Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-липень 2020 рік
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-липень            2020 рік Фактичне виконання за січень-липень               2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 94 966,600 54 664,700 54 791,619 126,919 100,2
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 28 753,000 28 837,548 84,548 100,3
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 146,100 148,345 2,245 101,5
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 361,400 195,355 -166,045 54,1
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 137,700 62,000 -75,700 45,0
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      -0,009 -0,009 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 223,700 133,364 -90,336 59,6
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 3,200 1,420 -1,780 44,4
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 210,000 126,666 -83,334 60,3
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 10,500 5,278 -5,222 50,3
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 2 159,800 2 453,762 293,962 113,6
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 91,200 157,846 66,646 173,1
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 355,600 545,431 189,831 153,4
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 1 713,000 1 750,485 37,485 102,2
18000000 Місцеві податки 41 126,600 39 699,700 23 244,400 23 156,609 -87,791 99,6
18010000 Податок на майно 28 151,100 26 724,200 15 236,800 14 962,493 -274,307 98,2
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 2 007,100 2 021,168 14,068 100,7
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 17,000 3,038 -13,962 17,9
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 21,900 27,428 5,528 125,2
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 90,300 161,199 70,899 178,5
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 1 877,900 1 829,503 -48,397 97,4
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 23 878,800 13 229,700 13 014,367 -215,333 98,4
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 21 074,500 11 698,900 11 304,394 -394,506 96,6
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 1 056,700 1 256,656 199,956 118,9
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 189,000 195,721 6,721 103,6
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 285,100 257,596 -27,504 90,4
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -73,042 -73,042 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 2,300 3,415 1,115 148,5
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 8 005,300 8 190,701 185,401 102,3
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 600,000 641,641 41,641 106,9
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 7 340,000 7 467,232 127,232 101,7
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 65,300 81,828 16,528 125,3
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 553,800 1 086,500 1 087,998 1,498 100,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 531,700 481,900 491,484 9,584 102,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 59,700 64,327 4,627 107,8
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 419,400 419,400 419,399 -0,001 100,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 2,800 7,758 4,958 277,1
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 525,900 519,749 -6,151 98,8
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 11,400 6,600 -4,800 57,9
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 286,000 254,799 -31,201 89,1
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 52,700 46,520 -6,180 88,3
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 156,200 178,951 22,751 114,6
22090000 Державне мито 33,500 33,500 19,600 32,879 13,279 167,8
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 14,100 28,712 14,612 203,6
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,200 0,350 0,150 175,0
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 5,300 3,817 -1,483 72,0
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 115,300 78,700 76,765 -1,935 97,5
24060300 Інші надходження 20,000 27,500 27,500 32,505 5,005 118,2
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 51,200 44,260 -6,940 86,4
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 96 520,400 55 751,200 55 879,617 128,417 100,2
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 57 218,752 36 966,357 36 369,401 -596,956 98,4
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 6 186,600 6 186,600 0,000 100,0
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 6 186,600 6 186,600 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 39 679,500 26 610,100 26 610,100 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 900,400 21 831,000 21 831,000 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 2 993,494 2 993,494 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 2 993,494 2 993,494 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 1 802,452 1 176,163 579,207 -596,956 49,2
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 75,534 29,708 -45,826 39,3
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   563,607 278,698   -278,698 0,0
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 350,401 139,821 -210,580 39,9
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 485,370 323,580 323,580 0,000 100,0
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 153 739,152 92 717,557 92 249,018 -468,539 99,5
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 22,700 23,879 1,179 105,2
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 22,700 16,781 -5,919 73,9
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         7,098 7,098 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 1 683,100 1 036,958 -646,142 61,6
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 1 683,100 1 036,958 -646,142 61,6
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 505,663 505,663 519,201 13,538 102,7
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 505,663 505,663 519,201 13,538 102,7
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 19 910,878 4 474,078 4 474,078 0,000 100,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 4 453,963 2 950,000 2 950,000 0,000 100,0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 171,418 512,000 512,000 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2 285,497 1 012,078 1 012,078 0,000 100,0
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 8,000 3,955 -4,045 49,4
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 8,000 3,955 -4,045 49,4
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 516,423 2 219,463 1 583,993 -635,470 71,4
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 505,663 505,663 519,201 13,538 102,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 23 427,301 6 693,541 6 058,071 -635,470 90,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 036,823 57 970,663 57 463,610 -507,053 99,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 177 166,453 99 411,098 98 307,089 -1 104,009 98,9
               
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО    
Переглядів: 520
Всього переглядів вкладених ресурсів: 520
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>