Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2020 року
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-червень 2020 року Відхилення +; - % виконання
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 22 655,716 11 373,265 10 315,650 -1 057,615 90,7
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 10 452,256 9 780,119 -672,137 93,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 385,605 188,264 -197,341 48,8
  інші видатки 861,497 535,404 347,267 -188,137 64,9
1000 Освіта 76 351,134 44 228,290 39 326,222 -4 902,068 88,9
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 63 755,876 36 321,996 34 506,437 -1 815,559 95,0
  продукти харчування 2 389,526 1 011,110 561,855 -449,255 55,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 071,012 3 431,849 2 222,587 -1 209,262 64,8
  соціальне забезпечення 59,050 14,430 9,560 -4,870 66,3
  інші видатки  4 075,670 3 448,905 2 025,783 -1 423,122 58,7
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 900,400 20 604,600 20 254,664 -349,936 98,3
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 900,400 20 604,600 20 254,664 -349,936 98,3
  заробітна плата з нарахуваннями 34 900,400 20 604,600 20 254,664 -349,936 98,3
2000 Охорона здоров”я 8 905,453 7 616,192 7 124,748 -491,444 93,5
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 4 467,039 4 461,278 4 461,275 -0,003 100,0
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 869,550 869,550 852,525 -17,025 98,0
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 203,377 1 099,882 -103,495 91,4
  соціальне забезпечення 938,096 543,547 382,198 -161,349 70,3
  інші видатки 476,236 476,236 266,665 -209,571 56,0
  в т.ч.          
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 588,975 6 779,860 6 523,096 -256,764 96,2
2111 КНП "ЦПМСД" 683,158 445,697 363,753 -81,944 81,6
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 633,320 390,635 237,899 -152,736 60,9
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 231,551 2 526,671 2 010,311 -516,360 79,6
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 40,300 32,722 -7,578 81,2
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 670,968 280,968 195,000 -85,968 69,4
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 52,360 1,470 -50,890 2,8
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 772,601 1 409,461 1 327,055 -82,406 94,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 1 339,072 1 293,235 -45,837 96,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 29,204 20,741 -8,463 71,0
  інші видатки 79,143 41,185 13,079 -28,106 31,8
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 226,844 217,937 -8,907 96,1
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 209,983 209,487 -0,496 99,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 9,736 5,726 -4,010 58,8
  інші видатки 13,888 7,125 2,724 -4,401 38,2
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 0,000 -35,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 183,600 183,600 0,000 -183,600 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 37,788 35,557 -2,231 94,1
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 77,100 17,532 -59,568 22,7
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 685,604 183,250 183,038 -0,212 99,9
4000 Культура і мистецтво 3 685,381 1 865,047 1 552,083 -312,964 83,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 1 369,782 1 273,271 -96,511 93,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 386,384 216,630 109,885 -106,745 50,7
  інші видатки 543,260 278,635 168,927 -109,708 60,6
5000 Фізична культура і спорт 1 763,542 999,828 632,221 -367,607 63,2
  в т.ч.          
  заробітна плата з нарахуваннями 1 369,910 737,620 575,510 -162,110 78,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 57,895 23,708 -34,187 40,9
  інші видатки 280,453 204,313 33,003 -171,310 16,2
5031 ДЮСШ 1 333,328 745,598 454,008 -291,590 60,9
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   430,214 254,230 178,213 -76,017 70,1
6000 Житлово - комунальне господарство 9 900,577 7 244,675 6 324,589 -920,086 87,3
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 136,580 -9,211 93,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 979,916 3 559,916 3 417,000 -142,916 96,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 774,870 3 538,968 2 771,009 -767,959 78,3
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 276,854 276,854 0,000 -276,854 0,0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4 998,800 3 353,402 2 465,771 -887,631 73,5
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4 998,800 3 353,402 2 465,771 -887,631 73,5
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 11,869 -10,131 54,0
8700 Резервний фонд 830,000 201,767 0,000 -201,767 0,0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 200,000 0,000 100,0
 ВСЬОГО видатків загального фонду 134 821,008 79 907,991 69 963,464 -9 944,527 87,6
  Спеціальний фонд          
   Власні надходження 2 949,860 923,275 923,275 0,000 100,0
0100 Дежавне управління 35,000 67,578 67,578 0,000 100,0
1000 Освіта 2 884,560 754,481 754,481 0,000 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 19,516 19,516 0,000 100,0
4000 Культура і мистецтво 0,000 81,700 81,700 0,000 100,0
  Бюджет розвитку 49 076,537 18 698,573 10 972,256 -7 726,317 58,7
0100 Дежавне управління 147,173 147,173 139,673 -7,500 94,9
1000 Освіта 7 689,802 7 427,254 3 226,505 -4 200,749 43,4
2000 Охорона здоров”я 465,286 465,286 121,510 -343,776 26,1
4000 Культура і мистецтво 391,348 391,348 290,687 -100,661 74,3
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 898,766 625,347 55,461 -569,886 8,9
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 323,298 1 987,658 161,958 -1 825,700 8,1
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 173,633 845,392 583,933 -261,459 69,1
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 135,888 113,830 -22,058 83,8
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 444,758 444,757 -0,001 100,0
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 203,000 203,000 50,000 -153,000 24,6
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 468,512 3 468,512 3 468,512 0,000 100,0
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 171,418 512,000 511,998 -0,002 100,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 129,892 129,892 0,000 -129,892 0,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 892,300 1 892,300 1 783,517 -108,783 94,3
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 3 000,000 2 950,000 2 350,962 -599,038 79,7
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 22,765 22,765 19,915 -2,850 87,5
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 42,562 42,562 0,000 -42,562 0,0
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 22,700 0,000 -22,700 0,0
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 55 114,359 22 637,110 14 246,493 -8 390,617 62,9
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 189 935,367 102 545,101 84 209,957 -18 335,144 82,1
   
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО  
Переглядів: 476
Всього переглядів вкладених ресурсів: 476
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>