397,611 0,0
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   12 659,418 6 702,045 6 702,045 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 293,181 251,941 -41,240 85,9
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 485,370 404,475 404,475 0,000 100,0
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 166 398,570 110 773,073 110 822,920 49,847 100,0
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 34,000 31,897 -2,103 93,8
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 34,000 23,785 -10,215 70,0
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         8,112 8,112 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 1 815,900 1 140,800 -675,100 62,8
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 1 815,900 1 140,800 -675,100 62,8
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 505,663 505,663 546,281 40,618 108,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 505,663 505,663 546,281 40,618 108,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 19 910,878 4 474,078 4 474,078 0,000 100,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 4 453,963 2 950,000 2 950,000 0,000 100,0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 171,418 512,000 512,000 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2 285,497 1 012,078 1 012,078 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 8,500 3,955 -4,545 46,5
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 8,500 3,955 -4,545 46,5
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 516,423 2 364,063 1 722,933 -641,130 72,9
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 505,663 505,663 546,281 40,618 108,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 23 427,301 6 838,141 6 197,011 -641,130 90,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 036,823 66 558,063 66 533,011 -25,052 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 189 825,871 117 611,214 117 019,931 -591,283 99,5
Переглядів: 441
Всього переглядів вкладених ресурсів: 441
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>